Zhůřská hnízdiště / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Zhůřská hnízdiště o rozloze 114,31 ha se nachází zhruba 10 km na západ od města Hartmanice jižně osady Keply v okrese Klatovy. Předmět ochrany: Zachování specifického typu biotopu s nízkým stupněm hospodářského využití, zajištění podmínek pro existenci hnízdního a potravního teritoria ptáků, vyloučení negativních změn snižujících přírodní hodnotu území. Předmětem ochrany jsou horské pastviny extenzivního charakteru s rozptýlenou dřevinnou zelení a volně žijící ptáci, jejich hnízda a vejce. Udávaná nadmořská výška je od 910 do 1021 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 19.9. 2005 s platností od 1.11. 2005 (vyhláška 2005-09-19-7/05, Správa NP a CHKO Šumava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Šumavské pláně (88b), geomorfologická jednotka: Šumavská soustava (I), CHOPAV: Šumava (14).

Jedná se o nádherné louky se spoustou solitérních javorů, smrků a bříz. Výhledy odtud přesahují hranice. Genius loci se tu projevuje snad na každém kroku, však jen známá historie tu byla mimořádně pohnutá. Místo je to moc hezké a dá se doporučit k laskavé návštěvě.


Západní cíp chráněného území Zhůřská hnízdiště.
1
Slunce ve větvích stromů je cítit osvobozením...
2
Mladý jeřáb vyrazil životu vstříc.
3
Jihozápadní louka.
4
Traktor u javorových dvojčat.
5
Stromů na příkopě je tu více druhů.
6
Lišejníky si po zimě přilepšily pozicemi na jinak zdravých stromech.
7
Vnější hraniční znak chráněného území na mladém jasanu.
8
Stráň tato zdá se býti v horizontálním oblouku.
9
Lišejníky dobývají též smrkové jehličí, ovšem s postupujícím teplem bude mít smrk prostor pro obranu.
10
Mladé smrkové šišky.
11
Růžovofialová smrková šiška se svým vzezřením poněkud vymyká vůči okolí.
12
Krásný kontrast oblohy vůči bujnému smrku.
13
Smrk plný života.
14
Zpola vylomená větev smku je dosti oblezlá lišejníky.
15
Silnice přes vesnici Zhůří, ovšem bývalou, po 2. světové válce zanikla jako spousta ostatních v Sudetech.
16
Elektrický ohradník napovídá, že tu bývá pastvina, ač dobytek je v nedohlednu.
17
Pampelišky se zjara mají k životu.
18
Regulérní dřevěná ohrada.
19
Mladý javor.
20
Stromy tu jsou rozmístěny tak, že téměř evokují, jako by byly ve vesnici.
21
Zpola uschlý černý bez na hraně příkopu.
22
Kámen tento vypadá spíše jako z vody vytažený, možná tomu tak je...
23
Pohled přes příkop na smrk, louku a vzdálenější stromy.
24
Úřední cedule na konci ohrady.
25
Dole v údolí teče Křemelná.
26
Pomník deseti padlým americkým vojákům na Zhůří.
27
Schody ke kamennému Kříži usmíření na Zhůří.
28
Obnovená kaplička Nejsvětější Trojice na Zhůří.
29
Informační cedule Královácké rychty a turistický rozcestník býv. ZHŮŘÍ.
30
Turistický rozcestník Zhůří.
31
Úřední cedule k chráněnému území mezi cestou a stromem.
32
Taková jako podkova na kolíku od brány dává nekonečný prostor k fantazii, oč se vlastně jedná.
33
Boží muka na Zhůří.
34
Ocelový kříž na kamenném podstavci na Zhůří.
35
Luční cesta klesá ke Zhůří.
36
Nádherný trs narcisů na louce.
37
Kus Šumavy pohledem od Zhůří.
38
To by mohla být mochna.
39
Osamělá pampeliška.
40
Bleskem zasažený javor.
41
Blesk rozčísl javor ve dví, tento však přesto žije dál.
42
Plastová květina u kořene javoru zasaženého bleskem.
43
Pohled do koruny javoru bleskem zasaženého.
44
Choroše na javoru připomínají, že život je jen dočasný, zato se neustále obměňující.
45
Mladý smrkový solitaire.
46
Mladý borový solitaire.
47
Cesta mladým lesem.
48
Solitérní smrky ve svažité louce.
49
Borůvčí a brusinčí.
50
Brusinčího bývá v divočině spíše málo.
51
Mladé smrky vyráží mezi borůvčím.
52
Malá lesní paseka.
53
Podíváme-li se vzhůru, můžeme spatřit břízy, smrky, borovice a to jedním pohledem.
54
Toto vypadá jako člověkem stvořená malá louka.
55
Bříza s kůrou vypovídající o drsnosti zdejšího prostředí.
56
Cesta mezi lesy.
57
Výška a hustota stromů odpovídá nadmořské výšce blížící se 1000 m.
58
Balvan ze země čnící sem patří.
59
Nepříliš zelenou lesní louku doplňuje borůvčí sytě zelené.
60
Vysílače na německé straně Šumavy u Großer Arber (Velký Javor) jsou vidět aj od Zhůří.
61
Turistický rozcestník Pod Hadím vrchem.
62
Solitérní smrky pod Hadím vrchem.
63
Smrková větévka hází stín na plochý kámen.
64
Dalo by se říci smrková rodinka.
65

Počet fotografií: 65 | Poslední aktualizace: 30.11.2020 09:56:44 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zhůřská pláň (do 1 km) | Zhůřské louky (do 2 km) | Zhůřský lom (do 2 km) | Poustka (3 km) | Novohůrecké slatě (3 km) | Paseky (5 km) | Frauenthal B (6 km) | Vysoké lávky (7 km) | Žežulka (8 km) | V mokřinách (8 km) | Hamižná (8 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!