Bučiny u Rakous / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Bučiny u Rakous o rozloze 24,67 ha se nachází ve svahu na levém břehu řeky Jizery pod obcí Rakousy, zhruba 5 km severovýchodně od města Turnov a je součástí CHKO Český ráj. Předmět ochrany: Lesní společenstvo polopřirozeného charakteru s převahou buku ve stáří 80 – 115 let, rostoucí na slinitém pískovci, s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy a členitou geomorfologii. Je významným prvkem ekologické stability krajiny – funkční biocentrum regionálního významu v trase nadregionálního biokoridoru v údolí řeky Jizery. Udávaná nadmořská výška je od 260 do 420 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 7.6. 1995 s platností od 27.6. 1995 (nařízení 1995-06-07-1, Okresní úřad Semily). Poté ještě došlo k 1 přehášení 7.6. 1995 (nařízení 1995-06-07-nařízení, Okresní úřad Jablonec nad Nisou). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Maloskalsko (55a), geomorfologická jednotka: Jičínská pahorkatina (VIA2), CHOPAV: Severočeská křída (13).

Jedná se o lesní pás s odkrytými skalami. Je tu hezky, přístup sem je solidní a vede tu cesta přes vlastní území. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: buk lesní, korálice trojklanná. Z živočišných druhů jsou uváděni: holub doupňák, žluna zelená, lejsek černohlavý, mlok skvrnitý, skalnice kýlnatá. Vzhledem o okolním místům je méně atraktivním lákadlem, ale to nic nemění na tom, že má smysl toto místo navštívit.


Zvědavý koník v ohradě na hranici chráněného území.
1
Úřední a informační cedule u pěšiny na západní hranici chráněného území.
2
Závora přes pěšinu na západní hranici chráněného území.
3
Značka vnější hranice chráněného území na borovici pod turistickou značkou na nad závorou.
4
Večerní Slunce sotva proniká bukovým listím.
5
Napadené listí.
6
Silnice pod chráněným územím u Rakous.
7
Slunce za javorovými větvemi na kraji lesa.
8
Mraky se po horkém dni shlukly, ale z těchto pršet nebude.
9
Cíp louky zasahuje do smíšeného lesa.
10
Trojice mladších buků na okraji bučiny.
11
Buky se zde dosti kroutí.
12
Perníková chaloupka v lesním přítmí asi vteřinu před vylezením Baby Jagy.
13
Dvojí barva bukového listí mladých buků u paty vzrostlého buku.
14
Kapradina v lesním přítmí na bukovém listí.
15
Dvojice loňských buků na podrostu loňského bukového listí.
16
Mladé habry se mají k světu.
17
Čerstvý řez javorů u cesty.
18
Informační cedule k chráněnému území na okraji smíšeného lesa.
19
Úřední a informační cedule za svodidlem u silnice na levém břehu Jizery.
20
Rozcestí NAD ZRCADLOVOU KOZOU.
21
Silnice z Rakous na Dolánky, vpravo chráněné území a odbočka na Zrcadlovou kozu.
22
Postarší vývrat.
23
Úřední a informační cedule pod svahem u silnice z Rakous na Dolánky.
24
Pta ve svahu rostoucího javoru.
25
Poklidná Jizera u silnice pod chráněným územím.
26
Sytá listová zeleň kontrastuje s poněkud fádnější mechovou zelení.
27
Pohled stromovým okénkem do prudšího svahu.
28
Habry na levém břehu Jizery pod Rakousy.
29
Dvojice buků pod skalou.
30
Sytě zelené mladé bukové listy.
31
Změť javorových listů.
32
Javorový vývrat v prudším svahu.
33
Paty konkurujících si buků, většího a menšího.
34
Nahodile ležící kámen na bukovém listí.
35
Lehce se vlnící buk mezi neméně se vlnícími bratry.
36
Masařky na javorových listech.
37
Dva modré křížky na buku.
38
Spadlá buková větev na slunečním ostrůvku.
39
Hřeben bučiny je poněkud mírný.
40
Popadané bukové kmeny nejspíše po nějakém povětří.
41
Listy konvalinek v lesním svahu.
42
Ojedinělá borovice mezi smrky nikterak neprospívá.
43
Mělký žleb v bučině zrovna zalitý slunečními paprsky.
44
Zalesněný svah v dáli, to je chráněné území Bučiny u Rakous. Pohled ze železničního mostu přes Jizeru.
45
Kolmá skála v Bučinách u Rakous.
46
Na kolmé skále se ve skulinách dokáží uchytit stromy.
47
Lávka pro pěší a cyklisty podél železničního mostu přes Jizeru U Rakous.
48
Západní cíp chráněného území pohledem ze železničního mostu přes Jizeru U Rakous.
49
Spěšný vlak na železničním mostě přes Jizeru u Rakous jede na trase Liberec – Pardubice.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:21:39 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Podloučky (do 1 km) | Na hranicích (do 2 km) | Klokočské skály (2 km) | Suché skály (2 km) | Na Vápenici (4 km) | Velký a Malý Bezděz (35 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!