Úvalenské louky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Úvalenské louky o rozloze 7,19 ha se nachází zhruba 2 km jihovýchodně od obce Úvalno, mezi městy Krnov a Opava v okrese Opava. Předmět ochrany: Přirozené vlhké louky s řadou ostřic. Udávaná nadmořská výška je od 286 do 287 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 3.7. 1957 (výnos 1957-07-03-výnos, Ministerstvo školství a kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Opavská pahorkatina (74b), geomorfologická jednotka: Opavská pahorkatina (VIIA1).

Území se nachází na místě zdegradovaných slatinných luk, které byly po dlouho dobu ponechány bez kosení a to mělo za následek divoké osídlení náletovým křovím a vlhomilnými stromy, především olšemi a vrbami. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: ostřice příbuzná, kapradiník bažinný, bříza tmavá. Ze zástupců živočišné říše jsou pak uváděni: sova pálená, chřástal polní chřástal vodní, moták pochop, hýl rudý, moudiváček lužní a stavík tmavý. Dá se sem dostat přes železniční trať, ale o atraktivitě tohoto území jistě mluvit není možné. Stěží lze doporučit k návštěvě.


Jihovýchodní cíp chráněného území s úřední cedulí.
1
Východní hranice chráněného území za ozimnou pšenicí.
2
Pohled do korun skupiny vrb, z nichž jedna je ulomená větrem.
3
Průchod mezi olšemi a křovím.
4
Pohled do koruny vysoké olše.
5
Chráněné území se sice jmenuje Úvalenské louky, ale jde o mokřadní les s převahou olší a občasným rákosím.
6
Kořen mohutné olše.
7
Ulomená olšová větev na jarním Slunci.
8
Jižní hranice chráněného území tvoří železniční trať na trase Opava – Krnov.
9
Rákosí roste n Mokrém podkladě a je doplněné občasnými olšemi.
10
Přímá pěšina mezi rákosím.
11
Vzdušné kořeny olše napovídají o často se měnících poměrech.
12
Uprostřed olše, na okrajích vrby, dále pak jede vláček motoráček.
13
Spodní lužní patro v hezkých jarních barvách teprve roste do krásy.
14
Jedna z mála ploch, o které lze v klidu říci, že jde o slatinnou louku.
15
Malý potůček n severním okraji chráněného území.
16
Blatouch svojí barvou významně obohacuje prostředí většinou temnějšího luhu.
17
Padlá vrba postupně obrůstá a zarůstá.
18
Skupina olší na severovýchodním cípu chráněného území je doplněna úřední cedulí.
19
Pohled od Úvalenských luk přes Úvalno ke Krnovu, rozeznat je poutní kostel na Cvilíně.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:35:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hořina (5 km) | Hůrky (7 km) | Heraltický potok (7 km) | Staré hliniště (10 km) | Hvozdnice (15 km) | Otická sopka (15 km) | Odkryv v Kravařích (20 km) | Koutské a Zábřežské louky (25 km) | Hranečník (29 km) | Dařenec (32 km) | Vrásový soubor v Klokočůvku (35 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!