Meandry Svratky u Milov / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Meandry Svratky u Milov o rozloze 60,56 ha se nachází podél řeky Svratky od obce Moravské Křižánky, přes obec Milovy až k počátku obce České Milovy v okrese Ždár nad Sázavou. Předmět ochrany: Společenstva makrofytní vegetace tekoucích a stojatých vod, vegetace bahnitých substrátů, vegetace vysokých ostřic, nevápnitých mechových slatinišť, přechodových rašelinišť, vlhkých pcháčových luk a tužebníkových lad, smilkových trávníků a mezofilních ovsíkových luk, mokřadních vrbin, vrbových křovin hlinitých a písčitých náplavů a údolních jasanovo-olšových luhů; vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohrožených druhů mihule potoční a chřástala polního, silně ohrožených druhů všivce lesního, rdestu alpského, modráska bahenního, bekasiny otavní, chřástala kropenatého, vodouše kropenatého, krutihlava obecného a ohrožených druhů prstnatce májového, hýla rudého a bramborníčka hnědého, včetně jejich biotopů. Udávaná nadmořská výška je od 590 do 603 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 2.6. 2014 s platností od 17.6. 2014 (nařízení 2014-06-02-1/2014, Správa CHKO Žďárské vrchy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Žďárské vrchy (91), geomorfologická jednotka: Hornosvratecká vrchovina (IIC4), CHOPAV: Žďárské vrchy (19).

Jedná se lužní území kolem řeky Svratky, které zde je ponechán širší luh k volnému meandrování. Louky kolem jsou spíše mokré, jak se na lužní louky patří. Žije tu báječný luční život, stačí jen mít oči otevřené. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: mochna bahenní, všivec lesní, rdest alpský. Z živočišných druhů jsou uváděni: hýl rudý, kukačka obecná, bekasina otavní, otakárek fenyklový, krutihlav obecný, zmije obecná. Dostat se sem dá po silnici snadno a má smysl se sem podívat.


Silnice II/354 a cedule konec obce Křižánky na hranici chráněného území.
1
Malé parkoviště a informační cedule k CHKO Žďárské vrchy.
2
Lužní porost a pravobřežní niva řeky Svratky.
3
Lehce nakloněná lavička jakoby pohozená do lopuchového porostu.
4
Málo jetá cesta pravobřežním luhem řeky Svratky.
5
Vratič a řebříček se vyskytují spíše v sušších místech, zde je máme v nivě.
6
Pravobřežní niva Svratky za mrkvousem.
7
Místní komunikace v asfaltové kvalitě vede z Milov na Čachnov.
8
Řeka Svratka nad mostem v Milov.
9
Levobřežní niva Svratky u silničního mostu, Milovy.
10
Silniční most přes Svratku v Milovech je sice zajímavý, ale muška před objektivem zaslouží pozornost též.
11
Odlesk Slunce v hladině řeky Svratky nad silničním mostem v Milovech.
12
Zarostlá Svratka nad silničním mostem v Milovech.
13
Levobřežní niva Svratky pod silničním mostem u obce Milovy.
14
Málo znatelná cesta levobřežní nivou Svratky.
15
Silnice II/354 tvoří část jihozápadní hranice chráněného území.
16
Travnaté lužní porosty.
17
Hůře prostupná pravobřežní niva Svratky.
18
Jitrocel v lužním porostu.
19
Postupně odumírající lužní dub.
20
Vlhké rákosiny na pravém břehu Svratky.
21
Rozhraní sečené louky a mokřadního porostu.
22
Mělké údolí Svratky nad Milovy.
23
Vodohospodářský objekt na pravém břehu Svratky u obce Milovy.
24
Vrata do vodohospodářského objektu na pravém břehu Svratky u obce Milovy.
25
V nitru vodohospodářského objektu na pravém břehu Svratky u obce Milovy.
26
Romantické bodláčí pod elektrickým vedením nízkého napětí.
27
Husté chmýří okouzlí, leč blbě se přes něj prochází.
28
Různorodé porosty v pravobřežní nivě Svratky u obce Milovy.
29
Milovský rybník je oblíbeným rekreačním objektem, ale ráno se lidem do vody nechce.
30
Vrba do luhu neodmyslitelně patří.
31
Seschlá tráva na seschlé hromadě.
32
Hustší vrbové porosty na levém břehu Svratky.
33
Slunce prosvítá přes bohatě rozvětvenou vrbu.
34
Slunce se odráží v hladině řeky Svratky a ani kopřivy takový pohled nezkazí.
35
Klidný tok Svratky uprostřed luhů působí až pohádkově.
36
Pobřežní vrba u Svratky.
37
Prakovitá vrba na levém břehu Svratky.
38
Slunce ve vrbových větvích.
39
Silniční most přes Svratku u Milov pohledem proti proudu.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:16:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Čtyři palice (do 2 km) | Drátenická skála (2 km) | Malinská skála (2 km) | Milovské Perníčky (3 km) | Žákova hora (8 km) | Volákův kopec (10 km) | Tisůvka (11 km) | Bahna (11 km) | Zlámanec (12 km) | Louky v Jeníkově (12 km) | Návesník (13 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!