Vápenice / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Vápenice o rozloze 42,15 ha se nachází zhruba v polovině cesty mezi městy Seč a Nasavrky v okrese Chrudim. Leží na území CHKO Železné hory. Předmět ochrany: Ochrana přirozených lesních společenstev bučin a dubohabřin místy pralesovitého charakteru na svazích nad řekou Chrudimkou. Úsek řeky se vyznačuje pestrým druhovým složením ichtyofauny se zastoupením zvláště chráněných druhů ryb. V jižní části rezervace jsou fragmenty vlhkých rašelinných luk s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 412 do 513 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 9.3. 2001 s platností od 1.5. 2001 (vyhláška 2001-03-09-1, Správa CHKO Železné hory). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Sečská vrchovina (69b), geomorfologická jednotka: Železné hory (IIC3).

Jedná se o severní zalesněný svah na pravém břehu řeky Chrudimky, přístupný lépe z jižní strany a poté po několika lesních cestách necestách. Informační cedule uvádí výskyt těchto živočišných druhů: vranka obecná, vydra říční, lejsek malý, netopýr vodní, netopýr velký a vrápenec malý. Z rostlinných druhů jsou uváděni: prstnatec májový, řeřišnice trojlistá, ostřice Hartmanova, lilie zlatohlavá, kokořík přeslenitý a pryšec mandloňovitý. Je to tu takové milé, ač sázený smrkový les na východě území příliš neodpovídá předmětu ochrany, přesto se tu dá cítit velice hezky. Při cestách po železných horách, nebo podle Chrudimky stojí za návštěvu.


Úřední a informační cedule k chráněnému území Vápenice u silnice nedaleko obce Chlum.
1
Stoupavý oblouk silnice nedaleko obce Chlum, která tvoří část východní hranice chráněného území.
2
Lesní cesta je poznat, ale poněkud zarůstá, když se po ní nejezdí.
3
Slunce mezi temnými smrky a nad mladými buky.
4
Pozůstatek vylomeného smrku.
5
Kapradí se má zjara čile k světu.
6
Napadený smrk těsně nad patou.
7
Prosluněný smrkový les s bukovým podložím.
8
Mladých buků je tu tolik, že vytvářejí místy až celé patro, ale velké smrky jim příliš rozvoje neumožní.
9
Prudké jarní Slunce za mladými bukovými listy a temnými smrky v lese.
10
Smrky tu jsou jeden jako druhý, jde tedy s největší pravděpodobností o sázený les.
11
Řeka Chrudimka tvoří severní hranici chráněného území Vápenice.
12
Málo používaná přímá lesní cesta.
13
Srostlé dva buky.
14
Sluneční ostrůvek v temném lese.
15
Zátiší mechem obrostlé na zemi ležící větve na starém bukovém listí.
16
Kondice tohoto buku jistě není valná, soudě podle stavu kůry.
17
Okraj lesa, jihovýchodní hranice chráněného území Vápenice.
18
Podle chaloupky můžeme poznat blízkost chráněného území Vápenice.
19
Břečťan je nelítostný parazit, jehož život pokračuje ještě nějakou dobu po úmrtí hostitele.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:46:19 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Krkanka (5 km) | Kaštanka (5 km) | Oheb (6 km) | Strádovské Peklo (7 km) | Hrobka (8 km) | Na skalách (8 km) | Zadní rybník (10 km) | Farář (11 km) | Ptačí ostrovy (13 km) | Les na dolíku (13 km) | Habrov (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!