Mokřad u Borského rybníka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Mokřad u Borského rybníka o rozloze 1,79 ha se nachází jižně od obce Křemže v okrese Český Krumlov. Předmět ochrany: Společenstva mokřadní vegetace vlhkých pcháčových luk a rákosin v příbřežní zóně rybníka; vzácné a ohrožené druhy rostlin prstnatce pleťového a prstnatce májového, včetně jejich biotopů. Udávaná nadmořská výška je od 510 do 515 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.5. 1999 s platností od 1.7. 1999 (vyhláška 1999-05-04-1/99, Správa CHKO Blanský les). Poté ještě došlo k 1 přehášení 27.1. 2014 s platností od 11.2. 2014 (nařízení 2014-01-27-1/2014, Správa CHKO Blanský les). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Křemžské hadce (37k), geomorfologická jednotka: Šumavské podhůří (IB2).

Jedná se o kus louky uvnitř CHKO Blanský les, která je stále podmáčená. Je sice velice dobře přístupná, leží přímo za železniční stanicí Křemže, ale po ní samotné je pohyb poněkud problematický, nohy neustále plavou. Doporučit k návštěvě lze snad jen opravdovým fajnšmekrům, jinak tu třeba turistické atrakce stěží pohledat.


Chráněné území se nachází hned naproti železniční stanici Křemže.
1
Louka je velice mokrá.
2
Luční detail z mokřadu.
3
Rostou tu různé druhy trav.
4
Traktor tu projel, ale na bodlák si nepřišel.
5
Severozápadní cíp chráněného území.
6
Bodlák proti obloze.
7
O tom, že louka je mokřadní, nemůže být ani nejmenší pochyb.
8
Nádraží v Křemži uvidíme z každého místa chráněného území.
9
Na louce uslyšíme ptačí zpěv.
10
Brouk na chmýří.
11
Mokrá louka pokračuje ještě mokřejším rákosím.
12
Račte šlápnout do mokřadní louky.
13
Nalezneme tu více odstínů zeleně.
14
Luční kvítí v mokřadu.
15
Elektrický ohradník je neformální hranicí chráněného území na západní straně.
16
Úředních cedulí tu najdeme hned několik.
17
Odkvetlé zvonky.
18
Orobinec mezi tratí a mokřadní loukou.
19
Borský rybník v dáli za mokřadem.
20
Je odtud vidět na Kleť.
21
Opuštěná hlemýždí ulita.
22
Ani loukou, ani rákosem není snadné projít už pro tu vlhkost.
23
Borský rybník za kolejemi v železniční stanici Kremže.
24
Chráněné území můžeme vidět rovnou z nástupiště v železniční stanici Kremže.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:41:52 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Holubovské hadce (do 2 km) | Bořinka (2 km) | Dívčí kámen (2 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!