Uhliska / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Uhliska o rozloze 15,97 ha se nachází v jihovýchodním sousedství obce Horní Štěpánov, jinak též mezi městy Boskovice a Konice v okrese Prostějov. Předmět ochrany: Enkláva mokřadních luk uprostřed polních kultur s bohatou květenou. Udávaná nadmořská výška je od 610 do 640 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 7.7. 1988 (1988-07-07-neověřená kopie, Okresní národní výbor Prostějov). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Drahanská plošina (71b), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se hezké údolí kolem malého potůčku, kde se dá hezky odpočinout od civilizačního shonu a načerpat nových sil. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: tolije bahenní, prstnatec májový, srpice barvířská, upolín nejvyšší, hořec hořepník, suchopýr pochvatý. Místo je to milé, za návštěvu stojící.


Příjezdová cesta od Horního Štěpánova.
1
Stará kluba se senem napovídají spíše o ekonomické situaci celé země, než o péči o chráněné území.
2
Západní část chráněného území.
3
Modřínové šišky v Uhliskách.
4
Srnka se v poklidu pase.
5
Zralé jeřabiny.
6
Nezralé lískové oříšky dopadají na tlející a obrůstající kmen a jeho okolí.
7
Buk tento nemá příliš zdravou kůru.
8
Dřevokazným houbám se ve vlhkém prostředí daří.
9
Údolí malého potůčku.
10
Je po dešti, o čemž nás přesvědčují kapky na listech.
11
V borůvčí rostou nádherné houby.
12
Dvojice křivých borovic.
13
Podchod pod zlomeným stromem.
14
Poněkud neobvyklý úkaz z našich chráněných území, hlavička panenky plačící.
15
Pata mnohačetného stromu v přítmí.
16
Nad potůčkem, který je pravobřežním přítokem většího potůčku, zvaného Bělá, se vrby kloní i lomí.
17
V potůčku je průtok jenom minimální.
18
V prostřední části chráněného území.
19
Osamělý strom v Uhliskách.
20
Obvykle v chráněných územích na takto nastražené hrábě nenarazíme.
21
Louka ve východní části chráněného území.
22
Někde se seče, jinde se neseče.
23
Jen podle informačních cedulí můžeme poznat, že jsme v chráněném území.
24
Mělké údolí.
25
Na mezi rostoucí jeřáb.
26
Stráně tu mění sklon.
27
Jeden z více malých vrcholků zde.
28
Mladá borovice vyrostla pravděpodobně přirozenou cestou, ale vetřelcům je to jedno.
29
Mladý smrk nepříliš zdravé barvy.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:34:00 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území V chaloupkách (do 2 km) | Pavlovské mokřady (2 km) | Lipovské úpolínové louky (3 km) | Rašeliniště v Klozovci (3 km) | Pohorská louka (4 km) | Skřípovský mokřad (6 km) | Durana (6 km) | Pod panským lesem (7 km) | Lebeďák (14 km) | Kozí horka (15 km) | Hamerská stráň (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!