Zahrady pod Hájem / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem o rozloze 162,00 ha se nachází zhruba 1 km východně od obce Velká nad Veličkou v okrese Hodonín. Je součástí CHKO Bílé Karpaty. Předmět ochrany: Komplex květnatých karpatských luk a luhových stepí s bohatou květenou a zvířenou. Udávaná nadmořská výška je od 300 do 480 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 17.6. 1987 s platností od 24.7. 1987 (výnos 1987-06-17-9.430/87-VI/2, Ministerstvo kultury ČSR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Bílé Karpaty stepní (19), geomorfologická jednotka: Bílé Karpaty (IXE1).

Překrásné stráně s výhledem na rovinatější část jihovýchodní Moravy přitahují pozornost mnohých. Úpatí Bílých Karpat vůbec zanechá v návštěvníkovi hluboký dojem. Je zde co k vidění a také je zde co k prožití. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: tořič včelonosný, rudohlávek jehlancovitý, tořič čmelákovitý, pětiprstka žežulník, len žlutý, hrachor patočkový, porostlík okrouhlolistý. Zástupci živočišné říše: ohniváček celkový, babočka bílá, užovka hladká, zdobenec skvrnitý, přástevník kostivalový. Přístupnost sem je výborná, území se rozhodně rozhodně dá doporučit k návštěvě.


Po této cestě se dá přijít od Velké nad Veličkou.
1
Informační cedule k chráněnému území.
2
Vyježděná cesta už končí, horská louka se sady a křovím začíná.
3
Borovic je tu jen málo a jsou jen nízké.
4
Prudké letní Slunce za nízkým borovým remízkem.
5
Turisté s velkými síťkami jsou nejspíše lovci motýlů.
6
Luční květena na stráni.
7
Krásné pohledy zblízka.
8
Málo ježděná luční cesta.
9
Krásné pohledy jsou tu všude, kam se člověk podívá.
10
Vnímat vůni přes fotografii lze obtížně, ale co na světě je nemožné?
11
Severní část Velké nad Veličkou. Kdyby tam něco vypadalo jako vodní plchy, není tomu tak, jde o solární panely.
12
Křehká krása horských luk.
13
Tenký potůček uprostřed křoví ve svahu způsobuje neustálou vlhkost a blátivost cesty.
14
Rozmanité barvy lučního kvítí.
15
Hromada trnkového křoví je v louce dobře znatelná.
16
Velká nad Veličkou pohledem z pod kopce Háj.
17
Malebný luční koutek.
18
Veliké kapky rosy na pavučině.
19
Luční růžek na okraji Bílých Karpat.
20
Letadla létají nad chráněnými územími bez ohledu na jejich statut.
21
Jižní část Velké nad Veličkou pohledem shora.
22
Bílé Karpaty poskytují nezapomenutelné výhledy do širokého okolí.
23
Cíp křoví zasahuje do horské louky.
24
Vyježděné luční rozcestí.
25
Zdá se, že tento motýl zůstal ušetřen sítěk lovců motýlů.
26
Znatelná cesta loukou mezi křovím.
27
Osamělá švestka nahoře ve svahu.
28
Díky porostům není moc míst, odkud je vidět velká část chráněného území, zato Velká nad Veličkou je vidět téměř odkudkoliv.
29
Dvoubarevné plody jsou pastvou pro oči.
30
V dolní části chráněného území se nachází udržovaný sad.
31
Jedna z mnoha řad vysázených ovocných stromů.
32
Opylování ovocných stromů je tu zajištěno včelami z přivezeného úlu.
33
Tráva se tu seká také strojově.
34
Dlouhé řady ovocných stromů v dolní části chráněného území.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:33:16 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hloží (3 km) | Háj u Louky (4 km) | Háj u Lipova (5 km) | Střečkův kopec (8 km) | Lázeňský mokřad (16 km) | Kolébky (18 km) | Osypané břehy (19 km) | Tůň u Kostelan (19 km) | Oskovec II (20 km) | Váté písky (21 km) | Koukolky (24 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!