Zadní Hády / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Zadní Hády o rozloze 47,83 ha se nachází zhruba 4 km na severovýchod od města Brno, mezi obcemi Bílovice nad Svitavou a Ochoz u Brna v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Ochrana přirozených lesních typů na vápenci s příměsí devonských pískovců a spraší. Udávaná nadmořská výška je od 335 do 460 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.12. 1973 s platností od 8.5. 1974 (výnos 1973-12-29-18.922/73, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Drahanská vrchovina (IID3).

Jedná se lesní území s převažujícím bukem, částečně ponechaném přirozenému vývoji. Je tu velice hezky a má smysl navštívit takové místo, ač turistické atrakce tu nehledejme.


Lesní cesta ve východní části chráněného území.
1
Vnitřní hraniční znak chráněného území na buku.
2
Hezký buk v lese.
3
Borovice mírně prohnutá, s dojmem listí ve své koruně.
4
Buková větévka na sluníčku před borovicí.
5
Vlastní chráněné území se nachází vlevo od cesty, tedy za vnějším hraničním znakem.
6
Mech se usadil na patě vyvráceného buku a značně přispívá k jeho přirozenému rozkladu.
7
Ležící bukový kmen zcela v zajetí mechu, který se chová paraziticky.
8
Lesní Slunce za bukovými pahýly.
9
Stinný kříž z živého a mrtvého buku.
10
Několik stébel lesní trávy, toho času zalitých slunečními paprsky.
11
Na to, že je sotva půlka září, jsou bukové listy dost řídké.
12
Uschlé bukové listy a jen pár položivých.
13
Triangulační bod u lesní cesty.
14
Lesní vrchol.
15
Vnější hraniční znak na samostatném kácejícím se kolíku moc smyslu mezi spoustou stromů nedává, ale co vlastně je na světě logické, že?
16
Plastový mezník je ještě v solidní kondici.
17
Mladý bukový les.
18
Mladý buk z bukvice vzešlý.
19
Dvojice klacíků obalených mechem.
20
Choroš se dobře uchytil na usychajícím buku.
21
Silnější kmen smrku, který již nemá kůru, ale známky napadení parazity jsou tu nevalné.
22
Cestičky ve dřevě, ovšem bez kůry, tady už kůrovci pšenka nepokvete.
23
Tlející ležící kmen buku.
24
Borovice je tu spíše ojedinělá.
25
Listy buku jsou napadené, což vysvětluje menší míru olistění na bucích v okolí.
26
Slunce osvětluje lesní pěšinu.
27
Choroše pořád parazitují na padlém kmeni buku.
28
Praskající hlava choroše ještě neznamená jeho konec.
29
Mezník v lese.
30
Lesní křižovatka T s lehce zvýšeným nebezpečím.
31
Asi jde o nějaký vápenec, který se nahodile dostal na padlé bukové listy.
32
Větve padají spíše rychle a pomalu se rozkládají.
33
Kamenný pelech s mladými buky.
34
Nenápadná lesní stružka.
35
Asi tu bývala nějaká cesta.
36
Sluncem zalitý list činí jinak nevýraznou lesní louku zajímavější.
37
Země se tu sesunula a sní patník.
38
Lesní pěšina je dobře znatelná.
39
Bedla se doslova usmívá, jako by říkala: Vezmi si mě!
40
Bukový les v mírném svahu.
41
Pahýl kořene po vyvráceném buku.
42
Vývraty mají bezpočet podob.
43
Lesní cesta je střídavě osvětlena slunečním svitem a pak zase zastíněna.
44
Jezdilo se tu za mokra těžší technikou a stopy po ní zůstaly.
45
Buk je využitý pro vnitřní (1 pruh) a vnější (2 pruhy) hraniční znak chráněného území.
46
Mladé bukové listy zalité paprsky babího léta.
47
Kámen a dřevo s kresbami.
48
Zadní Hády, to je především bukový les.
49
Lesní pěšina se stáčí doleva.
50
Lesní podrost.
51
Na lesní cestu se svalilo pokácené dřevo.
52
Úřední cedule a vcelku nadbytečný vnější hraniční znak chráněného území.
53
Menší lesní křižovatka v jižním cípu chráněného území.
54
Jižní cíp chráněného území Zadní Hády.
55

Počet fotografií: 55 | Poslední aktualizace: 10.12.2020 17:12:54 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území U Brněnky (do 2 km) | Velký Hornek (do 2 km) | U staré vápenice (2 km) | Hádecká planinka (3 km) | Jeskyně, Pekárna (3 km) | Kněžnice (3 km) | Velká Klajdovka (3 km) | Obřanská stráň (3 km) | Kavky (4 km) | Malužín (5 km) | Stránská skála (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!