Libický luh / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Libický luh o rozloze 444,49 ha se nachází při johozápadním okraji obce Libice nad Cidlinou a západním okraji obce Velký Osek, v srdci soutoku řek Labe a Cidlina v okrese Nymburk. Předmět ochrany: Přirozené lesní porosty tvořené společenstvy tvrdých a měkkých luhů nížinných řek, dubohabřin a mokřadních olšin; trvalé travní porosty tvořené společenstvy aluviálních psárkových luk a kontinentálních zaplavovaných luk; mokřady tvořené společenstvy makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod; populace vzácného a ohroženého druhu rostliny kruštíku polabského, včetně jeho biotopu; populace vzácných a ohrožených druhů živočichů kuňky ohnivé, páchníka hnědého a roháče obecného, včetně jejich biotopů. Udávaná nadmořská výška je od 187 do 193 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 25.4. 1985 s platností od 1.6. 1985 (vyhláška 1985-04-25-vyhláška, Okresní národní výbor Nymburk). Poté ještě došlo k 3 přehlášením: 1.5. 1985 (1985-05-01-neověřená kopie, Okresní národní výbor Kolín), 7.11. 2014 s platností od 1.12. 2014 (vyhláška 2014-11-07-244/2014 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 7.11. 2014 s platností od 1.12. 2014 (vyhláška 2014-11-07-246/2014 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Poděbradské Polabí (11b), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Není tomu tak dávno, kdy toto chráněné území bylo centrem pozornosti. Nakonec však došlo k tomu, že jsme si pošlapali naše vlastní právní normy, obešli jsme je tak, jak se to tu dělá až příliš často a přes Libický luh vede dálnice! Jinak se jedná o jeden z největších dochovalých luhů u nás a my si můžeme představit, jaké to tu mohlo být před staletími. Celé území je dobře přístupné a dá se tu jak chodit pěšky, tak jezdit nakole. V období komárů je však lépe ani nezastavovat. Místo rozhodně stojí za závštěvu.


Jihozápadní cíp chráněného území.
1
Pěšina podél pravého břehu Labe v jihozápadní části Libického luhu.
2
Potok Bačovka posiluje Labe zprava právě v Libickém luhu.
3
Soutok Labe a Bačovky je takový nenápadný.
4
Lávka přes Bačovku v Libickém luhu.
5
Nenechme se zmást listy, jde o topoly.
6
Pěkně prosvícená pěšina Libickým luhem.
7
Topoly jsou tu majestátné i po zranění.
8
Být v červnu po dešti v luhu, to naše krev jde komárům k duhu.
9
Hlemýžď stoupal vzhůru k výškám, ale pak mu uschla cesta.
10
V některých místech má Libický luh charakter středoevropského lužního pralesa.
11
Světlo bývá v luzích vzácný artikl.
12
Slunce v jasanovém praku.
13
Jedna z mnoha mělkých tůní uprostřed Libického luhu.
14
V některých místech se Slunce dostane i přes lužní listí.
15
Takový vývrat na břehu tůně svádí ke stromolezeckým výkonům.
16
Ač je slunný červnový den, hladina tůně, žabincem svázaná, připomíná spíše druhohorní scenérii, také pamatujete?
17
A můžeme stoupat po padlém stromu.
18
Pohled ze středních lužních vrstev.
19
Břeh vnitřní tůňky.
20
Průsek v luhu.
21
Lužní tůňky jsou si velice podobné.
22
Je jasné, že jsme u slepého ramene Labe.
23
Přirozená lávka přes tůňku.
24
O světlo tu je prostě nouze, i když vodní hladina je někde osvětlená.
25
Je po dešti a tak rostou.
26
Život se tu mísí se smrtí.
27
Tak a jsme na místě, za které bychom se měli stydět.
28
Je toho víc než dost! Nejdřív vyhlásíme Národní přírodní rezervaci, pak přes ni bezostyšně postavíme dálnici a pak krčíme rameny nad následky, kterých však vidíme pouhý zlomek.
29
Rybářský flek nad dálničním mostem v Libickém luhu.
30
Dálniční most může vypadat i pěkně.
31
Nenechte se zmást, stále jsme v národní přírodní rezervaci Libický luh.
32
Málokterá národní přírodní rezervace má tolik betonových schodů jako Libický luh.
33
Slepé labské rameno v severozápadní části chráněného území.
34
Břeh tůně.
35
A kvete to tu ostošest.
36
Asfaltová cesta v severovýchodní části chráněného území.
37
Řeka Cidlina je už za severní hranicí chráněného území.
38
Jezu v Poděbradech vděčíme za to, že je tu Cidlina klidná.
39
Krásná bříza na soutoku Labe s Cidlinou.
40
Labe v severozápadním cípu chráněného území.
41
Skrytý rybářský flek u Labe.
42
Srdce soutoku Labe s Cidlinou.
43
Když Slunce zasvítí, dostane se i na kvítí.
44
Vypadá to, jako by Libický luh byl javorovým lesem, ale není tomu tak.
45
Ze stavby dálnice tu zůstalo mnohé.
46
To není tůňka to je vyjetá kolej.
47
Pohleďme vzhůru, stromy nás utiší.
48
Krásné lužní zátiší.
49
Malá tůňka ve východní části chráněného území.
50
Některé barvy předčí naše očekávání.
51
Slunce se snaží prorazit habrovým listím.
52
Libickým luhem vede spousta cest.
53
Jedna z mnoha informačních cedulí.
54
Lužní rozcestí.
55
V některých místech je cesta, jako když střelí.
56
A rovně za nosem bychom se dostali až k Labi.
57
Dubů to není až tak moc a ty co tu jsou, tak se musí protahovat za světlem.
58
Vody je tu jako v luhu.
59
Krásná letní obloha doplňuje lužní zeleň.
60
Velký stromový prak.
61
Sluníčko zase kouzlí.
62
Turistické rozcestí uprostřed Libického luhu. Ovšem zastavit tu, to znamená čelit okamžité invazi komárů.
63
I v Libickém luhu jsou krmelce.
64
Cesta mezi Libickým luhem a sousedním chráněným územím Tonice-Bezedná.
65

Počet fotografií: 65 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:21:45 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Tonice-Bezedná (2 km) | Pňovský luh (2 km) | Písečný přesyp u Osečka (2 km) | Veltrubský luh (3 km) | V jezírkách (5 km) | Skalka u Velimi (6 km) | Lom u Nové Vsi (6 km) | Kolínské tůně (10 km) | Sládkova stráň (10 km) | Lom u Radimi (13 km) | Stráň u Chroustova (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!