Ochoza / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Ochoza o rozloze 4,64 ha se nachází na východní zalesněné stráni zvané Ochoza zhruba uprostřed trojúhelníku tvořeném obcemi Štěpánov nad Svratkou, Vrtěžíř a Ujčov v okrese Žďár nad Sázavou. Předmět ochrany: Zachovalý přírodě blízký až přirozený fragment smíšeného listnatého lesního porostu na skalnatém hřebeni s typickými bylinným podrostem. Udávaná nadmořská výška je od 480 do 566 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 8.11. 1996 s platností od 23.11. 1996 (nařízení 1996-11-08-8/96, Okresní úřad Žďár nad Sázavou). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Českomoravská vrchovina (67), geomorfologická jednotka: Hornosvratecká vrchovina (IIC4).

Jedná se o lesní území ve východním svahu pod vholem zvaným Ochoza (567 m n. m.), místy se suťovými valy. Tedy ač to tak na první pohled vůbec nevypadá, je zde skutečně hezky, působí zde na duši genius loci, takže to není pro každého. Vedou tudy lesní pěšiny, ve vyhřátých balvanech lze tušit zmije, nahoře je pak louka s divou zvěří. Je tu prostě nádherně.


Perspektivní paseka s hlavou zakloněnou.
1
Paseka ve východním svahu se začíná regenerovat.
2
Smrkový kmen, který nesjel dolů.
3
Okraj prosluněné paseky na Ochoze.
4
Tlející smrkový pařez již obrůstá mech.
5
Sucho a stín na okraji paseky.
6
Kamenný úlomek poměrně pravidelného tvaru obklopený loňskými bukvicemi.
7
Bukové kořání sevřelo úlomek skály a neustálý pomalý boj pokračuje.
8
Buk na okraji paseky pravděpodobně dost utrpěl při bouři.
9
Mladý buk na slunečním ostrůvku na okraji paseky.
10
Prudký východní svah se smrkovým lesem.
11
Nádherná smrková šiška na kameni zalitá Sluncem.
12
Za ležícím smrkovým klestím je pár mladších smrků a pak paseka.
13
Mladší smrky na okraji paseky v prudkém svahu.
14
Holubí péro zalité slunečním svitem mezi smrkovými větévkami a bukovými ostatky.
15
Mladý buk se má k životu.
16
Zavadající lesní suťové pole.
17
Mechem obrůstající balvan na Ochoze.
18
V suťovém poli a slunečního svitu lze tušit zmije.
19
Okraj suťového pole.
20
Krásné údolí řeky Svratky za pasekou a suťovým polem.
21
Kolmý pohled na údolí řeky Svratky přes Ochozu.
22
Kapradí v lesním suťovém poli.
23
Okouzlující kapradiny na okraji lesního suťového pole.
24
Mladý bukový kmen před několika lety padl a přes kámen se nalomil.
25
Menší Sluncem osvětlený balvan coby součást suťového pole.
26
Mechy postupně umlčují suťové pole.
27
Ležící kmen mezi balvany je viditelný jen pozornému pozorovateli.
28
U paty ulomený smrk je již pokročilém stadiu rozkladu.
29
Čepičkův vrch pohledem z pod vechu Ochoza přes údolí řeky Svratky.
30
Detail smrkového kořene obrůstajícího mechem.
31
Sázený smrkový les pod Ochozou je prostě náchylný na prudké větrné poryvy.
32
Lesní zátiší slunečního ostrůvku.
33
Miniaturní skalní převis.
34
Bukové listí na slunečním svitu se stinným pozadím.
35
Přímý kmen smrku vypadá tak zranitelně...
36
Vnější značka chráněného území na smrku.
37
Pokroucená borovice pod vrcholem Ochozy zalitá slunečním svitem.
38
Lehce zvlněný kmen buku.
39
Krmelec mezi buky.
40
Krmelec pod vrcholem Ochozy.
41
Louka pod vrcholem Ochozy.
42
Smrkový kmen po prvním ošetření polomu.
43
Sluncem zalité listy pod vrcholem Ochozy.
44
Úřední a informační cedule k chráněnému území Ochoza.
45

Počet fotografií: 45 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:16:07 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Nad koupalištěm (do 2 km) | Křižník (2 km) | Svratka (3 km) | Švařec (4 km) | Nad horou (4 km) | Sokolí skála (9 km) | Veselský chlum (11 km) | Veselská lada (11 km) | Zámecký les v Lomnici (12 km) | Luzichová (13 km) | Květnice (16 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!