Lom u Radimi / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Lom u Radimi o rozloze 0,12 ha se nachází v bezprostřední blízkosti obce Radim v okrese Kolín při železniční trati Pečky - Kouřim, za kterou teče malebná, až kouzelná říčka Výrovka s levobřežní nivou. Předmět ochrany: Ukázka příbojové facie svrchní křídy. Udávaná nadmořská výška je od 205 do 227 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.2. 1977 s platností od 8.2. 1977 (1977-02-08-32, Krajský národní výbor Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Poděbradské Polabí (11b), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Je to jedno z nejmenších chráněných území, ale jak se říká, co je malé, to je hezké. To zde platí dvojnásob. Záleží však na úhlu pohledu. Informační cedule obsahuje zajímavost: V prohlubeninách, způsobených mořskou erozí, zůstaly zkameněliny mořských hub, mechovek, ramenonožců a mlžů.


Pod lomem na západní straně.
1
Starší ochranná tabulka poněkud chátrá.
2
Prudká pěšina do kopce nejspíše brzy zanikne, nahoře došlo k zástavbě a tak vlastně moc není kam jít.
3
Borovice ve svahu naskýtá možnost vidět Slunce jinak.
4
Tráva postupuje...
5
Pohled shora působí až děsivě.
6
Kdo se nebojí,může pohlédnout výše.
7
Rmen tu roste dost nebezpečně, ale ani na bezpečných místech není cílem častého sběru.
8
Takovými krásnými šlahouny zarůstala Šípková Růženka.
9
Dál už se téměř nedá udělat ni krok.
10
I na nejprudší skále se rostlinstvo snaží vydobýt si své místo.
11
Vzhledem k relativní nehostinnosti tohoto kousku lomu, tu roste dost druhů rostlin.
12
Pohled shora přes lom na trať s romantickým vláčkem a říčku Výrovku.
13
Nebýt té trávy, jeden by si pomyslel, že takový snímek je z dávné historie.
14
Tvar větví borovic tu svědčí o neúživnosti podloží pro takové stromy.
15
Takové pukliny časem rostou a rostou...
16
Hned nad lomem jsou lidská obydlí.
17
I jasany dokáží krásně stínit.
18
Něco je puklina, něco je stín….
19
Ze dna lomu se už výše pro snímek vylézt nedá.
20
V převisech se vegetaci nedaří, ale nad nimi spolehlivě skálu překryje.
21
Ve východní části lomu.
22
U stěny lomu.
23
Zdalipak skrývají pukliny i nějaké hady....
24
Některé stěny jsou hladké, jiné hrubší.
25
Někdy si Slunce hraje s svými paprsky, jako by bylo malé kotě.
26
Někdy se dívat Slunci tváří v tvář dá, ale chce to prostředníka.
27
Pěšinka podle trati od železniční zastávky Radim směrem k lomu.
28
Kdoví, co vzalo stromu život...
29
Pohled podle trati pod lomem, napravo úzká niva Výrovky.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:20:26 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Stráň u Chroustova (do 1 km) | Sládkova stráň (3 km) | V jezírkách (8 km) | Skalka u Velimi (9 km) | Lom u Nové Vsi (10 km) | Písečný přesyp u Píst (10 km) | Písečný přesyp u Osečka (11 km) | Pňovský luh (12 km) | Veltrubský luh (12 km) | Mydlovarský luh (12 km) | Libický luh (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!