Úpor / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Úpor o rozloze 225,42 ha se nachází v samém srdci soutoku řek Labe a Vltava oproti městu Mělník. Předmět ochrany: Zachovalý lužní les se sněženkou podsněžníkem. Udávaná nadmořská výška je od 157 do 159 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 14.8. 1957 (výnos 1957-08-14-výnos, Ministerstvo školství a kultury). Poté ještě došlo k 1 přehášení 31.3. 2014 s platností od 10.6. 2014 (nařízení 2014-03-31-10/2014, Krajský úřad Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Všetatské Polabí (11a), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Překrásný český luh v místě, kde se soustředí dvě hlavní české vodní energetické větve, aby dále pokračovaly společně. Už samotný příchod do těchto míst zanechá na vnímavém člověku nesmazatelný otisk. Pro ty, co nevěří ničemu a nikomu, budiž vysvětlení, že jde o věci mezi nebem a zemí. Přístupnost místa odpovídá vůbec celkově situaci v naší zemi. Navenek snadno přístupné místo jak od labské, tak od vltavské strany se při návštěvě začne uzavírat tak, jako by šlo o pohádku o Šípkové Růžence a jen statečný princ, nedbaje bezpočtu krvavých poranění dokáže celou cestou projít a srdce Růženky dobýt. Pokud jde o informační ceduli k vlastnímu chráněnému území, tak ta uvádí tyto rostlinné druhy: sněženka podsněžník, dymivka dutá, sasanka hajní, křivatec nejmenší, starček poříční. Nedbejte nástrah a navštivte toto území, stojí to za to! Autor fotografií a popisů 31 - 70: Zdeněk Faltýn, zpracování webu, hosting a jazykové korektury: Václav Černý.


Pohled od příjezdové cesty na západní, vltavskou větev Úporu a horu Říp v pozadí.
1
Statek Úpor a zámek Mělník v pozadí.
2
Kdysi barokní statek Úpor. Dostával spoustu ran při povodních a dnes je již opuštěný a řečeno slovy filmového klasika vesele chátrá. Jeho nynější zjev však příliš neláká ani otrlého poutníka ke složení hlavy, je zde totiž cosi cítit z jiných světů...
3
Východní, labská větev Úporu.
4
Pěkné polní rozcestí, za rozcestím hnojník, za hnojníkem Mělník.
5
Polní cesta k Úporu je po dešti jen málo lákavá.
6
Rozhraní světla a stínu, sucha i mokra, jakož i světa hmatatelného s tím, co jen nemnozí znají.
7
Střední cesta k Úporu konečně naráží na stromy a první ochrannou ceduli.
8
Větrem ulomená větev v kopřivách pohozená.
9
Hluchavka v Úporu, nikoliv hluchavka v úporu.
10
Lužní detail.
11
Takto si lze představit klasický český luh.
12
Třezalka se tu vyskytuje přece jenom ve větším množství.
13
Pohleďme do koruny topolu.
14
O smysluplnosti této závory by se daly vést spory.
15
Sytá luční zeleň v babím létě.
16
Vypadá to na úřadování vichru a pokračování motorovou pilou.
17
Cesta dále k srdci Úporu se zhoršuje.
18
Najdeme tu vratič.
19
Lidé Úpor již opustili, kdoví proč... Snad časté povodně, snad nějaké úřady...
20
Dvojice březových mrtvol v srdci Úporu.
21
Řeka Labe pohledem z Úporu, na opačném břehu se nachází přírodní rezervace Kelské louky.
22
I velikán jednou zemře.
23
Pobřežní větev mezi luhem a řekou Labe.
24
Netýkavka žlaznatá je častou rostlinou v mokřadech, někdy je jí až příliš.
25
V samém srdci Úporu.
26
Do lužních porostů patří topoly i habry a osiky.
27
Mýtina dává vyniknout pozůstalým.
28
Lze si vůbec představit romantičtější lužní prostředí, než právě v srdci Úporu, v srdci soutoku dvou největších českých řek Labe a Vltavy?
29
Hodně foukalo, hodně stromů popadalo, pak hodně pršelo, vlak v Mělníce nepočká, bude výzvou vrátit se na místo, které by měl alespoň jedinkrát v životě navštívit každý, kdo se narodil, či vyrostl v české zemi.
30
Je zde poměrně hojně Vážka rudá. Autor: Zdeněk Faltýn.
31
Setkáte se tady i s několika druhy motýlů, Babočka Admirál. Autor: Zdeněk Faltýn.
32
Roste a kvete tu i mnoho rostlin. Autor: Zdeněk Faltýn.
33
Zde máme Píďalku povázkovou. Autor: Zdeněk Faltýn.
34
A tady se nám ukázala Píďalka obecná. Autor: Zdeněk Faltýn.
35
Tuto pavučinu nevytvořil pavouk ale housenka motýla je v ní schována kukla. Autor: Zdeněk Faltýn.
36
Skákalo tu i mnoho koníků. Autor: Zdeněk Faltýn.
37
Rezervace má své kouzlo i díky tomu že se zde neodklízejí spadlé stromy. Autor: Zdeněk Faltýn.
38
Roste a kvete tu i mnoho rostlin. Autor: Zdeněk Faltýn.
39
I mouchy tady lítají. Autor: Zdeněk Faltýn.
40
Potkáte tu i několik druhů šidélek. Autor: Zdeněk Faltýn.
41
Malý šneček na kopřivě. Autor: Zdeněk Faltýn.
42
Další druh mouchy poletuje tu jich dost. Autor: Zdeněk Faltýn.
43
Překvapilo mě kolik je tu prázdných ulit od hlemýžďů. Autor: Zdeněk Faltýn.
44
Málem jsme vrazil do Křižáka obecného. Autor: Zdeněk Faltýn.
45
Překvapilo mě kolik je tu prázdných ulit od hlemýžďů. Autor: Zdeněk Faltýn.
46
Líbilo se mi když jsem šel k zdejší tůni tak přede mnou skákalo spousta malých skokanů. Autor: Zdeněk Faltýn.
47
Když budete mít štěstí tak vám i zapózují zde žijící dravci, podle všeho Luňák. Autor: Zdeněk Faltýn.
48
Tato nádherná tůňka není ani zakreslená na mapě a její zelenou barvu jí dává spadlé semena ze zdejších stromů. Autor: Zdeněk Faltýn.
49
Našel jsem u tůňky i stopy po vysoké zvěři. Autor: Zdeněk Faltýn.
50
Skokan se snažil přede mnou schovat. Autor: Zdeněk Faltýn.
51
Vodoměrka tentokrát nebruslila na vodě, ale na semenech spadlých do tůně. Autor: Zdeněk Faltýn.
52
Je velké horko a i včely se musí chladit. Autor: Zdeněk Faltýn.
53
Rostou tu i různé druhy hub. Autor: Zdeněk Faltýn.
54
Také je zde zastoupená Aeshna affinis. Autor: Zdeněk Faltýn.
55
Opět Vážka rudá. Autor: Zdeněk Faltýn.
56
Zde se na mě dívá Motýlice obecná. Autor: Zdeněk Faltýn.
57
Běhá tu o zemi spousta pavouků a zrovna jsem zde byl v období kdy se vylíhli mladí. Autor: Zdeněk Faltýn.
58
Běhá tu o zemi spousta pavouků. Jeden s kokonem. Autor: Zdeněk Faltýn.
59
I v takto vyprahlé zemi roste nový život. Autor: Zdeněk Faltýn.
60
Opět jsem málem šlápl na jednoho pavouka s kokonem je jich tu opravdu hodně. Autor: Zdeněk Faltýn.
61
Narazil jsem zde i na Drvopleňa. Autor: Zdeněk Faltýn.
62
Šnek se nám tu leze po trávě. Autor: Zdeněk Faltýn.
63
Kukla připravená k vylíhnutí. Autor: Zdeněk Faltýn.
64
Housenka hledá místo k zakuklení bohužel druh neznám. Autor: Zdeněk Faltýn.
65
Pavouci tady dělají nádherné pavučiny.. Autor: Zdeněk Faltýn.
66
Těmito kopřivami se musíte prodrat když chcete do rezervace, ale opravdu to za to stojí a další pozitivum... nebudete mít revma. Autor: Zdeněk Faltýn.
67
Malá vosička. Nemusíte mít strach tato žihadlo nemá, je to moucha napodobující vosu. Autor: Zdeněk Faltýn.
68
Ukázal se mi i Bělásek ovocný. Autor: Zdeněk Faltýn.
69
Z listnatých stromů zde najdete mimo jiné i Dub. Autor: Zdeněk Faltýn.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:23:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kelské louky (do 2 km) | Písčina u Tuhaně (5 km) | Černínovsko (6 km) | Vehlovické opuky (6 km) | Písčina u Tišic (9 km) | Jiřina (12 km) | Hluchov (21 km) | Roztocký háj - Tiché údolí (22 km) | Údolí Únětického potoka (22 km) | Sedlecké skály (23 km) | Černý orel (23 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!