Na Vápenici / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Na Vápenici o rozloze 7,92 ha se nachází Zhruba 1 km jihozápadně od města Železný Brod při silnici II/282 v okrese Semily. Předmět ochrany: Regionálně významné porosty vápnomilných a květnatých bučin na vápenatém podkladu, jediná populace kriticky ohrožené kapradiny hrálovité v oblasti Českého ráje a stratigraficky významné paleontologické naleziště. Udávaná nadmořská výška je od 325 do 415 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.4. 2008 s platností od 16.4. 2008 (nařízení 2008-04-01-1/2008, Správa CHKO Český ráj). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Železnobrodské Podkrkonoší (56a), geomorfologická jednotka: Krkonošské podhůří (IVA8), CHOPAV: Severočeská křída (13).

Jedná se o území v jihovýchodním svahu vesměs dosti prudkém. Většinou je to les s výskytem buků, habrů, smrků, borovic a v menším množství dalších stromů. Na menší části se nachází louka. Ač je uvnitř území vcelku hezky, přesto tu žádné vyložené zajímavosti nenalezneme. Ovšem pro vnímavé duše to je zde cosi nehmatatelného krásného.


Louka s mrkvousem.
1
Úřední cedule utopený ve vegetaci.
2
Hrana příkopu s úřední cedulí utopenou ve vegetaci.
3
Silnice ze Železného Brdu na Koberovy pod chráněným územím Na Vápenici.
4
Nevábné kopřivy za příkopem.
5
Slunce prosvítá přes větve stromů.
6
Pohled do korun dvou dosti drsných buků.
7
Nádherná pavučina zalitá slunečními paprsky.
8
Výše ční zleva jasan, bříza a javor.
9
Průhled na oblohu v lese.
10
Zlomený suchý klacík na slunečním ostrůvku ve svažitém lese.
11
Vzrostlé buky v lese, kam Slunce může spíše jen do horních pater.
12
Lesní pohled ze svahu dolů na silnici Železný Brod – Koberovy.
13
Průnik slunečního světla přes koruny buků na mladé listy.
14
Nedávno padlý smrk dal společně s dalšími padlými v lese proniknout slunečnímu svitu na zem.
15
Svah s mladými bučinami.
16
Mladé bukové listy na slunečním svitu.
17
Kmeny padají, sluneční fleky skákají.
18
Padlé kmeny buků a smrků v prudkém svahu.
19
Starý pahýl mezi zdravým a vyvráceným stromem.
20
Padající smrk se zachytil o jiné stromy.
21
Zpola vyvrácený smrk se zachytil o větve jiného, živého smrku.
22
Větrem ohýbaná borovice mezi buky.
23
Buky, které přežily vichřici.
24
Lehce prohnutý buk.
25
Napadený kmen borovice.
26
Poloviční vývrat.
27
Naštípnutý kmen smrku napůl padlého.
28
Pahýl nad srázem.
29
Les slunný a les temný.
30
Zajímavě ohnutý kmen habru vévodí pohledu.
31
Detail dvojitě prohnutého habru.
32
Fantasticky přímý mrtvý smrk stále stojící.
33
Ptáky vyhloubená prohlubeň v nitru smrku.
34
Mladé bukové listy mívají na slunečním svitu bezpočet podob.
35
Hůře dostupný lesní svah.
36
Padlé kmeny holých smrků v lesním svahu.
37
Slunce za bukovými listy.
38
Spodní pohled pod smrkovým vývratem.
39
Na Vápenici je hezky a také prudko.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:21:01 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Suché skály (2 km) | Podloučky (3 km) | Bučiny u Rakous (4 km) | Klokočské skály (4 km) | Na hranicích (5 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!