Malý Blaník / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Malý Blaník o rozloze 17,71 ha se nachází východně od obce Louňovice, jinak též jižně od města Vlašim v okrese Benešov. Předmět ochrany: Přirozené bučiny s charakteristickými druhy rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 500 do 580 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.10. 1992 s platností od 9.11. 1992 (vyhláška 1992-10-22-vyhláška, Správa CHKO Blaník). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Táborsko-vlašimská pahorkatina (42b), geomorfologická jednotka: Vlašimská pahorkatina (IIA2).

Spolu s Velkým Blaníkem a dalšími maloplošnými územími patří do CHKO Blaník. Informační cedule tu uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: buk lesní, javor klem, jilm drsný , habr obecný, lípa srdčitá, vraní oko čtyřlisté, samorostlík klasnatý, věsenka nachová. Nahoře spatříme zříceninu kaple sv. Máří Magdalény s obrovským památným stromem, smrkem, zvaným Velký Mnich. Výhledu se tu pro zalesnění nedočkáme, ale panuje tu fantastický genius loci a rozhodně stojí zato, navštívit toto překrásné místo.


Lesní cesta od Louňovic na Malý Blaník.
1
Poněkud sešlá úřední cedule nám dává znát, že vstupujeme do chráněného území.
2
Sluncem osvětlená kapradina.
3
Slunce si hraje svými paprsky nad mechem obrostlým pařezem.
4
Jetel prorůstá mechem pod Malým Blaníkem.
5
Vysoký přímý modřín pod Malým Blaníkem.
6
Zřícenina kaple sv. Máří Magdalény na vrcholu Malého Blaníku.
7
Balvan osvětlený Sluncem v zastíměném okolí u kaple sv. Máří Magdalény.
8
Slunečný pás na zdivu zříceniny kaple sv. Máří Magdalény na vrcholu Malého Blaníku.
9
Z kaple sv. Máří Magdalény na vrcholu Malého Blaníku zůstalo jen torzo.
10
Loupežnický pohled do lesů ze zříceniny kaple sv. Máří Magdalény na vrcholu Malého Blaníku.
11
Kaple sv. Máří Magdalény byla postavena z kamene a opravována cihlami.
12
Jeden z mála větších klenutých oblouků zříceniny kaple sv. Máří Magdalény na vrcholu Malého Blaníku.
13
Památný strom, smrk, zvaný Velký mnich, který uprostřed kaple sv. Máří Magdalény na vrcholu Malého Blaníku podle legendy zasadil zde žijící poustevník, aby tak zastřešil rozpadající se kapli.
14
Ač kaple sv. Máří Magdalény na vrcholu Malého Blaníku je již jen zříceninou, působí pořád majestátně, zejména, pozvedneme-li hlavu vzhůru.
15
Na Máří Magdalénu tu zůstal jen jediný obrázek, přesněji řečeno, dobří lidé jej sem dali.
16
Turistické odpočívadlo na vrcholu Malého Blaníku.
17
Turistický rozcestník sic poznáme, ale zda ukazuje správně, za by nebylo radno dávat ruku do ohně.
18
Zřícenina kaple sv. Máří Magdalény na vrcholu Malého Blaníku z jižní strany.
19
Mechem obrostlý a Sluncem zalitý balvan na vrcholu Malého Blaníku může připomínat také obří sekeru.
20
Slunce mezi bukovým listím na vrcholu Malého Blaníku.
21
Jeden ze statných buků na vrcholu Malého Blaníku.
22
Poutnický stůl na vrcholu Malého Blaníku s žebráckou holí je osvětlen slunečními paprsky.
23
Ohniště na vrcholu Malého Blaníku.
24
Parkoviště pod Malým Blaníkem je společné také pro Velký Blaník.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:41:18 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Podlesí (do 1 km) | Velký Blaník (do 2 km) | Rybník Louňov (2 km) | Částrovické rybníky (5 km) | Kaňk (49 km) | Stráň u Chroustova (49 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!