Vidnavské mokřiny / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny o rozloze 32,02 ha se nachází na sever od města Vidnava v okrese Jeseník, směrem na polskou obec Łąka. Předmět ochrany: Rašelinné a mokřadní louky planárního stupně s ohroženými společenstvy vysokých ostřic svazu Caricion rostratae a s fragmenty ohrožených společenstev asociace Phragmito-Caricetum lasiocarpae a dále zvláště chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, jmenovitě především modrásek bahenní. Udávaná nadmořská výška je od 222 do 228 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.4. 1996 s platností od 26.4. 1996 (nařízení 1996-04-10-1/1996, Okresní úřad Jeseník). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 28.11. 2013 s platností od 31.12. 2013 (nařízení 2013-11-28-18/2013, Krajský úřad Olomouckého kraje), 12.11. 2015 s platností od 29.12. 2015 (nařízení 2015-11-12-21/2015, Krajský úřad Olomouckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Vidnavsko-osoblažská pahorkatina (74a), geomorfologická jednotka: Žulovská pahorkatina (IVD2).

Jedná se o takové nenápadné rašeliniště na samé hranici našeho území. Turistické atrakce tu jistě nenajdeme, zato poklidné prostředí ano. Přístup sem je od Vidnavy po asfaltové cestě, která se pak mění v nezpevněnou. Můžeme odbočit do samotných mokřin, jsou tu málo prošlapané cestičky. Pro milovníky klidu a mokřin lze toto místo doporučit k návštěvě.


Přístupová cesta od Vidnavy, která dále vede do polské obce Łąka.
1
Potemnělý průchod lesem.
2
Úřední cedule pod hezkou stříškou.
3
Souška s polským pozadím.
4
Hraniční patník Česká republika – Polsko.
5
Cesta od Vidnavských mokřin, obec v pozadí je Łąka.
6
Severní hranice Vidnavských mokřin pohledem z Polska.
7
Cesta z polské strany k Vidnavě.
8
Spěchající hlemýžď.
9
Lehce zkroucená bříza.
10
Poklidné prostředí u rašeliniště s lavičkou pro odpočinek.
11
Nádherná vodní plocha Vidnavských mokřin. Kopce v pozadí patří k Polsku.
12
Odraz rákosí ve vodní hladině.
13
Odtokový potůček má jen malý průtok.
14
Pohled do koruny košatého stromu dokáže uklidnit bolavějící lidskou duši alespoň na okamžik.
15
Mokřadní detail.
16
Chmel je skutečně otáčivý, nejen podle svého jména.
17
Malá vodní plocha uprostřed rákosin.
18
Lavička se nabízí ke krátkému odpočinku.
19
Opravdu spartánský posed.
20
Souše s nebeským pozadím.
21
Mokřadní louka.
22
Luční kvítí.
23
Pokochejme se obyčejnou luční krásou.
24
Tvary některých kvítků svádí k zamyšlení.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:35:21 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Venušiny misky (6 km) | Borový (10 km) | Skalka pod Kaní horou (10 km) | Píšťala (11 km) | Zatopený lom Hadec (13 km) | Račí údolí (15 km) | Chebzí (16 km) | Jeskyně Na Pomezí (16 km) | Vodopády Stříbrného potoka (16 km) | Rejvíz (19 km) | Filipovické louky (25 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!