Nad Koupalištěm / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Nad Koupalištěm o rozloze 4,27 ha se nachází mezi obcemi Štěpánov nad Svratkou a Ujčov v okrese Ždár nad Sázavou. Předmět ochrany: Mozaika zachovalých mezofilních a suchomilných (acidofilních) trávníků; vzácné a ohrožené druhy živočichů a rostlin, zejména populace vstavače kukačky a vstavače osmahlého. Udávaná nadmořská výška je od 360 do 421 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.11. 1996 s platností od 23.11. 1996 (nařízení 1996-11-08-16/96, Okresní úřad Žďár nad Sázavou). Poté ještě došlo k 1 přehášení 18.2. 2014 s platností od 28.3. 2014 (nařízení 2014-02-18-2/2014, Krajský úřad kraje Vysočina). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Hornosvratecká vrchovina (IIC4).

Jedná se o stráň na západním svahu, místy zarostlá křovím s občasnými stromy, zejména třešněmi, v roce 2016 na sklonku života. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: vstavač obecný, vstavač osmahlý, pupava bezlodyžná, zvonek orouhlolistý, pavinec modrý, lomikámen zrnatý, smolnička obecná, ovsík vyvýšený, třtina křovištní. Z živočišných druhů je uváděna: ještěrka obecná. Dostat se sem dá po značené turistické trase poměrně snadno. Je odtud hezký výhled na Štěpánov, jinak bychom tu turistických atrakcí pohledali. Je tu však poměrně hezky.


Úvoz a pak svažitá louka až k řece Svratce.
1
Podzimní cesta úvozem.
2
Listí na křoví má stále dost sil odolávat slunečním paprskům.
3
Lehce kamenitá cesta úvozem pod chráněným územím.
4
Úřední cedule celá nakřivo.
5
Cesta úvozem za nakloněnou úřední cedulí.
6
Osamělá švestka nad terénním lomem.
7
Chátrající úřední cedule pod švestkou.
8
Nesečená mez.
9
Sotva znatelná luční cesta.
10
Ohyb serpentinové luční cesty.
11
Stále dost zelená louka ve svahu.
12
malé břízy za lískami.
13
Osamělá divizna.
14
Skála se na louce ve svahu místy obnažuje.
15
Roztomilý bodlák otěší oko nejednoho romantika.
16
Štěpánov nad Svratkou pohledem přes luční svah od jihu.
17
Téměř zralé šípky.
18
Osamělá třešeň dosti cítí blízký podzim.
19
Štěpánov nad Svratkou za pastvinami o babím létě.
20
Třešeň stíní slunečnímu svitu o babím létě.
21
Pahýl po uříznuté větvi švestky.
22
Hromada křivého dříví švestkového a třešňového.
23
Větev javoru jasanolistého.
24
Okouzlující uschlý bodlák zdobí svažitou louku o babím létě.
25
Sluníčko na uschlým bodlákem.
26
Uschlý květ bodláku.
27
Pařez po javoru jasanolistém.
28
Pěšina dílem zvířecí, dílem pak erozní.
29
Tak nějak účinný elektrický ohradník.
30
Řebříček vždy decentně zdobí louku.
31
Slunce prosvítá přes mladé břízy.
32
Na západním svahu se stín drží déle.
33
Čistička odpadních vod pro Štěpánov nad Svratkou pozorovaná se svahu.
34
Úřední a informační cedule u cesty pod křovím.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:16:34 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Ochoza (do 2 km) | Křižník (do 2 km) | Svratka (3 km) | Švařec (3 km) | Nad horou (4 km) | Sokolí skála (9 km) | Veselský chlum (10 km) | Veselská lada (11 km) | Zámecký les v Lomnici (12 km) | Luzichová (13 km) | Květnice (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!