Rokycanská stráň / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Rokycanská stráň o rozloze 20,84 ha se nachází na levém břehu řeky Klabavy zhruba mezi městem Rokycany a letištěm Rokycany, okres též Rokycany. Předmět ochrany: Zabezpečení nalezišť zkamenělin klabavského a šáreckého souvrství českého ordoviku a jejich ochrana před neodborně prováděným sběrem. Udávaná nadmořská výška je od 350 do 394 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.2. 1981 s platností od 1.3. 1981 (vyhláška 1981-02-12-27, Okresní národní výbor Rokycany). Poté ještě došlo k 1 přehášení 17.10. 2001 s platností od 15.11. 2001 (nařízení 2001-10-17-1/2001, Okresní úřad Rokycany). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Plzeňská pahorkatina vlastní (31a), geomorfologická jednotka: Švihovská vrchovina (VB3).

Jedná se vesměs o jižní stráň na levém břehu řeky Klabavy, navíc s údolím Boreckého potoka. Skládá se celkem ze 4 dílů, od západu: Drahouš, Valcha, Husovy sady, Kalvárie, kde se nachází křížová cesta. Informační cedule ze zabývá nejvíce zkamenělými trilobity, kterých se tu v minulosti našlo značné množství. Přes celé území se dá pěšky dostat celkem bez obtíží, spatřit se tu dá mnoho krás přírody. Je tu pěkně a dá se to tu doporučit k laskavé návštěvě.


Sběrné kontejnery v chráněném území.
1
Rokycanská stráň je v mnohých místech porostlá keři.
2
Mostek přes Borecký potok.
3
Netýkavky na Slunci v lužním prostředí.
4
Znak vnější hranice chráněného území na akátu.
5
Opěrná zídka obrostlá mechem a travinami se již pomalu ztrácí.
6
Romantika malého luhu podél Boreckého potoka.
7
Potrubí v chráněném území se jeví jako by bylo obnaženo proudem vody.
8
Kmen menšího dubu.
9
Pěšina v Rokycanské stráni střídavě stíněná vegetací.
10
Cesta pod opěrnou zdí nadjezdu.
11
Opěrná zeď silničního nadjezdu.
12
Panelová cesta pod Rokycanskou strání.
13
Je po dešti a přes panelovou cestu se přehnalo bláto.
14
Stupínky vegetačních vrstev.
15
Asfaltová silnice pod Rokycanskou strání.
16
Pata Rokycanské stráně a hraniční znak chráněného území na dubu vedle javorových větví.
17
Střední dub u paty Rokycanské stráně.
18
Silniční křižovatka mezi jednotlivými díly Rokycanské stráně.
19
Silniční most a lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Klabava mezi městem Rokycany a Rokycanskou strání.
20
Asfaltová cesta přechází v lehce zpevněnou lesní cestu vzhůru do Rokycanské stráně.
21
Dešťový přechod přes lesní cestu v Rokycanské stráni.
22
Dvojice borovic ve smíšeném lese.
23
Dřevěné zábradlí u lesní cesty chrání kritický úsek alespoň formálně.
24
Pata nepříliš zdravého smrku na okraji lesní cesty.
25
Smíšený les bývá odolnější tak nějak celkově.
26
Jeden kořen zajišťuje jiný kořen téhož smrku. Jev tento lze občas pozorovat téměř kdekoliv.
27
Tlející větve na tlejícím listí na slunečním ostrůvku ve smíšeném lese.
28
Buková kmen ležící u lesní cesty.
29
Dvojice mladých dubů se má k světu, ale je jisté, že oba nepřežijí.
30
Lavička pod sosnami, kde to krásně voní, ovšem výhled na Rokycany je poněkud zakrytý.
31
Prosluněná lesní cesta nedaleko hřebene Rokycanské stráně.
32
Průhled mezi stromy na Rokycany.
33
Lesní rozcestí na hřebeni Rokycanské stráně.
34
Pamětní kámen PAMÁTCE PALEONTOLOGA JAROSLAVA KRAFTA 9.4. 1940 – 10.1. 2007.
35
Dvojice laviček kolmo k hřebeni Rokycanské stráně.
36
Dosti pokroucená borovice zakrývá výhled na Rokycany.
37
Pařez po dubových trojčatech.
38
Dolů z Rokycanské stráně je vidět spíše jen málo přes průhledy, jinak výhledu brání vegetace.
39
Svěží louka nahoře nad Rokycanskou strání.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:20:01 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území U hřbitova (do 1 km) | Vosek (do 2 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!