Návesník / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Návesník o rozloze 8,77 ha se nachází v západním sousedství obce Vortová v okrese Chrudim. Leží na území CHKO Žďárské vrchy. Předmět ochrany: Společenstva rašelinných, slatinných a vlhkých pcháčových luk, smilkových trávníků a rybníka s pobřežními porosty ostřic a makrofytní vegetací stojatých vod. Vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace ostřice dvoudomé, ostřice plstnatoplodé, suchopýrku alpského, všivce lesního, prstnatce májového, tolije bahenní, vachty trojlisté, zmije obecné, skokana krátkonohého, skokana ostronosého, čolka horského, čolka obecného, ještěrky živorodé, bekasiny otavní, rosničky zelené, bramborníčka hnědého a ťuhýka obecného, včetně jejich biotopů. Udávaná nadmořská výška je od 619 do 630 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 21.11. 1990 s platností od 1.12. 1990 (vyhláška 1990-11-21-42, Okresní národní výbor Chrudim). Poté ještě došlo k 1 přehášení 14.3. 2016 s platností od 28.3. 2016 (nařízení 2016-03-14-2/2016, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Žďárské vrchy (91), geomorfologická jednotka: Železné hory (IIC3), CHOPAV: Žďárské vrchy (19).

Jedná se o menší vesnický rybník, nikterak účinně udržovaný, přesněji řečeno ve stavu ohrožení hráze (4.5.2013). Moc k vidění tu není, obzvláště v porovnání s okolními nádhernými scenériemi Českomoravské vysočiny. Olše a smrk na hrázi jsou ojedinělé, ale působí mile. Rovněž mokřadní květy potěší pozorné oko milovníka přírody. Doporučit k návštěvě lze snad jen kolemjdoucím, stěží však k plánování výletu.


Úřední a informační cedule na severní hranici chráněného území.
1
Blatouch je naší obvyklou mokřadní rostlinou, kvetoucí nádhernou žlutou barvou.
2
Čapí nůsky u Návesníku.
3
Hráz rybníka Návesník je kryta v jednom místě také hustým šípkovým křovím.
4
Čáp bílý do mokrých luk rozhodně patří.
5
Severní břeh rybníka Návesník je řádně zamokřený.
6
Dosti zlověstný pramínek, kudy utíká voda přes hráz rybníka Návesník.
7
Utíkající voda z rybníka Návesník může ohrozit hráz velice závažně, vždyť vyplavuje drobná tmelící zrnka.
8
Slunce za mraky schované se zrcadlí v hladině rybníka Návesník u Vortové.
9
Sluneční okénko osvětlilo rybník Návesník u Vortové.
10
Na hrázi rybníka Návesník roste v menším množství také borůvčí.
11
Hráz rybníka Návesník zpevňuje olše, kdoví, zda to postačí.
12
Sytá lužní zeleň na jižním břehu rybníka Návesník.
13
Pod hrází rybníka Návesník se nachází kravín.
14
Jižní břeh rybníka Návesník je z části porostlý rákosem.
15
Detail mokré louky, postupně se svažující do Návesníka.
16
Jižně od rybníka Návesník se nachází elektrický ohradník, toho času bylo vše osvětleno Sluncem mezi mraky.
17
Mezi takovými drny se těžko projde suchou nohou.
18
Rákosí mladé a rákosí letité, obojí na březích rybníka Návesník.
19
Rybníku Návesník se zvedla hladina a koukají jen drny.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:45:27 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Zlámanec (do 2 km) | Utopenec (do 2 km) | Louky v Jeníkově (4 km) | Volákův kopec (4 km) | Bahna (7 km) | Tisůvka (7 km) | Les na dolíku (7 km) | Žákova hora (8 km) | Zadní rybník (10 km) | Milovské Perníčky (12 km) | Malinská skála (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!