Zlámanec / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Zlámanec o rozloze 11,43 ha se nachází necelý 1 km jižně od obce Vortová v okrese Chrudim. Předmět ochrany: Ochrana rašelinné louky pod a kolem rybníka s výskytem chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Udávaná nadmořská výška je od 620 do 625 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.11. 1990 s platností od 1.12. 1990 (vyhláška 1990-11-21-36, Okresní národní výbor Chrudim). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Žďárské vrchy (91), geomorfologická jednotka: Železné hory (IIC3), CHOPAV: Žďárské vrchy (19).

Jedná se především o rybník na Vortovském potoce a jeho sousedství, včetně mokřiny na západ od rybníka. Přístup od obce Vortová je sem poměrně solidní po cestě. Hráz rybníka Zlámanec je sypaná s přepadem na pravém břehu. Kolem se můžeme kochat nádhernými lučními lesními a lužními scenériemi tolik typickými pro Českomoravskou vrchovinu. Pro ty, kteří rádi splynou s kouzelným prostředím se toto místo dá vřele doporučit k návštěvě.


Příjezdová cesta od obce Vortová a uvítací úřední cedule k PP Zlámanec.
1
Je po dešti a v koleji cesty na hráz rybníka Zlámanec zůstává voda.
2
Traviny a olše na západním břehu rybníka Zlámanec.
3
Na dně vypuštěného rybníka Zlámanec spolu existují bláto, kameny a zbytky vodních řas.
4
Pohled přes nedávno obnažené dno rybníka Zlámanec.
5
Kameny na dně pod hrází rybníka Zlámanec.
6
Netradiční pohled zespoda ze dna vypuštěného rybníka Zlámanec na jeho hráz.
7
Hráz rybníka Zlámanec od západu k východu.
8
Menší vývařiště Vortovského potoka pod hrází rybníka Zlámanec.
9
Kamenné schody na dno rybníka Zlámanec v místech, kde je hlavní výpusť.
10
Hladní výpusť rybníka Zlámanec, kterým přímo protéká Vortovský potok.
11
Velice přibližný původní stav Vortovského potoka a jeho levostranného přítoku na dně rybníka Zlámanec, pochopitelně bez meandrů.
12
Koryto Vortovského potoka na dně rybníka Zlámanec.
13
Vodočet u hlavní výpusti rybníka Zlámanec.
14
Východní břeh toho času vypuštěného rybníka Zlámanec.
15
Přepadová propust rybníka Zlámanec na východní straně hráze.
16
Tato užovka je dlouhá zhruba 90 cm, ovšem již se neodplazí, podlehla svým zraněním na hlavě, které pravděpodobně způsobil nějaký brodivý pták, či kormorán.
17
Hráz rybníka Zlámanec od východu k západu.
18
Zablácená cesta na západ od rybníka Zlámanec.
19
Orosená louka na západ od rybníka Zlámanec.
20
Luční barvy mohou také trochu klamat.
21
Je po dešti a hub roste příslovečně.
22
Na kouzelném kloboučku mají své jezírko houbové víly.
23
Polehané rákosí na západním břehu rybníka Zlámanec.
24
Vícebarevná přeslička na západním břehu rybníka Zlámanec.
25
Pod smrky, které mají větve až na zem, vznikají kouzelné příbytky.
26
Oslnění při pohledu z temna mezi stromy nad vypuštěný rybník Zlámanec.
27
Pohled z pod koruny olše na vypuštěné dno rybníka Zlámanec.
28
Pozůstatky kůlů po hacení na západním břehu rybníka Zlámanec.
29
Pcháč po podzimním dešti již ztratil většinu ze své krásy.
30
Pohled z pod padlého kmene na vypuštěný rybník Zlámanec.
31
Pohled přes vypuštěný rybník Zlámanec na jeho hráz. Spatřit můžeme jak propust pro Vortovský potok, tak i boční přepad na východní straně.
32
Střední část rybníka Zlámanec v době vypuštění.
33
Horní, tedy jižní část rybníka Zlámanec v době vypuštění.
34
Pohled do korun olše na západním břehu rybníka Zlámanec.
35
Tomuto bychom mohli říkat lišejníky porostlá olšová šesterčata.
36
Kořeny smrku na západním břehu rybníka Zlámanec.
37
Pohled mezi dvěma temnými smrky na světlou louku.
38
Přesličky pokrývají prostor mezi smrkovými porosty na západním břehu rybníka Zlámanec.
39
Louka na západ od rybníka Zlámanec, kdy hranicí mezi ní a rybníkem jsou smrkoolšové porosty.
40

Počet fotografií: 40 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:45:35 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Návesník (do 2 km) | Utopenec (2 km) | Volákův kopec (4 km) | Louky v Jeníkově (4 km) | Tisůvka (6 km) | Žákova hora (7 km) | Bahna (7 km) | Les na dolíku (8 km) | Malinská skála (11 km) | Milovské Perníčky (11 km) | Zadní rybník (11 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!