Veltrubský luh / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Veltrubský luh o rozloze 98,37 ha se nachází mezi obcí Veltruby a pravým břehem řeky Labe v okrese Kolín. Předmět ochrany: Předmětem ochrany jsou mrtvá labská ramena s různou hloubkou vodního sloupce [zahrnující též přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství 3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže typu Magnopotamion nebo Hydro­charitio], lužní lesy se zachovalou dřevinnou skladbou [zahrnující též přírodní stanoviště v zájmu Evropských společenství 91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion ­minoris)] a na druhy tato stanoviště vázané, zejména kruštík modrofialový, kruštík polabský, topol černý,­ kapradiník bažinný, ­roháč obecný,­ lesák rumělkový,­ brouk Bothrideres­ bipunctatus ­a kuňka ohnivá. Udávaná nadmořská výška je od 188 do 192 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 1.5. 1985 (1985-05-01-neověřená kopie, Okresní národní výbor Kolín). Poté ještě došlo k 1 přehášení 26.1. 2015 s platností od 30.4. 2015 (nařízení 2015-01-26-1/2015, Krajský úřad Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Poděbradské Polabí (11b), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Jde o dobře přístupné chráněné území, které je však samo o sobě divokým luhem a tudíž dosti zarostlé. Po břehu Labe vede cyklistická stezka, mezi Kolínem a Poděbrady. Přijet se sem dá i od Veltrub. Za návštěvu toto území jistě stojí, ale nečejte tu žádnou atrakci.


Příjezdová cesta od Veltrub v době vegetačního bujení.
1
V luzích je Slunce vzácné i za slunečných dní.
2
Sluneční komíny prosvětlují jinak spíše temný luh.
3
Cesta od luhu k řece.
4
Pěšina mezi Veltrubským luhem a řekou Labe.
5
Zajímavá cesta pro cyklisty a pěší mezi městy Kolín a Poděbrady u Veltrubského luhu.
6
Voda v Labi je poněkud výše a k tomu zakalená, jak po deštích bývá.
7
Nádherný květ šípkové růže.
8
Topoly patří k majestátným obyvatelům luhů, pohleďme jednomu z nich do koruny.
9
Pěšina jako z pohádky.
10
Borovice bývá v luzích vzácná.
11
Někteří se k Slunci již dostali.
12
Lužní louka u Veltrub.
13
Neopatrní cyklisté mohou být osvěženi čerstvými kopřivami.
14
Lekníny se v Labi udrží jen při březích.
15
Mostek přes stružku, která odvodňuje Veltrubský luh.
16
Kořání stromů tu nabývá pozoruhodných tvarů.
17
Labe mezi Kolínem a Poděbrady u Veltrubského luhu.
18
Snaha člověka o přesné vyměření je odvěká, stejně jako nemilosrdnost vodního živlu, který i kamenem pohne.
19
Břeh Labe u Veltrubského luhu je okrášlen vlčím mákem a heřmánkem.
20
Po větší vodě zůstaly u břehu Labe větve, které byly přineseny odkudsi výše proti proudu.
21
Je radost pohlédnou ve slunném dni na lužní kvítí.
22
Kaluž ve Veltrubském luhu má svého žabího pána.
23
Informační cedule u cesty nám říká, že jsme ve Veltrubském luhu.
24
Jasan Sluncem zalitý.
25
Lužní průhled.
26
Nádherné pavučiny ve Veltrubském luhu.
27
K luhu patří nehybná voda.
28
Ve Veltrubském luhu není o přírodní krásné scenérie nouze.
29
Vrtali lidi vrtali...
30
Jedno z nižších lužních pater.
31
Pařez ve své přirozené podobě.
32
Jedna z cest, mířících z Veltrubského luhu k Labi.
33
Syté barvy nastupujícího léta.
34
Lužní rozcestí.
35
Pohled, jakým vidí Labe lužní skřítci.
36
Včelky na severním okraji chráněného území Veltrubský luh.
37
Severní rozcestí.
38
Severní okraj Veltrubského luhu.
39
Severozápadní cíp chráněného území.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:21:21 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Pňovský luh (do 2 km) | Tonice-Bezedná (do 2 km) | Skalka u Velimi (3 km) | Lom u Nové Vsi (3 km) | Libický luh (3 km) | V jezírkách (4 km) | Písečný přesyp u Osečka (5 km) | Kolínské tůně (7 km) | Sládkova stráň (9 km) | Lom u Radimi (12 km) | Stráň u Chroustova (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!