Zadní Machová / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Zadní Machová o rozloze 13,60 ha se nachází necelých 0,5 km severně od obce Rašovice, zhruba 4 km severovýchodně od města Týniště nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Předmět ochrany: Podpora a stabilizace populace evropsky významného a silně ohroženého rostlinného druhu - střevíčníku pantoflíčku včetně aktivní ochrany jeho biotopu; vhodnými zásahy a hospodařením v lesních porostech zajistit stabilitu a podpořit jeho další šíření na lokalitě. Udávaná nadmořská výška je od 279 do 286 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.7. 1954 (výnos 1954-07-15-výnos, Ministerstvo kultury). Poté ještě došlo k 1 přehášení 12.3. 2012 s platností od 12.5. 2012 (nařízení 2012-03-12-2/2012, Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Křivina (61a), geomorfologická jednotka: Orlická tabule (VIB5).

Jedná se o takový dosti nenápadný kousek lesa při silnici z Rašovic do Křivic, spíše křovím zarostlého, s vysychající vodotečí uvnitř. Místo najdeme poměrně snad podle sousedního rybníka. Dá se tu chodit po ztrácejících se pěšinách, ale turisticky atraktivní to tu zajisté není. Ovšem pokud poodejdeme o kousek dál a podaří se nám spatřit překrásný západ Slunce, tak hned máme o důvod víc, proč žít.


Na konci lesa, pokud jedeme z Křivic do Rašovic, se nachází po pravé straně chráněné území.
1
Smrkový kořen má co odhánět nebezpečně blízko rostoucí dřeviny.
2
Slunce se kloní k západu a v lese ubývá světla.
3
Tlející pařez může být hezký, pokud jej osvětlí zapadající Slunce.
4
Sluneční romantika nad tlejícím pařezem v lese.
5
Postupující podzim v Zadní Machové.
6
Úřední cedule v hloubi lesa.
7
Slunce se opřelo o žluté podzimní listí.
8
Lesní pěšina zapadá listím.
9
Zapadající Slunce se ještě prodírá lesními porosty.
10
Pohled do koruny zpola osvětleného javoru.
11
Některé stromy již listí pustily k zemi, jiné je mají ještě zelené.
12
Lesní povrch hostí na podzim listy živé i spadlé, zelené i barevné.
13
Slunce si našlo cestu mezi mladými lesními porosty.
14
Spodní strana listu je o poznání světlejší, než ta horní.
15
Rozmanité lesní zátiší při chatrném večerním osvětlení.
16
Polomokrá rýha vototeče v nitru chráněného území.
17
Žluté listé bříz vytváří kontrast vůči stále zelenému jehličí borovic.
18
Severní břeh rybníka v Rašovicích sousedí s chráněným územím.
19
Rybník v Rašovicích.
20
Žloutnoucí jehličí modřínu.
21
Lesní cesta po jihozápadní hranici chráněného území.
22
Vrcholky stromů zachytávají poslední zbytky večerního přímého slunečního svitu.
23
Úřední cedule se postupně stává hůře viditelnou.
24
Dubové listy hýří všemi podzimními barvami.
25
Kouzlo zapadajícího Slunce nad Zadní Machovou.
26
Zapadající Slunce mezi stébly trávy.
27
Zapadající podzimní Slunce pod dubem a mezi stébly trávy.
28
Slunce zapadá nad Zadní Machovou, viděno ze sousedního lesa.
29
Temný soumrak nad Zadní Machovou.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:49:57 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území U Glorietu (4 km) | Týnišťské Poorličí (5 km) | U Houkvice (6 km) | Kostelecký zámecký park (7 km) | Vodní tůň (8 km) | Chropotínský háj (9 km) | Buky u Vysokého Chvojna (10 km) | Opočno (11 km) | Prácheňská stráň (12 km) | Broumarské slatiny (12 km) | Na bahně (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!