Vosek / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Vosek o rozloze 75,73 ha se nachází zhruba v půli cesty mezi městem Rokycany a obcí Osek v okrese Rokycany. Předmět ochrany: Klasické naleziště křemenných konkrecí se zkamenělinami (šárecké souvrství českého ordoviku). Udávaná nadmořská výška je od 376 do 408 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.9. 1989 s platností od 5.9. 1989 (vyhláška 1989-09-05-vyhláška, Okresní národní výbor Rokycany). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Plzeňská pahorkatina vlastní (31a), geomorfologická jednotka: Švihovská vrchovina (VB3).

Jedná se o čtyřdílnou louku s menším kopcem. Informační cedule uvádí výskyt křemenných konkrecí, zvaných rokycanské kuličky. Tyto patří do šáreckého a dobrotivského souvrství středočeského ordoviku, popsané světovým paleontologem Joachimem Barrandem od roku 1840. Dále je zde uváděn výskyt zkamenělin trilobitů, gastropodů, ramenonožců, mlžů, ostrakodů a hyolitů. Ač se to tu zdá obyčejné a navíc u dálnice, tak přesto to tu má takové zvláštní kouzlo, které lze sotva stěží slovy popsat. Rozhodně lze doporučit k laskavé návštěvě.


Osek přes Vosek, tak to lze také říci.
1
Severní část Voseka pohledem z nevysoké kóty.
2
Silnice z Oseka na Rokycany jakoby z kopečka vystupovala. Vrcholek v pozadí je pravděpodobně Čilina.
3
Dvojice květů svlačce.
4
Zajímavé mraky stíní zrovna Slunci nad Vosekem.
5
Pozvolný pokles přes louku na jihozápad.
6
Stín mraku nad loukou Voseka a obec Osek v pozadí je zalitá slunečním svitem.
7
Keř na zvýšené hraně silničního náspu.
8
Vosek to je louka na nevysokých kopcích kolem silnice Rokycany – Osek.
9
Poněkud omšelá cedulka na tyči u trigonometrického bodu.
10
Nádherně sytě zelený list na křoví se jeví napadený.
11
Silnice od Oseka na Rokycany.
12
Žlutý květ se suchým pozadím.
13
Řídké kopřivy podtrhují sucho roku 2017.
14
Hadince mezi svlačci.
15
Formující se bodláčí.
16
Úřední a informační cedule u křižovatky na Volduchy.
17
Tráva téměř suchá může působit romanticky.
18
Příkop u silnice Rokycany – Osek a chráněné území za ním.
19
Křižovatka uprostřed chráněné území Vosek.
20
Luční bodláčí za rmenem.
21
Rmen někdy s heřmánkem splývá, ale velikost napovídá své.
22
Toto bývalo dřív jen ozdobné bodláčí, ale ze zahrad proniklo do širého kraje.
23
Vlčí máky i makovice.
24
Přeslička rolní zblízka.
25
Silnice z Rokycan na Osek s křižovatkou na Volduchy vede přes chráněné území Vosek.
26
Osamělý kámen v louce je postrachem všech sekáčů.
27
Fialové luční kvítí.
28
Třezalka již v době po svatém Janu.
29
Pole mezi dálnicí D5 a obcí Volduchy.
30
Pole mezi dálnicí D5 a obcí Osek.
31
Pohled po silnici od Rokycan na Osek z místa poblíž dálnice D5.
32
Prosluněné javorové listy.
33
Pohled zpod javorových listů do polí.
34
Čouhající kořeny tu zůstaly nejspíše po necitlivých zemních pracech.
35
Rozpukaný vícebarevný kámen na prudkém Slunci.
36
Hezké smrkové jehličí na ojedinělém smrku u silnice.
37
Uschlá bříza oproti letnímu nebi.
38
Hezké borové jehličí na ojedinělé borovici u silnice.
39
Jsme u dálnice D5 a auta tu jezdí ostošest.
40
Skruže v zemi nijak nechráněné se mohou stát pastí na zvíře i člověka.
41
Kulturní jetelina v chráněném území Vosek.
42
Scenérie ze silničního náspu. Kámen se neskulil, neboť jej zadržel padlý kmen břízy. Stíny listů dopadají na onen kámen, zalitý slunečními paprsky.
43
Úřední a informační cedule v jednom z rohů chráněného území Vosek u dálničního nadjezdu.
44
Silnice Rokycany – Osek vede pod dálnicí D5.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:20:25 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rokycanská stráň (do 2 km) | U hřbitova (do 2 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!