Na hranicích / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Na hranicích o rozloze 3,83 ha se nachází Severně od města Turnov, přesněji u místní části Bukovina na svahu na pravém břehu řeky Jizery v okrese Semily. Předmět ochrany: Přirozená svahová bučina se smrkem a jedlí s výskytem přesličky obrovské. Udávaná nadmořská výška je od 320 do 355 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.12. 1953 (výnos 1953-12-15-výnos, Ministerstvo kultury). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Maloskalsko (55a), geomorfologická jednotka: Jičínská pahorkatina (VIA2), CHOPAV: Severočeská křída (13).

Jedná se o lesní území ve svahu, ovšem v horní části ne příliš krásného. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinného druhu: přeslička nejvyšší. Z živočišných druhů jsou uváděni: veverka obecná, žluna zelená, datel černý, holub doupňák, holub hřivnáč, mlok skvrnitý, skokam hnědý, střevlík vrásčitý. Dole je území o něco hezčí, nahoře je zase snáze přístupné. Pokud by někdo měl zájem najít si zu větší přesličku, tak se mu dá doporučit k návštěvě, jinak tu turistických atrakcí těžko pohledat. Zato výhled je odtud do širokého okolí.


Informační cedule u cesty.
1
Pohled z lesa na louku přes ohradu pastviny.
2
Monokulturní borový les s hojným podrostem.
3
Vnější hraniční znak chráněného území na buku.
4
Bukové listí na kraji lesa.
5
Buk nad bukovým podrostem.
6
Bříza nad březovým podrostem.
7
Smrk mezi listnáči.
8
Borovice mezi listnáči.
9
Pavučina na slunečním svitu je nápadná.
10
Les se začíná svažovat dolů.
11
Vyústění odpadu do lesa se dá považovat za přijatelné.
12
Vodárenský domeček.
13
Růžek plotu a za ním svah chráněného území.
14
Suchý potůček po odpadní vodě.
15
Hrana svahu nad chráněným územím.
16
Bukové listy na slunečním svitu jsou kouzelné.
17
Vlnící se jasan.
18
Jasanové listy.
19
Topolové listy.
20
Borovice je tu méně častým druhem.
21
Cesta podél chráněného území.
22
Vodárenský domeček na okraji chráněného území.
23
Tak nějak to vydadá nad Turnovem u chráněného území Na hranicích.
24
Zlatobýl kanadský není domácí.
25
Malá borovice kousek od lesa.
26
Řebříček kvete bíle a dá se sbírat.
27
Mladý dub na louce u chráněného území.
28
Fantastický výhled na hrad Trosky.
29
Fantastický výhled na hrad Bezděz.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:22:56 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bučiny u Rakous (do 2 km) | Podloučky (2 km) | Klokočské skály (3 km) | Suché skály (4 km) | Na Vápenici (5 km) | Velký a Malý Bezděz (34 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!