Písečný přesyp u Píst / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Písečný přesyp u Píst o rozloze 3,73 ha se nachází při západním okraji obce Písty v okrese Nymburk. Předmět ochrany: Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem šedavým a psinečkem obecným, spolu s ohroženými a zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů vázanými na prostředí vátých písků a geologický fenomén vátých písků jako takový. Udávaná nadmořská výška je od 185 do 193 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 7.7. 1951 (výnos 1951-07-07-výnos, Ministerstvo školství, věd a umění). Poté ještě došlo k 1 přehášení 25.6. 2012 s platností od 8.9. 2012 (nařízení 2012-06-25-15/2012, Krajský úřad Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Poděbradské Polabí (11b), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Bez nadsázky lze říci, že Písečný přesyp u Píst patří vůbec k nejkrásnějším písečným chráněným územím u nás. Dostat se sem není žádný velký problém, jak po silnici, tak po železnici (železniční zastávka Hořátev). Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: kostřava písečná paličkovec šedavý, kolenec Morisonův a chmerek vytrvalý. Z živočišných druhů jsou pak uváděny různé druhy svižníků, mrakolev, či chroust mlynařík. Přítomné borovice zajisté na písek patří, ale duny jsou jimi svazovány a tak o jejich přirozenosti lze mít pochyb. Místy se uchycuje i dub. Místo rozhodně stojí za návštěvu.


Už na návsi v Pístech nás zdařilá cedule informuje o přítomnosti chráněného území.
1
Písečný přesyp u Píst je malé, zato však překrásné chráněné území.
2
Duny písku se stále mohou pohybovat, i když v porovnání s pouštními dunami jen v mikroskopickém měřítku.
3
Malý písečný úvoz na východní straně chráněného území.
4
Pohled shora do jihovýchodního kouta chráněného území.
5
Borovicím se na písku daří, ale ne vždy tam zakořenily přirozenou cestou.
6
Nádherné, ba až oslňující barvy borovice.
7
Věru zajímavý pohled přes dubové listí na písečnou dunu.
8
Hřbet písečné duny při severní straně chráněného území.
9
Pohled shora do severozápadního kouta chráněného území.
10
Za přesypem jsou Písty.
11
Vyplatí se zastavit a nadýchat se vzduchu, který je prosycen suchou vůní borovic.
12
A můžeme ztéci dunu, snadné to však není, písek ujíždí pod nohama.
13
Chmerek vytrvalý tu roste na několika místech.
14
Borová semena se chytila a malé borovičky se mají k životu.
15
Kostřava písečná patří k flóře chráněného území Písečný přesyp u Píst.
16
V sousedství přesypu vede spousta pěšin.
17
Pohled od přesypu na jih, kde se nachází sázený bor.
18
Duha pro uschlou borovici znamená už jen pohřební krásu.
19
Podle ohnutí některých borovic můžeme poznat převládající směr větrů, zde nejvíce fouká od západu.
20
Tady se ujalo celé hnízdo žaludů.
21
Zátiší mechu v suchém prostředí a borové šišky.
22
Cesta při jižní straně chráněného území.
23
Ze stínu borovic se vyprahlý přesyp pozoruje klidněji, obzvlášť pak v parném letním dni.
24
Taková terénní hrana se nezdá býti přirozenou.
25

Počet fotografií: 25 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:22:14 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Mydlovarský luh (6 km) | Vrť (10 km) | Lom u Radimi (10 km) | Sládkova stráň (10 km) | Stráň u Chroustova (11 km) | Písečný přesyp u Osečka (12 km) | V jezírkách (12 km) | Libický luh (14 km) | Pňovský luh (15 km) | Skalka u Velimi (15 km) | Hrbáčkovy tůně (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!