Skalka u Velimi / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Skalka u Velimi o rozloze 2,51 ha se nachází mezi obcemi Velim a Nová ves u Kolína a okrese Kolín. Předmět ochrany: Naleziště zkamenělin křídové fauny, geologická formace křídových hornin a refugium obojživelníků a bezobratlých živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 200 do 210 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.12. 1986 s platností od 1.1. 1987 (vyhláška 1986-12-12-vyhláška, Okresní národní výbor Kolín). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 31.10. 2002 (nařízení 2002-10-31-nařízení, Okresní úřad Kolín), 21.9. 2005 s platností od 15.11. 2005 (nařízení 2005-09-21-2/2005, Krajský úřad Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Kutnohorská pahorkatina (65), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Cedule u vstupu uvádí, že se jedná o opuštěný jámový lom s unikátním souborem jevů, spjatých s vývojem přímřežní mořské zóny ve vrchním cenomanu až spodním turonu. Bohaté naleziště křídové fauny, jde o příbojové slepence, vápnité pískovce a organodetritické vápence se zkamenělinami mořských živočichů - mlžů, mechovek a ramenonožců. Pohled shora vypadá impozantně, na jedné straně Kolín, který prý je, jak se zpívá, v rovině a na druhé doslova momentek z westernu, jen v jaksi malém rozsahu. Vodní plocha poněkud trpí na zazelenění, což je vzhledem k bezodtokovosti pochopitelné. Dost pěšinek v okolí napovídá, že lidé sem chodí. V každém případě stojí tento kousek přírody za shlédnutí.


Mračna dělají vysokým topolům přirozené pozadí.
1
Topoly si udrží svůj majestát snad všude.
2
Rákos ve skalnatém svahu není zrovna častým jevem.
3
Detail rostliny, co se nezdá být domácí.
4
Krása i obavy se mohou navzájem prolínat nejen v rostlinné říši.
5
Zelená se nejen listí, ale též voda.
6
Co těžaři neodvezli, může tu zůstat jako vzpomínka na ně.
7
V zatopeném lomu se dá přijít až ke břehu.
8
Borovička jak ji málo známe.
9
Tak tady by byl pád opravdu nepříjemný, přes šípkové keře a kamení až do zelené vody.
10
V poli, za kterým je Nová Ves u Kolína.
11
To by to mohl být westernový pohled, ale přece jenom by se voda nemusela tolik zelenat.
12
Některé trávy mohou posloužit jako domeček tvorovi co si ten svůj bere pořád s sebou.
13
Bodláků je tu pár a jsou na pohled moc pěkné.
14
Nad severním srázem.
15
Jak nahoře, tak dole.
16
Pěšina křovím.
17
Za závorou je ještě poznat cesta.
18
Dalo by se tu hrát na honěnou i na schovávanou.
19
Pohled shora na vstup, v dáli železniční trať Praha – Kolín.
20
Křoví zdolává skálu.
21
Geodetické práce probíhají i v chráněných územích.
22
Bláta by se zdáli zdálo, že tu moc nemůže být, ale zblízka je to jiné.
23
Obraz jako ze zatopeného lomu, však v něm také jsme.
24
Sráz bočním pohledem.
25
Všude se vegetace ještě nedostala.
26
Barva šípků zajisté zaujme.
27
Pohled zdáli na vodní plochu.
28
Stačí, aby se na skále chytli první kořínek a pak je pokračování zřejmé.
29
Listí se již začalo barvit.
30
Pohled ze srázu dolů.
31
Zeleně je tu opravdu mnoho odstínů, některé i dosti syté.
32
Cedule, zakazující rybolov, tu dává najevo, kdo tu panuje.
33
Hlemýžď veze pasažéra na ulitě, je to muška jenom šedá.
34
Se zakloněnou hlavou je možné spatřit skálu trošku jinak, než shora.
35
Už jen krkavec schází, možná, že hnízdí v mlází.
36
Pěšina nad severovýchodním srázem.
37
Čekanky tu mají své zástupce.
38
Polní kvítí tu nachází domov.
39
Strmé stoupání.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:20:55 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Lom u Nové Vsi (do 1 km) | V jezírkách (3 km) | Veltrubský luh (3 km) | Pňovský luh (4 km) | Tonice-Bezedná (4 km) | Libický luh (6 km) | Písečný přesyp u Osečka (6 km) | Sládkova stráň (7 km) | Kolínské tůně (9 km) | Lom u Radimi (9 km) | Stráň u Chroustova (10 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!