Částrovické rybníky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Částrovické rybníky o rozloze 3,39 ha se nachází uhruba 2 km jihozápadně od obce Vracovice, jižně od města Vlašim v okrese Benešov. Předmět ochrany: Ochrana mokřadů s výskytem početných populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů např. prstnatce májového, vachty trojlisté, raka bahenního, čolka obecného, kuňky ohnivé, skokana zeleného, ještěrky živorodé. Udávaná nadmořská výška je od 465 do 485 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 3.4. 2001 s platností od 20.6. 2001 (vyhláška 2001-04-03-1/2001, Správa CHKO Blaník). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Táborsko-vlašimská pahorkatina (42b), geomorfologická jednotka: Vlašimská pahorkatina (IIA2).

Jedná se o soustavu tří rybníků a mokrých luk kolem nich na samém severovýchodě CHKO Blaník. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: prstnatec májový, vachta trojlistá, suchopýr úzkolistý. Z živočišných druhů jsou uváděni: rákosník obecný, polák chocholačka, rak bahenní. Je tu takové ukryté, nepříliš dobře přístupné, ale své kouzlo tu to má, velice podobné tomu z Ladovských pohádek, jen toho vodníka se nepodařilo vyfotografovat... Za návštěvu to tu zajisté stojí.


Horní částrovický rybník, zvaný Machlov.
1
Úřední cedule v rákosí na břehu rybníka Machlov.
2
Rybník Machlov za horkých letních dní.
3
Mohutná olše n břehu rybníka Machlov.
4
Růžek rybníka Machlov.
5
Můstek k rybníku Machlov.
6
Propustek mezi částrovickými rybníky.
7
Pírko na Sluncem osvětleném fleku mezi částrovickými rybníky.
8
Prostřední částrovický rybník je dosti zarostlý rákosím.
9
Bříza na břehu prostředního částrovického rybníka.
10
Prostřední částrovický rybník má hladinu porostlou žabincem.
11
Husté pobřežní porosty na břehu prostředního částrovického rybníka.
12
Prudké letní Slunce se odráží v hladině rybníka Machlov.
13
Kapří hřbet se ohřívá a z hladiny vyčnívá.
14
Částrovické rybníky jsou zapadlé v lesích a lukách mezi kopci.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:41:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Velký Blaník (3 km) | Malý Blaník (5 km) | Podlesí (5 km) | Rybník Louňov (6 km) | Kaňk (44 km) | Stráň u Chroustova (46 km) | Lom u Radimi (47 km) | Sládkova stráň (47 km) | Lom u Nové Vsi (47 km) | Kolínské tůně (48 km) | Skalka u Velimi (48 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2022 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!