Rybník Louňov / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Rybník Louňov o rozloze 1,85 ha se nachází zhruba uprostřed trojúhelníku tvořeného obcemi Býkovice, Načeradec a Hrajovice v okrese Benešov. Předmět ochrany: Rybniční ekosystém, zejména litorální s výskytem početných populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů např. ostřice plstnatoplodé, škeble rybničné, skokana zeleného, čolka obecného. Udávaná nadmořská výška je od 454 do 456 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 30.7. 2001 s platností od 15.10. 2001 (vyhláška 2001-07-30-2/2001, Správa CHKO Blaník). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Táborsko-vlašimská pahorkatina (42b), geomorfologická jednotka: Vlašimská pahorkatina (IIA2).

Jedná se o malé mokřadní území na jižní hranici CHKO Blaník kolem rybníka, v poli zapadlého, ale romantického tak, že by se zde tady daly natáčet Ladovské příběhy o vodníkovi. Dostat se sem dá, ale s vydlážděnou cestou se rozhodně počítat nedá. Panuje tu zvláštní genius loci, pro který stojí toto území zato navštívit.


Severní hranici chráněného území tvoří malý potůček, za kterým je louka.
1
Bez již není bílý, ale ještě není ani černý.
2
Pod hrází rybníka Louňov to vypadá jako v luhu.
3
Výhled z chladivého stínu topolů na louku po senoseči.
4
Potůček, který tu teče, je jen malý.
5
Býkovická hůra je dominantním kopcen v nejbližším okolí.
6
Více barev lužní louky.
7
Rákosiny tu tvoří jakýsi retenční pás.
8
Chmýří rádo působí velice romanticky.
9
Zalesněný kopeček v dáli je Zadní hůrka.
10
Tajemná hra pavučiny se Sluncem a přírodním mikrofonem.
11
Pavučina na Slunci působí jako z jiného světa.
12
Rybník Louňov pohledem z hráze.
13
Východní část rybníka Louňov.
14
Pobřežní jasan činí rybník Louňov docela romantickým.
15
Za rákosím je rybník Louňov.
16
Pohled do koruny akátu, zpevňujícího hráz rybníka Louňov.
17
Západní část rybníka Louňov.
18
Rybník Louňov za horkého letního dne před zuřivou noční bouřkou.
19
Akáty drží hráz rybníka Louňov poměrně spolehlivě.
20
Mechové úpatí pobřežního stromu u rybníka Louňov.
21
Topoly bílé na hrázi rybníka Louňov.
22
Odtoková jímka z rybníka Louňov.
23
Odtoková stružka z rybníka Louňov.
24
Pohled do koruny památného dubu na hrázi rybníka Louňov.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:41:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Podlesí (do 2 km) | Malý Blaník (2 km) | Velký Blaník (4 km) | Částrovické rybníky (6 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!