Zástudánčí / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Zástudánčí o rozloze 111,28 ha se nachází zhruba 3 km na jihovýchod od města Tovačov v okrese Přerov. Předmět ochrany: Zachovalý lužní les u neregulovaného toku Moravy, bohaté ptačí hnízdiště. Udávaná nadmořská výška je od 195 do 198 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 24.2. 1953 (výnos 1953-02-24-výnos, Ministerstvo školství, věd a umění). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Hornomoravský úval (21b), geomorfologická jednotka: Hornomoravský úval (VIIIA3), CHOPAV: Kvartér řeky Moravy (9).

Jde o pěkné lužní území na obou březích řeky Morava, kde první, co zaujalo, byla činnost bobrů. Informační cedule uvádí tyto rostlinné druhy: vrby, topoly, dub letní, jasan ztepilý, javor mléč, lípa malolistá, střemcha obecná, kalina obecná, svída krvavá, brslen evropský a krušina olšová. Z živočišných druhů jsou uváděny: ledňáček říční, břehule říční, kulík říční, moudiváček lužní, ostříž lesní, orlovec říční a sluka lesní. A pochopitelně největší náš hlodavec bobr evropský. Místo je dobře přístupné od obce Lobodice a za návštěvu jistě stojí. Přijeďte a na množství komárů nehleďte!


Jižní přístup do chráněného území.
1
Informační cedule poskytuje užitečné informace.
2
Opršelá konvalinka před rozkvětem.
3
Fialky po dešti.
4
Cesta po je po dešti hůře schůdná.
5
Zvěř tu až tak netrpí.
6
Přirozená lávka přes potok Blata.
7
Potok Blata se brzy spojí s Moravou.
8
Nádherný jesep u potoka Blata.
9
Hlemýžď nesměle vystrkuje růžky.
10
Je nádherné pozorovat, co umí vodní živel, když je zcela nespoutaný.
11
Tak tady brzo budou moci nastoupit dřevokazné larvy.
12
Kůra na umírajícím stromu se vlní věru zajímavě.
13
Kdepak bobři, ti si umějí poradit i s mostíkem.
14
Je nádherné vidět takto zblízka bobra, přesněji tedy jeho činnost.
15
Bobři tu jistě jsou, tohle by člověku žádný dentista neošetřil.
16
Vstup do potoka Blata sice není přímo zakázán, ale zkuste si to...
17
Lidmi stvořená lávka přes potok Blata.
18
Izolátor jako nezbytný relikt chráněného území, jak častý to jev...
19
Soutok řeky Moravy a potoka Blata pohledem z mostu.
20
Průzor k levému břehu řeky Moravy podél zlomené topolové větve.
21
Dostat se zde k řece Moravě je pro vysoké a nepropustné porosty dosti obtížné.
22
Plynárenské těžební zařízení uprostřed národní přírodní rezervace Zástudánčí.
23
Netýkavka žláznatá tu dosahuje výšky kolem 2 metrů.
24
Hezký kmen dubu je poněkud v nesouladu s jednostrannou korunou.
25
Světelné kreace u padlých topolových větví a stále živého listí.
26
Překrásné Slunce mezi těžebními věžemi.
27
Kvetoucí svlačec.
28
Cesta mezi obcemi Lobodice a Troubky nad Bečvou vede přes národní přírodní rezervaci Zástudánčí.
29
Příjezd do národní přírodní rezervaci Zástudánčí od obce Troubky nad Bečvou tiše stráží úřední cedule.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:26:36 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Chropyňský rybník (7 km) | Rameno Moravy (10 km) | Tučapská skalka (11 km) | Hrdibořické rybníky (11 km) | Království (13 km) | Malé laguny (13 km) | Stonáč (13 km) | U strejčkova lomu (14 km) | Dolní vinohrádky (19 km) | Na skále (20 km) | Dolní a Prostřední Svrčov (20 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!