Velký Blaník / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Velký Blaník o rozloze 89,93 ha se nachází východně od obce Louňovice, jinak též jižně od města Vlašim v okrese Benešov. Předmět ochrany: Přirozené bučiny s charakteristickými druhy rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 460 do 635 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 22.10. 1992 s platností od 9.11. 1992 (vyhláška 1992-10-22-vyhláška, Správa CHKO Blaník). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Táborsko-vlašimská pahorkatina (42b), geomorfologická jednotka: Vlašimská pahorkatina (IIA2).

Památné místo naší historie, Blaník, součást CHKO Blaník, je fantastický kopec, odkud na nás dýchá živá historie a veliká naděje do budoucnosti. Místo lze pochopitelně vnímat jako maloplošné chráněné území, ale to už záleží na každém z nás. Už vzhledem k historickým souvislostem lze návštěvu celé oblasti vřele doporučit, o přírodní krásy se tu bát nemusíme, ty tu byly, jsou a jistě i budou dál.


Pohled na Velký Blaník s rozhlednou od východu přes Křížov.
1
Přiblížený Velký Blaník za obcí Křížov.
2
Parkoviště pod Blaníkem, o které se stará obec Louňovice.
3
Odbočka na Velký Blaník ze silnice.
4
Turistická cedule pod Velkým Blaníkem společná i pro Malý Blaník, byla stvořena v duchu Blanických rytířů.
5
Rozvětvený modřín pod Velkým Blaníkem.
6
Skupina informačních cedulí na plácku pod Velkým Blaníkem.
7
Úřední cedule pod Velkým Blaníkem je jen jedna z lesu cedulí v blízkosti.
8
Mohutný uschlý buk pod Velkým Blaníkem.
9
Pohled do koruny přímé vysoké borovice pod Velkým Blaníkem.
10
Sluneční flek na smrkovém kořeni pod Velkým Blaníkem.
11
Kamenná hlava jednoho z Blanických rytířů.
12
Úzká sluneční průrva pod Velkým Blaníkem.
13
Kámen Veřejové skály.
14
Pod Veřejovou skálou.
15
Do jaké míry je potřeba takto děrovat Veřejovou skálu je ožehavou otázkou...
16
Pohled do koruny buků z vrcholu Veřejové skály.
17
Na vrcholu Veřejové skály.
18
Mladá borovice na Veřejové skále.
19
Podle mechu na Veřejové skále lze usuzovat, že Blaničtí rytíři ještě spí.
20
Slunce za bukovým listím na Veřejové skále.
21
Osamělý bukový pahýl na Velkém Blaníku.
22
Sluncem zalitá skalní puklina na Velkém Blaníku.
23
Mechem porostlý kámen na slunečním ostrůvku.
24
Pahýl pod vrcholem Velkého Blaníku.
25
Z mrtvého buku padá kůra.
26
Cesta k vrcholu Velkého Blaníku.
27
Dřevěná rozhledna na Velkém Blaníku má tvar husitské hlásky.
28
Dřevěná rozhledna na Velkém Blaníku čelním pohledem.
29
Dřevěná rozhledna na Velkém Blaníku zblízka.
30
Triangulační bod na vrcholu Velkého Blaníku.
31
Překrásný východ Slunce nad Velkým Blaníkem za slaměnými koly.
32
Velký Blaník v ranním oparu.
33
Velký Blaník za kukuřičným polem v ranním oparu.
34
Velký Blaník ze strany severní.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:41:05 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Malý Blaník (do 2 km) | Podlesí (2 km) | Částrovické rybníky (3 km) | Rybník Louňov (4 km) | Kaňk (47 km) | Stráň u Chroustova (48 km) | Lom u Radimi (49 km) | Sládkova stráň (49 km) | Lom u Nové Vsi (50 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!