Podloučky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Podloučky o rozloze 116,40 ha se nachází V jihozápadním sousedství obce Loučky , zhruba 5 km severovýchodně od města Turnov v okrese Semily. Předmět ochrany: Luční společenstva xerotermních trávníků a lesní společenstva zachovalých květnatých a vápnomilných bučin s výskytem zvláště chráněných druhů vyvinutá na geologickém podloží slinitých pískovců. Udávaná nadmořská výška je od 263 do 426 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 5.11. 2010 s platností od 20.11. 2010 (nařízení 2010-11-05-2/2010, Správa CHKO Český ráj). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Maloskalsko (55a), geomorfologická jednotka: Jičínská pahorkatina (VIA2), CHOPAV: Severočeská křída (13).

Jedná se o hezké luční a lesní svahy s potůčky v údolích, přičemž se tu nachází též menší niva. Ze stromů tu najdeme především buky, borovice, habry a smrky. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: okrotice červená, pětiprstka žežulník. Z živočišných druhů jsou uváděni: mlok skvrnitý, otakárek fenyklový, okáč bojínkový. Je to poměrně přístupné a hezké území, které zajisté stojí za návštěvu.


Úřední a informační cedule u Betléma.
1
Silnice z Dolánek do Rakous na západní hranici chráněného území Podloučky.
2
Informační cedule u cesty z Betléma na Podloučky.
3
Hraniční znak chráněného území u cesty z Betléma na Podloučky.
4
Prosluněné javorové listy u cesty z Betléma na Podloučky.
5
Průhled na menší louku.
6
Nad živými listy ční souška stromu, kontrastující proti modré obloze.
7
Úzká silnice na osadu Podloučky.
8
Vrba v údolí menšího potoka.
9
Východní svah přechází z louhy na les.
10
Nádherné ranní Slunce za vysokou travou na terénním zlomu.
11
Údolí s potůčkem, cestou a nivou. V pozadí PR Klokočské skály.
12
Souška švestky se vyjímá oproti modré obloze, ač již sama prostá života.
13
Luční hrb pod krajem lesa.
14
Krásné údolí s pastvinou a chalupou.
15
Prudké letní Slunce za umírající švestkou.
16
Drobné chrpy.
17
Mohlo by jít o pryskyřník.
18
Mohlo by jít o řapík.
19
Bodláčí je krásné, leč i tak píchá.
20
Sytě zelená přeslička rolní.
21
Velká vrba v pastvině u cesty.
22
Úřední a informační cedule u cesty.
23
Obecný napájedlo coby pozůstatek zašlých časů.
24
Toto napájedlo bylo zbudováno pro napájení mazlíčků domácích i zvířat hospodářských okolo jdoucích a ukrutnou žízní trpících bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání či politické příslušnosti..
25
Lavička a obecní napájedlo u zajímavé chalupy.
26
Lavička pro znavené poutníky.
27
Tato lavička byla zbudována pro ovložení velevážených pozadá dam a pánů okolo jdoucích.
28
Zajímavá chalupa u napájedla.
29
VSTUP ZAKÁZÁN! Nebezpečí slinkavky a kuhavky… Inu jak trefné...
30
Mladé bukové listí jasně zelené na sluníčku, to vždy oko potěší.
31
Uschlé habry ční nad nižšími patry vůči jasně modré obloze.
32
Statná borovice mezi listnatými stromy.
33
Habr mezi javory.
34
Usychající jasan ční oproti modré obloze.
35
Borovice jsou tu přímé.
36
Dvojitý žlutý kříž na drsné borovici.
37
Dobře znatelný terénní lesní hřbet.
38
Moucha na habrových listech.
39
Listí nad terénním hřbetem.
40
Habr mezi buky.
41
Svah je tu louka, tu křoví.
42
Pastvina v jihovýchodní části chráněné území.
43
Sluneční paprsky na okraji lesa za bukovým listím.
44
Luční výběžek.
45
Vršky borovic nad cestou mezi Podloučky a Klokočím.
46
Lesní cesta od Betléma na Klokočí.
47
Křovím zarůstající lesní průsek.
48
Potůček mezi lesem a cestou z Klokočí na Podloučky.
49
Malá lavička ve stínu lesa.
50
Pavučina ve smrčí zalitá slunečním svitem.
51
Úlomek bukové větve ve starém bukovém listí.
52
Bukové houští.
53
Sráz s bukovým lesem.
54
Asfaltová cesta Klokočí – Podloučky dále přechází ve zpevněnou.
55
Úřední a informační cedule u východní hranice chráněného území.
56
Vnější hraniční znak chráněného území na smrku je zrovna zalit slunečními paprsky.
57
Přímá borovice na kraji boru a vedle bukové listy.
58
Statný buk na okraji bučiny.
59
Vyjetá kolej v lesní cestě je od těžkého lesního traktoru.
60

Počet fotografií: 60 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:21:58 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Bučiny u Rakous (do 1 km) | Klokočské skály (2 km) | Suché skály (2 km) | Na hranicích (2 km) | Na Vápenici (3 km) | Velký a Malý Bezděz (36 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!