Malhostický rybník / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Malhostický rybník o rozloze 23,50 ha se nachází mezi obcemi Malhostice a Ryzně nad Bílinou, jinak též mezi městy Teplice a Ústí nad Labem v okrese Teplice. Předmět ochrany: Ojedinělá ornitologická lokalita na okrese Teplice s výskytem 128 druhů ptáků, z toho 42 zde hnízdí a 48 druhů je zvláště chráněno, z toho 6 druhů v kategorii kriticky ohrožených (luňák hnědý, morčák velký, rybák černý, bukáček malý, strnad luční a orlovec říční), 21 druhů silně ohrožených a 21 druhů ohrožených. Malhostický rybník je mělkou vodní plochou s rákosem porostlými břehy lemovanými vzrostlými stromy. Udávaná nadmořská výška je od 164 do 176 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 17.12. 2001 s platností od 17.1. 2002 (nařízení 2001-12-17-5/2001, Okresní úřad Teplice). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Labské středohoří (4b), geomorfologická jednotka: České středohoří (IIIC2).

Chráněným územím je rybník a jeho bezprostřední okolí. Informační cedule uvádí výskyt těchto ptáků: čírka obecná, čírka modrá, morčák velký, chřástal vodní, lžičák pestrý, kormorán velký, moták pochop, moták pilich, luňák hnědý, orloven říční, potápka roháč, potápka malá, racek chechtavý, rybák černý, moudivláček lužní, slípka zelenonohá, volavka bílá, volavka popelavá. Přístup sem je snadný a zejména pro milovníky rybníků se toto území dá doporučit k navštívení.


Malhostický rybník ze severní strany od obce Malhostice.
1
Topoly bílé na severním břehu Malhostického rybníka.
2
Malhostický rybník romantickým pohledem za rákosinami.
3
Asfaltová cesta mezi řekou Bílinou a Malhostickým rybníkem.
4
Obec Malhostice můžeme vidět také průzorem mezi rákosím přes Malhostický rybník.
5
Řeka Bílina je u Malhostic regulovaná.
6
Pohled do koruny mladého topolu bílého.
7
Souška topolu bílého na břehu řeky Bíliny u Malhostického rybníka.
8
Zblízka je voda Malhostického rybníka úplně zelená, tedy na počátku srpna mají vodní mikroorganismy ideální podmínky.
9
Asfaltová cesta mezi řekou Bílinou a Malhostickým rybníkem je lemována spíše mladšími dřevinami.
10
Vrba se sklání nad hladinu Malhostického rybníka.
11
Rákosí při jižním břehu Malhostického rybníka.
12
Padlá vrba na břehu Malhostického rybníka počala nový život v úplně jiné poloze, než před svým pádem.
13
Trs rákosí v Malhostickém rybníce.
14
Pohled od Malhostického rybníka přes řeku Bílinu na kopec zvaný Ve skále, za kterým se nachází obec Vrahožily.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:39:33 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Rač (do 2 km) | Vrkoč (9 km) | Lovoš (11 km) | Kalvárie (11 km) | Radobýl (15 km) | Nebočadský luh (23 km) | Vrabinec (23 km) | Raná (25 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!