Nebočadský luh / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Nebočadský luh o rozloze 12,15 ha se nachází na pravém břehu řeky Labe, v městské části města Děčín Nebočady na jižní straně města. Předmět ochrany: Slepé říční rameno s vyvinutým lužním lesem, významné ornitologické hnízdiště a zimoviště. Udávaná nadmořská výška je 130 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 30.12. 1994 (vyhláška 1994-12-30-vyhláška, Správa CHKO České středohoří). Poté ještě došlo k 1 přehášení 3.4. 1995 s platností od 10.5. 1995 (vyhláška 1995-04-03-1/95, Správa CHKO České středohoří). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Lovečkovické středohoří (45a), geomorfologická jednotka: České středohoří (IIIC2).

Jedná se o takový malý severočeský labský luh, který oplývá svojí jedinečnou krásou pro ty, kteří o to stojí. Přístupnost chráněného území je výborná, leží při silnici mezi městy Děčín a Ústí nad Labem. Můžeme tu spatřit přirozené lužní prostředí s poměrně málo stromy a častými zaplaveními při větším proudu. Za návštěvu toto místo stojí.


Jižní cíp chráněného území s ochrannou cedulí.
1
Jasná lužní zeleň.
2
Jak vidno, náplavů tu je stále dost.
3
Sluneční momentek s ležatou vrbovou větví.
4
Povrch luhu je často měněn velkou vodou.
5
Pohled na jih.
6
Pohled z jižní části chráněného území proti proudu Labe k Ústí nad Labem. Na horizontu je vidět vysílač Buková hora.
7
Klidný podzim v Nebočadském luhu.
8
Pravý labský břeh v Nebočadském luhu.
9
Kontrast rostlinných pater, přirozeného vůči uměle vysazenému, živých vůči mrtvým.
10
Hezký podzim v Nebočadském luhu.
11
Košíkářská vrba divoce rostoucí.
12
Nebočadský luh nedlouho po zaplavení.
13
Slepé rameno ve slepém rameni.
14
Podzimní Slunce.
15
Choroše tu jistě nemají život snadný.
16
Náplav řeky a odhalené vrbové kořání napovídá, jak tu bývá živo při velkých vodách.
17
Detail zpola vyplaveného vrbového kořání.
18
Němí obyvatelé Nebočadského luhu.
19
Choroš na mrtvé vrbě životem příliš životem neoplývá.
20
Jižní část slepého ramene.
21
Luhy na dolním Labi vypadají poněkud jinak, než třeba luhy na středním Labi.
22
Chodit tu v noci musí být dobrodružství, i za plného Slunce je to tu stěží průchozí.
23
Velká voda tu bývá často.
24
O naplaveniny tu není nouze.
25
Tůňka mezi řekou Labe a slepým ramenem v Nebočadském luhu.
26
Vítr se zásadně podílí na životě zdejších vrb.
27
Bříz tu roste málo a i z toho mála již většina padla.
28
Je třeba si dávat pozor, kam vlastně šlapeme.
29
Takové stromy tu nerostou, ale řeka přinese mnoho různého.
30
Někde útočí na padlé stromy houby, někde zas tráva.
31
Osamělý uschlý strom uprostřed luhu.
32
Topol se nedá nepoznat.
33
N několika málo místech v Nebočadském luhu lze spatřit písečné ostrůvky.
34
Duhový pohled na slepé rameno pod Dívčím skokem.
35
Svahy nad Nebočadským luhem postupně pouští vodu.
36
Podle Nebočadského luhu vede silnice z Děčína do Ústí nad Labem.
37
Jsme pod Dívčím skokem, ke kterému se vztahuje pověst tří sester z nedalekého hradu Vrabinec.
38
V severní části chráněného území.
39
Severní ohraničení Nebočadského luhu.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:24:04 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Vrabinec (2 km) | Vrkoč (14 km) | Rač (22 km) | Kalvárie (22 km) | Radobýl (22 km) | Malhostický rybník (23 km) | Lovoš (25 km) | Vehlovické opuky (41 km) | Raná (46 km) | Úpor (48 km) | Kelské louky (49 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!