Augšperský potok / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Augšperský potok o rozloze 1,85 ha se nachází na západ od Brna směrem na Rosice, nedaleko závodní dráhy Grand Prix ČR, v okrese Brno město. Předmět ochrany: Zachování ekologicky významného krajinného prvku, zachovalého meandrujícího toku s přirozenými lučními porosty. Lokalita je významná jako hnízdiště ohrožených druhů ptactva a místo rozmnožování obojživelníků. Udávaná nadmořská výška je od 330 do 356 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 20.4. 1989 s platností od 1.5. 1989 (vyhláška 1989-04-20-vyhláška, Národní výbor města Brna). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2).

Jedná se o území kolem potoka, přes které vede turistická značená cesta. Informační cedule udává výskyt těchto živočišných druhů: skokan hnědý, užovka obojková, slepýš křehký, ještěrka obecná. Z rostlinných druhů jsou uvedeny: olše lepkavá, slivoň trnka, bez černý, svída krvavá, kalina obecná, kopřiva dvoudomá, přeslička lesní, kozí noha, kuklík potoční, psárka luční, třezalka tečkovaná, kakost luční, podběl bílý, ocún jesenní, prstnatec májový, bradáček vejčitý. Ač je tu velice hezky, turistických atrakcí bychom tu pohledali. Pro tu všední krásu však stojí toto území za návštěvu.


Úřední cedule v přítmí večerního lesa.
1
Augšperský potok přitéká od Bešůvky.
2
Lesní cesta za soumraku.
3
Turistická žlutá značka nás vede po lesní cestě po dešti.
4
Meandr Augšperského potoka.
5
Oranžový mezník na dně Augšperského potoka. Je to jakási marnost nad marnost. Samotný mezník má omezenou životnost, jeho tyč ve vlhké zemi 20 let nepřekoná, ale je to v módě.
6
Úzká pravobřežní niva Augšperského potoka mezi lesy za soumraku.
7
Informační cedule nám něco říká o chráněném území Augšperský potok.
8
Vysoko nad Augšperským potokem ještě může Slunce na horní polovinu borovic.
9
Slunce se ukládá ke spánku mezi smrky vysoko nad Augšperským potokem.
10
Lomený kmen borovice částečně zalitý Sluncem.
11
Uprostřed nivy Augšperského potoka, vpravo myslivecký posed.
12
Bleskem osvětlený, od vody uhnilý pařez.
13
Myslivecký posed je uvnitř chráněného území, jak napovídá červená hraniční značka na stromě.
14
Přirozená činnost Augšperského potoka.
15
Písčitobahnité náplavy Augšperského potoka.
16
Malý přirozený splav na Augšperském potoce vytvořil kořen pobřežního stromu.
17
Velký pahýl uvnitř lesa za setmění.
18
Někdo třeba chodí na houby i za tmy.
19
Svah nad Augšperským potokem je zpevněn mladými buky.
20
NEPODLÉZAT! Poněkud vtipný nápis na padlém stromu, pod kterým člověk normálně neproleze.
21
Někde v lese asi bude hospoda, jak svědčí čerstvý kelímek od piva.
22
Skalní zuby nad Augšperským potokem.
23
Koryto Augšperského potoka vypadá jako probagrované, ale tu by bagr nrdojel a ani stopy po něm tu nejsou.
24
Žlutá turistická značka na kameni u cesty.
25
Cesta po levém břehu Augšperského potoka s bukovými listy, bleskem osvětlenými.
26
Koryto Augšperského potoka se tu často mění.
27
Brod přes Augšperský potok.
28
Na dně brodu přes Augšperský potok je písek s příměsí bahna.
29
Pěšina po levém břehu Augšperského potoka je krajně nespolehlivá, za mokra pak zcela nespolehlivá.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:57:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bosonožský hájek (2 km) | Žebětínský rybník (3 km) | Pekárna (4 km) | Skalky u Přehrady (6 km) | Údolí Kohoutovického potoka (6 km) | Kamenný vrch (6 km) | Mniší hora (7 km) | Krnovec (7 km) | Junácká louka (7 km) | Kůlny (7 km) | Žlíbek (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!