Vrabinec / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Vrabinec o rozloze 8,80 ha se nachází přibližně 2 km na severovýchod od obce Těchlovice, jižně od města Děčín, ve stejnojmenném okrese. Předmět ochrany: Teplomilná rostlinná a živočišná společenstva skal, sutí a suťových lesů (jedna z nejsevernějších enkláv teplomilné květeny v labském údolí), pokrývající vypreparovaný čedičový sopouch (významná krajinná dominanta se zbytky zříceniny středověkého hradu) a jeho bezprostřední okolí, zřetelně se odlišující morfologicky i z hlediska složení vegetačního krytu od ostatního území této části Českého středohoří. Ochrana biologických procesů a funkcí biocentra regionálního významu. Udávaná nadmořská výška je od 200 do 395 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 30.6. 1993 s platností od 30.7. 1993 (vyhláška 1993-06-30-4/93, Správa CHKO České středohoří). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Labské středohoří (4b), geomorfologická jednotka: České středohoří (IIIC2).

Nádherné hradní chráněné území, přístupné nejlépe po strmé pěšině ze strany od Těchlovic. Zřícenina hradu, kde přespal svého času Karel Hynek Mácha, to tu oživuje dávnými lidskými osudy. Pokud jde o přesnější informace, tak se dozvíme geologické složení: nefelinický bazanit, sodalitický tefrit, camptonit. Uváděné rostlinstvo: tařice skalní, bělozářka liliová, modravec tenkokvětý, lilie zlatohlávek. Spousta nádherných stromů, kamenná lavina na západě a vůbec genius loci jsou dalšími důvody, proč toto místo navštívit.


Vrabinec přes hřiště v Těchlovicích.
1
U informační cedule pod Vrabincem začíná prudší stoupání.
2
Jižní palouček pod Vrabincem.
3
Východ Slunce na Vrabinci, který nám dává spatřit též probouzející se ves Babětín.
4
Ranní pohled z Vrabince na Přední Lhotu.
5
Východ Slunce jako na vrcholcích hor. Jsme však na zřícenině hradu a chráněném území Vrabinci.
6
Východ Slunce na severní stěně zbytku hradu Vrabinec.
7
Překrásný východ Slunce, pozorovaný z hradu Vrabinec.
8
Ranní pohled přes uměle udržovaný zbytek z hradu Vrabinec. K vidění jsou Přední Lhota, Těchlovice a nádherný levotočivý labský oblouk.
9
Podzimní ráno na Vrabinci.
10
Zřícenina hradu Vrabinec někdy úplně splývá se skálou, na které stojí.
11
Východní ranní pohled z Vrabince.
12
Jména hloupých na všech sloupích, aspoň se tak praví...
13
Život ve skalní puklině je zajisté velice náročný.
14
Když ranní Slunce osvětlí skálu...
15
Na ranní obloze je ještě možné zřetelně rozlišit fázi Měsíce.
16
Souška se vysoko ve skalách ještě stále drží.
17
Detail zakořenění břízy ve skalních podmínkách.
18
Traviny se ve skalách uchytí snáz, než třeba dřeviny.
19
Vrabinec - Bílá paní na hradě. Podle legendy je duchem majitelky, která zůstala po smrti manžela ve válce na hradě sama se služebnictvem. Hrad oblehlo a dobylo vojsko, služebnictvo bylo pobito, paní spoutána a vhozena do temné hradní kobky. Vojáci hrad potom zapálili a odjeli. Hradní paní nemohla dělat nic než ve svém vězení čekat. Nebylo nikoho, kdo by jí pomohl. Duch vrabinské paní se po čase začal objevovat každý rok v čase vánočním. Od Štědrého dne až do Tří králů obchází zříceniny a naříká.Na skále opatrnosti nikdy nezbývá.
20
Pohled přes východní stěnu Vrabince proti proudy řeky Labe.
21
Skalní rostlinstvo tu nemá život snadný.
22
Kořeny stromů, ve skále rostoucích, musí hledat svou cestu.
23
Východní skalnatý svah.
24
Světlo se s přibývajícím dnem poněkud mění.
25
Vrabinec - Duch šlechtice s hejnem havranů. Na hradě sídlil rytíř Damián, správce hradu, se třemi dcerami. Damiánovi se jednoho večera nad věží zjevilo zlé znamení, uviděl hejno havranů. Posílil ihned hradní stráže, ale nedělo se nic. Až později se objevili tři rytíři, synové pána ze Střekova, jejichž pověst byla nevalná, provozovali loupežnické řemeslo. Chtěli získat za manželky Damiánovy dcery. Rytíř Damián jejich návrh odmítl, námluvy jim zatrhl, neboť nehodlal spojit svůj rod s bandou neznabohů. Střekovští loupeživí rytíři nachystali pomstu. Podvodem se dostali za brány hradu, všechny jeho obyvatele pobili a hrad vyplenili. Damiánovy dcery jim ale unikly, utekly tajnou chodbou. Rozzlobení
26
Kamenný hrad tu stál někdy od XII. století na místě dřívějšího dřevěného.
27
Vysílač Buková hora je z Vrabince vidět jižním směrem.
28
Západní pohled z Vrabince je v zajetí podzimních barev okouzlující.
29
Doba pro sběr šípků je právě zralá a vhodná, méně pak bezpečné by bylo toto místo.
30
Prvním psaným majitelem hradu Vrabinec byl Jan z Těchlovic (1404).
31
Ke každému hradu patří krákorající krkavec, jeden z nich je zajisté Rumburak.
32
Ke starším majitelům hradu patřili Jindřich (1407) a Martin (1411) Kladný z Těchlovic.
33
Na severní straně vyššího podhradí.
34
Podzimní Slunce.
35
Místo setkání nadšených příznivců hradu.
36
Severozápadní zalesněný svah.
37
Severní palouk jednoho podzimního rána.
38
Na severním okraji kamenného svahu.
39
Tak tudy by jistě bylo nejméně vhodné dobývat hrad.
40
Na kamennou lavinu bývá moudré hledět zpovzdálí.
41
Choroš žije a umírá se svým hostitelem.
42
Mechový bobek v podzimním listí.
43
Bříza tato zajisté není, jako když střelí.
44
Východ Slunce na Vrabinci můžeme vidět doslova bezpočtem způsobů.
45
Uhynulá bříza postupně sjíždí ze svahu.
46
Po velkém povětří tu zůstalo mnoho překážek.
47
Na vrchol Vrabince vede turistická červená značka.
48
Cesta na vrchol Vrabinec je prudká a romantická.
49
Je potřeba se zadívat, abychom vůbec rozlišili pěšinu.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:23:50 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Nebočadský luh (2 km) | Vrkoč (15 km) | Kalvárie (21 km) | Radobýl (22 km) | Rač (22 km) | Malhostický rybník (23 km) | Lovoš (24 km) | Velký a Malý Bezděz (39 km) | Vehlovické opuky (40 km) | Úpor (46 km) | Raná (46 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!