Zhůřská pláň / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Zhůřská pláň o rozloze 131,86 ha se nachází zhruba 9 km na západ od města Hartmanice jižně osady Keply v okrese Klatovy. Předmět ochrany: Přirozeně se vyvíjející společenstva na rašeliništi, prameništi, mokřadech a jimi obklopených suchých stanovištích na zaniklých zemědělských půdách. Předmětem ochrany jsou všechna přirozeně vzniklá stádia přirozeně se vyvíjejících společenstev na v minulosti pozměněném stanovišti. Na ucelených plochách suchých stanovišť je předmětem i ochrana biotopů občasných pastvin, bez kácení rozptýlených náletových dřevin. Udávaná nadmořská výška je od 915 do 1005 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 16.12. 1999 s platností od 1.2. 2000 (vyhláška 1999-12-16-3/99, Správa NP a CHKO Šumava). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Šumavské pláně (88b), geomorfologická jednotka: Šumava (IB1), CHOPAV: Šumava (14).

Jedná se o podmáčenou louku s ojedinělými stromy. Pro bystrého pozorovatele je tu rozhodně co k vidění. Pro rozmazleného turistu je to tu takové nijaké. Pro první skupinu lze doporučit k návštěvě. Nutno ovšem podotknout, že snímky jsou jen z jedné z více částí chráněného území.


Úřední cedule na jihozápadním cípu chráněného území.
1
Úzká louka mezi smrky.
2
Blatouch značí, že louka je podmáčená.
3
Sluncem zalitá pavučina zachycená na dřevěné konstrukci.
4
Smrky a louka v různém zastoupení.
5
krásné smrky vůči sytě modré obloze.
6
Smrková šiška s opadanými šupinami kolem leží na smrkovém jehličí.
7
Osamělé smrky na podmáčené louce vyššího vzrůstu nedosahují.
8
Původně asi došlo ke zlomení smrkového kmene výše. Smrk se obvykle brání bajonetovým vrškem. V tomto případě došlo k růstu stejně silných bajonetů, jejich obrostu jehličím a nakonec přibližování se jejich vrcholů. Smrk překvapí i tam, kde to vlastně nečekáme.
9
Rozhraní lesa a louky s křovím.
10
Smrkový lesík je tu hezký, leč do chráněného území nepatří.
11
Za smrkovým lesíkem je vidět podmáčená louka.
12
Dvojice smrkových pařezů.
13
Uříznutý smrkový kořen.
14
Pohled do koruny hezkého mladšího smrku, na kterém je znát, že roste obklopen jinými smrky.
15
Silnice u mezi lesy.
16
Zhůřská pláň je prostě krásná.
17
Pahýl smrku, co mu nejspíše vichřice urazila špici.
18
Uhnilý smrk.
19
Choroš na pahýlu uhnilého smrku.
20
V mokré louce rostoucí smrk měl větší náchylnost k uhnití odspodu, což se naplnilo.
21
Kmen uhnilého smrku významně podpírají jeho větve, což zásadně zpomaluje postupný rozklad dřeva.
22
Zlomený ovocný strom u cesty.
23
Nádherné šumavské rozcestí nedaleko bývalé vesnice Zhůří.
24
Úřední cedule dává znát, že podmáčené louky za ní jsou chráněným územím.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 30.11.2020 10:03:30 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zhůřské louky (do 1 km) | Zhůřská hnízdiště (do 1 km) | Zhůřský lom (2 km) | Novohůrecké slatě (3 km) | Poustka (4 km) | Paseky (6 km) | Frauenthal B (7 km) | Vysoké lávky (8 km) | V mokřinách (8 km) | Žežulka (9 km) | Hamižná (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!