Lovoš / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní rezervace Lovoš o rozloze 51,23 ha se nachází 5 km na západ od města Lovosice v okrese Litoměřice na levém břehu řeky Labe. Předmět ochrany: Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy suťových lesů, teplomilných a acidofilních doubrav, hercynských dubohabřin a acidofilních a květnatých bučin; společenstva širokolistých stepních trávníků; štěrbinová vegetace skal a drolin; populace druhu živočicha přástevníka kostivalového, včetně jeho biotopu. Udávaná nadmořská výška je od 328 do 564 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 16.11. 1948 s platností od 21.11. 1948 (vyhláška 1948-11-16-B-216.714/48-I/3, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 19.12. 2013 s platností od 1.1. 2014 (vyhláška 2013-12-19-443/2013 Sb., Ministerstvo životního prostředí), 19.12. 2013 s platností od 1.1. 2014 (vyhláška 2013-12-19-448/2013 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Labské středohoří (4b), geomorfologická jednotka: České středohoří (IIIC2), Krušnohorská soustava (III), Milešovské středohoří (IIIC2B).

Poměrně vysoký kopec Lovoš je hezkou homolí Českého středohoří s telekomunikačním zařízením a božími mukami na svém vrcholu. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: bělozářka liliová, třemdava bílá, divizna brunátná, chrpa chlumní, koniklec luční český, Moravec tenkokvětý, kosatec bezlistý, kavyl Ivanův, lilie zlatohlávek, dřín obecný, dub pýřitý. Z živočišných druhů jsou uváděni: zmije obecná, užovka hladká, strnad zahradní, linduška lesní, bělořit šedý, krutihlav obecný, myšice rovinná, myšice lesní, norník rudý, plch velký, plšík lískový, lasice kolčava, jezevec lesní, kuna lesní, kuna skalní. Výstup sem není sice na pár minut, ale výhled do okolí za to opravdu stojí. Odměnou nám může být spatření těchto míst: hora Říp, hrad Hazmburk, Milešovka, Kalvárie, Radobýl, řeka Labe, město Lovosice a mnoho jiného krásného. Rozhodně toto místo stojí za návštěvu.


Kopec Lovoš pohledem přes řeku Labe z kopce Kalvárie.
1
Cesta na Lovoš je náročná, ale stojí za to. Před námi se ční vrchol Lovoše, na kterém lze rozeznat telekomunikační zařízení.
2
Pokud přicházíme na Lovoš z východní strany od obce Přední Lhotka, tak nás přivítá právě tato úřední cedule, doplněná cedulí informační.
3
Akáty na východním svahu Lovoše.
4
Úzká pěšina na kopec Lovoš.
5
Listí stromů výborně chrání poutníky na kopec Lovoš před prudkým letním Sluncem.
6
Při cestě na Lovoš ze strany východní narazíme na několik laviček.
7
Husté křoví lemuje pěšinu na Lovoš.
8
Nádherný výhled z pod Lovoše na jihovýchod, u Labe vidíme město Lovosice a dále obec Vchýnice.
9
Bizarní zakořenění akátu na východním svahu Lovoše.
10
Stromy to mají s kořeny na kamenitých svazích náročné.
11
Turistické rozcestí Lovoš – pod vrcholem.
12
Pod vrcholem Lovoše je již vegetace řidší a menší.
13
Pod vrcholem Lovoše lze rozeznat telekomunikační zařízení.
14
Osamělý luční kámen nahoře na Lovoši.
15
Vyhlídka s lavičkami na Lovoši.
16
Kamenné terasy nahoře na Lovoši.
17
Z Lovoše je nejen pěkný výhled, ale také se dobře šíří signál.
18
Severozápadní výhled z Lovoše, nejvíce zaujme Milešovka a Kletečná, v pozadí pak hřeben Krušných hor.
19
Milešovka pohledem z kopce Lovoš, pod ní lze rozeznat obce Velemín a Bílý Újezd.
20
Z Lovoše máme na nově budovanou dálnici D8 do Německa přes České středohoří velice přehledný výhled.
21
Kamenná stavba s elektrickým zařízením na vrcholu kopce Lovoš.
22
Vyhlídkové nádvoří na vrcholu kopce Lovoš.
23
Kříž na vrcholu kopce Lovoš.
24
Západní vyhlídka na Lovoši.
25
Jižní výhled z Lovoše, v pozadí nezaměnitelná silueta zříceniny hradu Házmburk.
26
Jihozápadní vyhlídka z Lovoše.
27
Biologický koridor přes dálnici D8 pohledem shora z Lovoše.
28
Prosluněná cesta pod vrcholem Lovoše.
29
Lovoš, to je mnoho kamení, místy prosrostlého.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:39:59 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kalvárie (3 km) | Radobýl (5 km) | Malhostický rybník (11 km) | Vrkoč (12 km) | Rač (12 km) | Raná (23 km) | Vrabinec (24 km) | Nebočadský luh (25 km) | Vehlovické opuky (35 km) | Úpor (39 km) | Kelské louky (41 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!