Milovské Perničky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Milovské Perničky o rozloze 19,61 ha se nachází necelé 2 km severozápadně od obce České Milovy, jinak té 5 km jihovýchodně od města Svratka v okrese \tŽďár nad Sázavou. Předmět ochrany: Význačný skalní útvar, s okolními balvanitými sutěmi a vegetačním pokryvem představuje cenný doklad přírodního vývoje. Udávaná nadmořská výška je od 665 do 745 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 2.6. 1977 (1977-06-02-neověřená kopie, Okresní národní výbor Žďár nad Sázavou). Poté ještě došlo k 2 přehlášením: 16.4. 1987 s platností od 16.4. 1987 (vyhláška 1987-04-16-vyhláška, Okresní národní výbor Žďár nad Sázavou), 1.6. 2004 s platností od 1.6. 2004 (nařízení 2004-06-01-nařízení, Správa CHKO Žďárské vrchy). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Žďárské vrchy (91), geomorfologická jednotka: Hornosvratecká vrchovina (IIC4), CHOPAV: Žďárské vrchy (19).

Jedná se o kouzelný skalní útvar, budovaný migmatitickými rulami. Nahoře se tvoří skalní mísy, do štěrbin se probojovávají kořeny smrků a borovic, jakož i borůvčí a jiných rostlin. Tvar skal je vskutku romantický, připomíná bez jakékoliv nadsázky perníčky. Je to tu tak krásné, že lze vřele doporučit k návštěvě.


Blankytně modrý pohled z Milovských Perníčků na Křižánky.
1
Výhledu z Milovských Perníčků brání vrcholy smrků.
2
Skalní miska udrží vodu i za velkých veder.
3
Slunce se prodírá skrz borovice a smrky na vrcholek Milovských Perníčků.
4
Na vrcholu Milovských Perníčků.
5
Pláty Milovských Perníčků.
6
Strmý pohled z Milovských Perníčků.
7
Kořenová smyčka činí skály romantické.
8
Nahoře na vyhlídce, ze které je málo vidět.
9
Perníčky je takový vhodný název pro tento tvar skal.
10
Můžeme zkusit skákat po velkých schodech Milovských Perníčků.
11
Mladý borový výhonek nad skalou.
12
Borovice takto vysoko již zakrsávají.
13
Mladé smrkové výhonky se pod slunečními paprsky téměř rozpouštějí.
14
Perníčky jsou jako varhánky.
15
Zajímavě zalomená borová větev.
16
Hezký skalní perníček.
17
Souška borovice stále ční k nebi úplně vedle skály Milovských Perníčků.
18
Nahoře na skalách je člověk takový volný a borovice mají takový těžký život.
19
Světlo tu střídá stín.
20
Nižší kus skály Milovských Perníčků.
21
Skály jsou tu poskládané jako perníčky.
22
Zpola osvětlený a zpola zastíněný rozpadající se pařez.
23
Smrkové kořeny se plazí po skalách a chytají se každé štěrbiny.
24
Průhled přes listí jeřábů a padlý smrk na skálu.
25
Když zůstane padlý smrk na skále, tak už tam zůstane.
26
Pahýl rozpadajícího se kmene smrku na Milovských Perníčcích.
27
Skály jako by se opíraly o smrky.
28
Průnik Slunce mezi listy u Milovských Perníčků.
29
Přímý vysoký smrk se tyčí k modravému nebi.
30
Milovské Perníčky se malinko schovávají za smrky.
31
Po takové skále se dá vystoupat na vrchol bez použití rukou, ale je třeba se mít na pozoru.
32
Mrtví se k sobě kloní v objetí živých.
33
Taková normální skalní palice.
34
Borovice roste ze skály jako by byla pobřežní.
35
Skalní hlava je jen promluvit.
36
Není zcela jisté, zda se skály opírají o borovice, nebo borovice o skály.
37
Na strmých skálách Vysočiny.
38
Cesta mezi skalami je prudká a jen pomalu schůdná.
39
Kouzelný pohled na borovici pobřežního tvaru, která ovšem roste ze skály.
40
Sráz nad lesní cestou.
41
Sráz pod Milovskými Perníčky je zpevněn smrkovými kořeny.
42
I dole mají skály tvary perníčků.
43
Kouzelný smrkový les.
44
Úřední cedule k chráněnému území a turistický rozcestník Milovské Perníčky.
45
Jeden z Milovských Perníčků.
46
Lesní cesta pod Milovskými Perníčky.
47
Pěkné kryté odpočívadlo pod Milovskými Perníčky.
48
Navalené kamení pod Milovskými Perníčky.
49
Smrkový les pod Milovskými Perníčky.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:54:47 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Čtyři palice (do 1 km) | Meandry Svratky u Milov (3 km) | Malinská skála (4 km) | Drátenická skála (4 km) | Žákova hora (8 km) | Volákův kopec (9 km) | Bahna (9 km) | Louky v Jeníkově (10 km) | Tisůvka (11 km) | Zlámanec (11 km) | Návesník (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!