Velký a Malý Bezděz / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Velký a Malý Bezděz o rozloze 28,11 ha se nachází v severním sousedství obce Bezděz, jinak též zhruba v půli cesty mezi městy Česká Lípa a Mladá Boleslav, přičemž samotné území leží v okrese Česká Lípa. Předmět ochrany: Přirozené lesní porosty na vrcholech Velkého a Malého Bezdězu tvořené především acidofilními a květnatými bučinami, hercinskými dubohabřinami a suťovými lesy, společenstva skalní stepi, které tvoří biotop řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně populace tesaříka alpského (Rosalia alpina), geomorfologicky ojedinělý útvar sestávající ze dvou vulkanických kup tvořených sodalitickým fonolitem s typickou deskovitou a sloupcovitou odlučností podmiňující tvorbu četných suťových proudů a osypů a typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Velký a Malý Bezděz a které se nacházejí na území NPR. Udávaná nadmořská výška je od 440 do 629 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 31.12. 1933 (výnos 1933-12-31-výnos, Ministerstvo školství a národní osvěty). Poté ještě došlo k 5 přehlášením: 3.11. 1949 s platností od 12.11. 1949 (vyhláška 1949-11-03-94.411/49, Ministerstvo školství, věd a umění), 22.12. 1993 s platností od 1.1. 1994 (vyhláška 1993-12-22-vyhláška, Okresní úřad Česká Lípa), 13.4. 2007 s platností od 1.5. 2007 (vyhláška 2007-04-13-96/2007 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 6.8. 2009 s platností od 1.10. 2009 (vyhláška 2009-08-06-259/2009 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 6.8. 2009 s platností od 1.10. 2009 (vyhláška 2009-08-06-262/2009 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Ralsko-bezdězská tabule (52), geomorfologická jednotka: Ralská pahorkatina (VIA1), CHOPAV: Severočeská křída (13).

Jedná se o dvojici kopců: Velký Bezděz (606 m n. m.) a Malý Bezděz (577 m n. m.). Oba jsou z větší části zalesněné, přičemž na dominantním kopci se nachází významný hrad Bezděz. Významnou stavbou je také křížová cesta o 15 zastaveních. Informační cedule a veřejně přístupné zdroje uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: dub letní, bříza bělokorá, smrk ztepilý, hvozdík sivý, česnek tuhý, kavyl Ivanův, strdivka sedmihradská, netřesk výběžkatý. Z živočišných druhů jsou uváděni: tesařík alpský, daněk evropský, sokol stěhovavý. Výšlap vyžaduje jistou kondici. Místo je to velice krásné a i kdyby měla být hlavním účelem návštěva hradu, tak lze vřele doporučit. Je tu co k vidění a to nemluvě o tom, co vidět není možné.


Při příchodu z obce Bezděz nás vítá ponejprv úřední cedule k CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.
1
Louka na jihovýchodním svahu Velkého Bezdězu.
2
Třezalka se tu vyskytuje poměrně hojně.
3
Vratič s broučkem.
4
Kůra jako dub, listy jako jasan, občas se člověku zatočí hlava.
5
Cesta na Velký Bezděz je dole ještě dosti příjemná.
6
Mladé javory jako podrost na kraji lesa.
7
Informační cedule k chráněnému území Velký a Malý Bezděz.
8
Úřední a informační cedule k chráněnému území Velký a Malý Bezděz.
9
První brána k hradu Bezděz.
10
Kámen lidskou rukou opracovaný a buky, lidskou rukou odříznuté.
11
1. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
12
Východní svah Velkého Bezdězu, to je většinou bukový les.
13
Prosluněný bukový list před bukovým lesem.
14
2. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
15
Ach ty plastové mezníky! Jejich umísťování snad všude, to je státní investice s velice nepříznivým poměrem cena/výkon, jenže komu to vysvětlovat?
16
3. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
17
Velice zajímavě tvarovaný kmen buku u výklenkové kapličky.
18
4. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
19
Nepříliš nápadná pěšina na jihovýchodním svahu Velkého Bezdězu.
20
Slunce za bukovými listy se činí, ale velice záleží na tom, jak se díváme.
21
5. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
22
Zdá se, že takto byla skála v minulosti opracována kvůli přístupu na hrad Bezděz.
23
Druhá brána k hradu Bezděz.
24
Renovovaná kamenná klenba druhé brány k hradu Bezděz.
25
Stromy se zachytávají na kamenném zdivu a nelítostně jej trhají. Člověk tu tedy má věčnou práci, pokud mu jde o zachování zdiva.
26
Pata buku s nevítaným mechovým návštěvníkem.
27
Bezdězská buková čtyřčata.
28
6. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
29
7. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
30
Cesta na hrad Bezděz vyžaduje od člověka jistou fyzickou zdatnost.
31
8. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
32
Poprvé při tradičním výstupu na Velký Bezděz lze zahlédnout část hradu.
33
9. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
34
Na rozluštění nápisu v azbuce na úpatí hradu Bezděz by to chtělo více času. Snad je tu napsáno чмукент хасимов фуркат.
35
10. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
36
Čmelák na květech bodláků.
37
Třetí brána k hradu Bezděz.
38
Opěrná zídka již dávno neplní obrannou funkci.
39
Západní svah Velkého Bezdězu.
40
Vrchol Malého Bezdězu se ukazuje mezi větvemi stromů.
41
Opěrná zídka je nejspíše udržována coby romantická zřícenina.
42
Čertova věž oproti blankytné obloze.
43
Čertova věž zalitá Sluncem, to jakoby ani nedávalo smysl...
44
Velká věž a jižní manský palác.
45
Informační cedule tesařík alpský.
46
Záludné kořeny jsou nejhorší za snížené viditelnosti.
47
Cesta na hrad Bezděz za třetí bránou má také šikmé a chvílemi kluzké úseky.
48
Stává se, že strom uschne a ještě dlouho drží.
49
13. zastavení křížové cesty na Bezděz, výklenková kaplička toho času holá.
50
Pamětní cedule s nápisem: Z PIETY NA PAMĚŤ NAŠEHO PĚVCE KARLA HYNKA MÁCHY A JEHO LÁSKY K BEZDĚZI, KTERÁ JEJ V LETECH 1832-35 NĚKOLIKRÁT PŘIVEDLA VE ZŘÍCENINU SLAVNOU A DALA VYZNÍTI JEHO NADŠENÍ VE „VEČERU NA BEZDĚZU“ A V GENIÁLNIM „MÁJI“. V STÉM DVACÁTÉM VÝROČÍ BÁSNÍKOVA NAROZENÍ ROKU 1930. MUSEJNÍ RADA V BĚLÉ POD BEZDĚZEM.
51
Malý Bezděz pohledem z Velkého Bezdězu téměř ve výšce vrcholu.
52
Máchovo jezero pohledem z posledního podhradí Bezdězu.
53
Purkrabský palác zespoda.
54
Škarda pod hradem.
55
Nerozvinutý květ.
56
Jak asi viděli purkrabský palác poddaní Jeho Veličenstva?
57
Kaple sv. Archanděla Michaela.
58
Východní pohled z horního podhradí Bezdězu.
59
Jihovýchodní pohled z horního podhradí Bezdězu.
60
Křížová klenba kaple sv. Archanděla Michaela.
61
Lávka vedle cisterny.
62
Nádvoří mezi manskými paláci.
63
Hora Říp patří k významným místům české historie.
64
Věž kaple sv. Archanděla Michaela.
65
Pohled z Velké věže na Čertovu věž a střechu jižního manského paláce.
66
Pohled z Velké věže na Malý Bezděz.
67
Pohled z Velké věže na hrad Houska, který je jedním velikým tajemstvím.
68
Pohled z Velké věže na Ještěd, leč opar a veliké přiblížení dělají své.
69
Pohled z Velké věže zleva: střecha purkrabského paláce, nádvoří, střecha královského paláce a vzadu pak kaple sv. Archanděla Michaela.
70
Pohled z Velké věže na hradní cisternu.
71
Pohled z Velké věže na dominující kopec Ralsko a vpravo pak Malá a Velká Buková.
72
Pohled z Velké věže na Doks, Máchovo jezero a Břehyňský rybník.
73
Vlajka českého království vlaje nad Bezdězem.
74
Jako by se buky poroučely ven z chráněného území.
75

Počet fotografií: 75 | Poslední aktualizace: 10.12.2020 17:23:30 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Vehlovické opuky (24 km) | Úpor (29 km) | Kelské louky (29 km) | Písčina u Tuhaně (31 km) | Černínovsko (33 km) | Na hranicích (34 km) | Písčina u Tišic (34 km) | Bučiny u Rakous (35 km) | Podloučky (36 km) | Jiřina (36 km) | Vrabinec (39 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!