Vrkoč / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Vrkoč o rozloze 2,61 ha se nachází v jižním sousedství města na levém břehu řeky Labe zhruba oproti hradu Střekov v okrese Ústí nad Labem. Předmět ochrany: Vypreparovaná čedičová žíla s typickým rozpadem horniny. Udávaná nadmořská výška je od 146 do 240 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 10.6. 1966 s platností od 20.6. 1966 (1966-06-10-147/66, Okresní národní výbor Ústí nad Labem). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Labské středohoří (4b), geomorfologická jednotka: České středohoří (IIIC2).

Jedná se o malé území pod vodopádem s nádhernou vyhlídkou na Labe a město Ústí nad Labem. Čedič zde přítomný byl v minulosti těžen, ale těžba byla ukončena. Veřejně dostupné zdroje uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: tařice skalní, lomikámen trsnatý vlnatý. Z živočišných druhů jsou uváděni: netopýr velký, vrápenec malý, mlok skvrnitý, poštolka obecná. Místo je to nádherné a jistě stojí za návštěvu.


Cesta na Vrkoč může začít třeba jízdou lanovkou, to pak vystupujeme na Větruši.
1
Vršek balvanu je nad zemí, kolik je však dole, to poznat není.
2
Loňské listy dubové i bukové.
3
Javorové listy na sluníčku v jinak spíše temnějším lese.
4
Balvan na sluníčku dílem obrostlý mechem.
5
Kapraď samec s prosluněnými listy.
6
Padlý kmen nebývá oblíbenou překážkou turistů.
7
Pohled do koruny členitého buku.
8
Prosluněný trs trávy.
9
Suchá šípková větévka sice tíží, ale nedotíží.
10
Kapradiny tvoří fraktály, ale tu je to vidět méně.
11
Světlo dole v lese bývá vrtkavé.
12
Ostružiní se žene za Sluncem.
13
Javory na straně lesa mají více světla.
14
Úřední a informační cedule u přístupové pěšiny od západu.
15
Sluneční ostrůvek pod mladým bukem ve svahu.
16
Takto poskládané kameny mohou skrývat nejedno překvapení a ne vždy člověku milého.
17
Opěrná zídka nad pěšinou.
18
Kmen buku na dvakrát prohnutý.
19
Kapradí je předvoj rostlinných trhačů opěrných zdí.
20
Spolehlivost zídek bez zpevněných spár může být pochybná.
21
Taková malá kamenná moréna je jak stvořená pro vyhřívání zmijí.
22
Přírodní kamenné schody.
23
Slunce mezi větvemi za kolmou skalní stěnou.
24
Suchá kolmá skalní stěna.
25
Vodopád na Vrkoči se nachází na Podlešínském potoce.
26
Vodopád se tříští o skaliska.
27
Vlhká část vodopádu má též své kouzlo.
28
Romantický pohled vzhůru na postranní vlhkou část vodopádu.
29
Pod vodopádem je vývařiště, i když při zdejším průtoku je lépe tento výraz brát s rezervou.
30
Vyhlídka z Vrkoče na hrad Střekov, Labe se zdymadly a železniční trať.
31
Pohled přes skalní útes z Vrkoče dolů k Labi.
32
Vyhlídkové místo Vrkoč.
33
Vyhlídka z Vrkoče na protilehlé zalesněné kopce.
34
Informační cedule Panorama Českého středohoří.
35
Úřední a informační cedule u lávky přes Podlešínský potok.
36
Podlešínský potok u lávky.
37
Lávka přes Podlešínský potok.
38
Nahusto poskládané bukové listy.
39
Pohled z pod bukových listů na pěšinu a lávku přes Podlešínský potok.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 23.11.2020 18:38:57 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rač (8 km) | Malhostický rybník (9 km) | Kalvárie (9 km) | Lovoš (12 km) | Radobýl (12 km) | Nebočadský luh (14 km) | Vrabinec (15 km) | Raná (32 km) | Vehlovické opuky (40 km) | Úpor (45 km) | Kelské louky (46 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!