Švařec / Chráněná území


mapabod

Národní přírodní památka Švařec o rozloze 13,93 ha se nachází mezi obcemi Koroužné a Švařec v okrese Žďár nad Sázavou. Předmět ochrany: Společenstva suchých trávníků s jalovci a vstavačovitými, mezofilních ovsíkových luk a mezofilních bylinných lemů; vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace kriticky a silně ohrožených druhů švihlíku krutiklasu a vstavače kukačky, včetně jejich biotopů; vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhu modrásek černoskvrnný, včetně jeho biotopu. Udávaná nadmořská výška je od 376 do 468 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 25.7. 1985 (1985-07-25-usnesení, Okresní národní výbor Žďár nad Sázavou). Poté ještě došlo k 3 přehlášením: 16.4. 1987 s platností od 16.4. 1987 (vyhláška 1987-04-16-vyhláška, Okresní národní výbor Žďár nad Sázavou), 21.6. 2004 s platností od 1.7. 2004 (nařízení 2004-06-21-3/2004, Správa CHKO Žďárské vrchy), 24.10. 2011 s platností od 1.12. 2011 (vyhláška 2011-10-24-322/2011 Sb., Ministerstvo životního prostředí). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Nedvědická vrchovina (IIC4B).

Jedná se o nádherný kousek přírody, luky a lesy nad kaplí Nejsvětější Trojice, celé to říznuté elektrickým vedením. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: vstavač kukačka, švihlík krutiklas, hořeček brvitý, hřib skvrnitý. Z živočišných druhů jsou uváděni: vřetenuška ligrusová, užovka hladká, saranče vrzavá, modrásek černoskvrnný, kudlanka nábožná. Je tu nesmírně krásně a lze jej doporučit k laskavé návštěvě všem milovníkům klidu a vnitřního míru.


Protilehlá stráň za ranního kuropění.
1
Vrchol menší borovice je zalit ranním Sluncem.
2
Smrky a borovice zalité ranním Sluncem.
3
Ranní Slunce začíná zalévat Švařec.
4
Bukové listy za podzimního úsvitu.
5
Ranní Slunce prosvítá podzimními bukovými listy.
6
Louku ve stráni mezi lesy zalévají ranní sluneční paprsky.
7
Kouzelné ranní Slunce.
8
Ráno na lesní louce.
9
Smrk za břízami oproti ranní modré obloze.
10
Slunce dokáže zázraky na ranní louce.
11
Mladé buky to v trávě snadné nemají.
12
Bukové listí postupně žloutne.
13
Růžek louky s cedulí chráněného území Švařec.
14
Nastupující podzim na Vysočině.
15
Mechové zátiší na jižní louce.
16
Hluboké údolí Brťovského potoka.
17
Jalovce začínají býti osvětlené Sluncem.
18
Terénní zlom porostlý nízkým stromovím.
19
Trávní chmýří.
20
Slunce nad lesy.
21
Roztodivná květena chráněného území Švařec.
22
Sečená louka je součástí chráněného území Švařec.
23
Slunce je nekonečnou inspirací.
24
Střední borovice se nahoře poněkud kroutí.
25
Mladý jalovec a mladá borovice.
26
Ranní Slunce za jalovcem.
27
Bobule jalovce zralé i nezralé.
28
Větvička jalovce.
29
Louka se svažuje Brťovskému potoku.
30
Vlevo je údolí Brťovského potoka vzadu pak údolí řeky Svratky.
31
Jetel na louce.
32
Louka s keři jalovce.
33
Šípky jsou v půli září již zralé.
34
Nádherné červené šípky.
35
Rozhraní slunečního svitu a stínu, lesa a louky.
36
Jeden by neřekl, že v chráněném území Švařec rostou na stromech CD disky. Však v sepětí s podzimními slunečními paprsky to tvoří okouzlující scenérii.
37
Luční průchod mezi keři.
38
Takový vysoký jalovec, zhruba jako člověk, mohl být kdysi předlohou pro lidovou písničku.
39
Toto není vyhřáté sedátko pro znaveného poutníka, ale mraveniště.
40
O takovém místě lze uvažovat jako o lučním sedle.
41
Kopce v okolí jsou vesměs zalesněné.
42
Smíšený les v juvenilním provedení.
43
Občasná luční cesta na okraji lesa.
44
Koruny různých stromů za nastupujícího podzimu.
45
Obok úvozu.
46
Pohled do koruny poněkud pokrouceného buku.
47
Podzimní Slunce proniká řídkým listím.
48
Za buky je louka Sluncem zalitá.
49
Prosluněné bukové listy.
50
Bukový trs zalitý slunečním svitem.
51
Luční cesta podél lesa.
52
Hloží barveně oživuje podzim.
53
Klínová borovice? Inu s nadsázkou...
54
Smrková šiška na sluníčku.
55
Smrky na terénním zlomu.
56
Doslova přesvětlená cesta.
57
Sotva znatelné vidlicové rozcestí.
58
Kamarádství třešně s borovicí je jakási znouzectnost.
59
Informační cedule k chráněnému území Švařec stojí u cesty.
60
Informační cedule mezi dvěma vedení vysokého napětí.
61
Luční cesta přes chráněné území Švařec.
62
Louka pohledem odspodu.
63
Úřední a informační cedule v dolní části chráněného území Švařec.
64
Vížka kaple Nejsvětější Trojice.
65
Kaple Nejsvětější Trojice pod chráněným územím Švařec.
66
Kaple Nejsvětější Trojice pohledem od chráněného území Švařec.
67
Spodní část chráněného území Švařec a kaple Nejsvětější Trojice.
68
Dolní hranice chráněného území Švařec s úřední cedulí.
69
Lehce se klonící úřední cedule k chráněnému území Švařec.
70

Počet fotografií: 70 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:15:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Nad koupalištěm (3 km) | Ochoza (4 km) | Křižník (5 km) | Svratka (6 km) | Nad horou (8 km) | Sokolí skála (12 km) | Veselský chlum (13 km) | Veselská lada (14 km) | Zámecký les v Lomnici (14 km) | Luzichová (15 km) | U Banínského viaduktu (19 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!