Údolí Kohoutovického potoka / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Údolí Kohoutovického potoka o rozloze 2,95 ha se nachází ve východním sousedství brněnské městské části Kohoutovice v okrese Brno-město. Předmět ochrany: Kamenité koryto Kohoutovického potoka s doprovodnými přírodě blízkými porosty. Udávaná nadmořská výška je od 248 do 304 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.10. 1987 s platností od 1.11. 1987 (vyhláška 1987-10-08-vyhláška, Národní výbor města Brna). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 26.8. 2013 s platností od 31.12. 2013 (nařízení 2013-08-26-5/2013, Krajský úřad Jihomoravského kraje), 9.1. 2014 s platností od 31.5. 2014 (nařízení 2014-01-09-24/2014, Krajský úřad Jihomoravského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Znojemsko-brněnská pahorkatina (16), geomorfologická jednotka: Bobravská vrchovina (IID2), Brněnská vrchovina (IID), Česko-moravská soustava (II).

Název chráněného území je dostatečně vypovídající. Vlastní území je nudlovitého tvaru dlouhé zhruba 900 m. Vede tudy pěšina s naučnou stezkou, místy obtížněji schůdná. Informační cedulka uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: javor klen, lípa malolistá, buk lesní, dub zimní, jasan ztepilý, lípa velkolistá, líska obecná, klokoč zpeřený, věsenka nachová, okrotice červená, okrotice bílá, oměj vlčí mor, lilie zlatohlavá, medovník meduňkolistý. Z živočišných druhů jsou uváděni: brhlík lesní, konipas bílý. Zajímavé je pozorovat vodní erozní činnost vysychajícího potoka. Přístup sem je z obou konců poměrně snadný. Má smysl se sem podívat a projít si to tu.


Zastávka MHD Šárka u horní hranice chráněného území.
1
Zábradlí brání pádu do koryta Kohoutovického potoka.
2
Buková dvojčata stíny zkreslená.
3
Rozcestí lesních pěšin.
4
Duby se zdají stejně staré, nejspíše sázené.
5
Padlé větve ve slunečním pásu.
6
Dvojice padlých větví.
7
Letní sluneční svit proniká do lesa jen tak trochu.
8
Přímý kmen buku.
9
Mechem obrostlé bukové kořeny.
10
Buky padlé hlavou k potoku.
11
Vnější značka chráněného území na buku u lesní pěšiny.
12
Sluneční ostrůvek v jinak temném lese.
13
Pravý lesní břeh Kohoutovického potoka.
14
Sytě zelené bukové listy při úpatí několika buků.
15
Průhled k lesní obloze mezi sytě zelenými bukovými listy.
16
Kohoutovický potok sotva teče, jak má málo vody.
17
Kameny v korytě Kohoutovického potoka.
18
Kamenité dno Kohoutovického potoka.
19
Voda Kohoutovického potoka se zdá býti čistou, ale nenechme se mýlit.
20
Břehy Kohoutovického potoka spojuje několik přirozených mostů z padlých buků a dalších stromů.
21
Odraz Slunce v hladině Kohoutovického potoka.
22
Spodek bukového vývratu.
23
Pěšina přes chráněné území.
24
Propust ústící do Kohoutovického potoka.
25
Lesní pěšina pod silnicí podél Kohoutovického potoka.
26
Dno Kohoutovického potoka je často téměř obnažené pro nedostatek vody.
27
Opěrná zeď na levém břehu Kohoutovického potoka.
28
Informační cedule k chráněnému území Údolí Kohoutovického potoka.
29
Dvě úřední a dále informační cedule k chráněnému území Údolí Kohoutovického potoka.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:15:06 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kamenný vrch (do 2 km) | Červený kopec (3 km) | Pekárna (3 km) | Bosonožský hájek (4 km) | Žlíbek (4 km) | Žebětínský rybník (5 km) | Skalky u Přehrady (5 km) | Medlánecké kopce (5 km) | Mniší hora (5 km) | Medlánecká skalka (5 km) | Augšperský potok (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!