Veselský chlum / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Veselský chlum o rozloze 12,43 ha se nachází zhruba 400 m severně od obce Veselí, nedaleko města Tišnov v okrese Brno-venkov. Předmět ochrany: Zachování ojedinělé mozaiky vegetačních formací a současného způsobu jejich obhospodařování. Udávaná nadmořská výška je od 510 do 578 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 4.10. 1990 s platností od 1.1. 1991 (vyhláška 1990-10-04-vyhláška, Okresní národní výbor Blansko). Poté ještě došlo k 1 přehášení 10.2. 1998 s platností od 10.2. 1998 (nařízení 1998-02-10-15/98, Okresní úřad Blansko). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Českomoravská vrchovina (67), Moravské podhůří Vysočiny (68), geomorfologická jednotka: Hornosvratecká vrchovina (IIC4).

Jedná se o okolí stejnojmenného hřbetního vrcholu a vystupujícími balvany. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: mochna jarní, marulka pamětník, divizna rakouská, rozchodník ostrý, rozchodník šetiřadý, jahodník trávnice, jahodník truskavec, svízel nízký, kakost holubí, devaterník penízkový, krvavec menší, pryšec chvojka, mateřídouška vejčitá, hvozdík kropenatý, vítod obecný, pupava bezlodyžná, bukovinec kapraďovitý, papratka samice, kapraď samec, řešetlák počistivý, svída krvavá, jalovec obecný. Z živočišných druhů jsou uváděni: ťuhýk obecný, skokan hnědý, ropucha obecná. Je to tu poměrně zajímavé, ale spíše duchem místa, než turistickou atraktivitou. Stojí to tu zajisté za návštěvu.


Úřední cedule na návrší.
1
Průzor mezi křovinami k louce.
2
Louka mezi křovinami s cestou na okraji.
3
Kámen ze sedimentů na okraji pole.
4
Nařezané větve na kamenech.
5
Malá hradba z plochých kamenů.
6
Javorové listy zasažené nemocí.
7
Zralé šípky na Veselském Chlumu.
8
Šípková čtyřčata.
9
Na Veselském Chlumu se řezalo.
10
Zralý hloh.
11
Zralé plody hlohu.
12
Svah na Veselském Chlumu.
13
Trs zelených listů v sušší trávě.
14
Bílé podzimní květy.
15
Informašní cedule a turistický přístřešek na vrcholu na Veselského Chlumu.
16
Rozmanitost keřů na Veselském Chlumu.
17
Louka střídá keře.
18
Osamělý kámen na rozhraní suší a čerstvější trávy.
19
Miskovitý kámen v pěšině.
20
Bříza pod modrou oblohou.
21
Občas projetá cesta a za ní výhled ze Svratecké pahorkatiny.
22
Výhled ze Svratecké pahorkatiny přes údolí řeky Svratky.
23
Žluté podzimní květy.
24
Uvadající kapradina.
25
Cesta mělkým úvozem.
26
Osamělý kámen ční z louky.
27
Smrkový les pod chráněným územím.
28
Suchá hráz mezi stromy z posbíraných plochých kamenů.
29
Malý mrak zakrývá Slunce nad Veselským Chlumem.
30
Trigonometrický bod není pod kamennou mohylo, ale mimo ni.
31
Za chráněným územím se nachází pole orané.
32
Vysílač nedaleko Veselského Chlumu.
33
Suché hráze na Veselském Chlumu na první pohled příliš o své funkci nenapovídají.
34
Lávka z prkna mezi kameny suché hráze.
35

Počet fotografií: 35 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 19:12:41 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Veselská lada (do 1 km) | Sokolí skála (2 km) | Zámecký les v Lomnici (2 km) | Luzichová (3 km) | Květnice (6 km) | Nad horou (6 km) | Svratka (8 km) | Křižník (9 km) | Nad koupalištěm (10 km) | Ochoza (11 km) | Malhostovické kopečky (12 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!