Údolí Únětického potoka / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka o rozloze 60,49 ha se nachází na sever od čtvrti Suchdol na území hlavního města Praha, jinak též mezi obcí Únětice a městem Roztoky u Prahy. Předmět ochrany: Skalnaté svahy a údolní niva Únětického potoka včetně buližníkového suku Kozích hřbetů, významný krajinářský celek s výskytem chráněných druhů a geologických profilů. Udávaná nadmořská výška je od 216 do 310 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.7. 1988 s platností od 1.9. 1988 (vyhláška 1988-07-04-5/1988, Národní výbor hl. m. Prahy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Dolní Povltaví (9), geomorfologická jednotka: Pražská plošina (VA2).

Jedná se o pěkné údolí neméně pěkného potoka, který je dokonce pstruhovou vodou na území Prahy. Informační cedule tu uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: borovice černá, borovice lesní, trnovník akát, modřín opadavý, dub červený, dub zimní , bělozářka liliovitá, kavyl vláskovitý a koniklec luční český. Z živočišných druhů je uváděna ještěrka zelená. Místo je to moc hezké a zajisté stojí za návštěvu.


Cesta od Starého Suchdola ke Spálenému mlýnu.
1
Ranní Slunce v korunách buků.
2
O mechem obrostlou skálu se začíná opírat prudké letní Slunce.
3
Kořen stromu ve skále uchycený.
4
Skalní špičák připomíná ohromný zub.
5
Lesní jahoda mezi kamením hýří svojí sytou zelení.
6
Prudké letní Slunce se zvedá nad vrbou.
7
Divoký chmel hýří sytou zelení na Slunci.
8
Mostek přes pravobřežní přítok Únětického potoka.
9
Tak vypadá Tiché údolí.
10
Pražcový most přes Únětický potok.
11
Skála nad Tichým údolím.
12
Běžný metr dřeva se zachytil o kámen na pravém břehu Únětického potoka.
13
Vrba i po pádu dále žije a tvoří přirozené přemostění Únětického potoka.
14
Slunce za mrakem nad Únětickým potokem.
15
Sluneční paprsky jakoby se zaměřily na hladinu Únětického potoka.
16
Poklidná část Únětického potoka.
17
Skála nad Únětickým potokem.
18
Ostrůvek v Únětickém potoce a zachycený kmen padlé vrby.
19
Menší lom nad Únětickým potokem.
20
Uschlý jasan mezi Únětickým potokem a lomem.
21
Obnažený jižní svah postupně zarůstá keři.
22
Slunce prosvítá mezi jasany.
23
Na svahu se ujalo více druhů keřů i rostlin.
24
Padlá vrba tvoří přirozený most přes Únětický potok.
25
Prosluněný a sytě zelený břeh Únětického potoka.
26
Cesta po levém břehu Únětického potoka.
27
Vylámané skály nad Únětickým potokem.
28
Lehce maskovaná modrá turistická značka na kameni.
29
Léto úplně čiší z okolí.
30
Rákosový part Únětického potoka.
31
Malá vyhlídková skalka.
32
Úřední cedule je umístěna trochu hlouběji do lesa.
33
Dvojice skalních zubů vypadá zespoda při troše představivosti hrozivě.
34
Souška jasanu mezi buky.
35
Pokřivená třešeň.
36
Úřední a informační cedule, jakož i turistický rozcestník pod Alšovou vyhlídkou.
37
Turistický rozcestník pod Alšovou vyhlídkou nás informuje o vzdálenostech.
38
Pravobřežní přítok Únětického potoka, domy vzadu patří do Únětic.
39
Alšova vyhlídka pohledem přes údolí z Kozích hřbetů.
40
Prosluněné dozrávající jeřabiny.
41
Vřes na slunečním ostrůvku.
42
Šiška na zeleném smrku je ve velké výšce stromu, ale toto je pohled ze skály vedle.
43
Poněkud prudší turistická cesta přes Kozí hřbety.
44
Malé skalní odpočívadlo na Kozích hřbetech.
45
Kozí hřbety zblízka.
46
Alšova vyhlídka viděná z Kozích hřbetů.
47
Malá břízka se uchytila na Kozích hřbetech.
48
Pěšina po Kozích hřbetech.
49
Obec Únětice pohledem shora z Kozích hřbetů.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:56:32 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Roztocký háj - Tiché údolí (do 2 km) | Sedlecké skály (do 2 km) | Střešovické skály (6 km) | Kněživka (7 km) | Pazderna (8 km) | Čičovický kamýk (9 km) | Pražský zlom (12 km) | Žraločí zuby (15 km) | Jiřina (17 km) | Černínovsko (18 km) | Písčina u Tišic (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!