Vrť / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Vrť o rozloze 23,57 ha se nachází na levém břehu řeky Labe, zhruba 3 km na jihovýchod od města Lysá nad Labem, necelý 1 km na severozápad od obce Semice v okrese Nymburk. Předmět ochrany: Ochrana přirozeného lužního lesa v Polabí. Udávaná nadmořská výška je od 175 do 176 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 29.12. 1972 s platností od 9.3. 1973 (výnos 1972-12-29-18.716/72, Ministerstvo kultury ČSR). Poté ještě došlo k 1 přehášení 20.11. 2002 s platností od 1.12. 2002 (nařízení 2002-11-20-3/02, Okresní úřad Nymburk). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Poděbradské Polabí (11b), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Je to takové místo, kolem kterého spousta lidí projede i projde, aniž by si uvědomila, že jde o chráněné území. Jedná se o menší luh, kde je jistě co k vidění, ale to platí jen pro ty, co mají oči ke koukání. Informační cedule uvádí tyto zástupce rostlinné říše: česnek medvědí, křivatec nejmenší, dymivka dutá, z živočichů pak: čolek obecný, skokan štíhlý a četné druhy ptáků. Území je dobře přístupné po cestě po břehu Labe a lze jej doporučit k návštěvě hlavně pro vnímavé duše.


Severovýchodní cíp chráněného území při příchodu od obce Semice.
1
Tam kde je těsno, tam jsou stromy štíhlé a vlastně závislé na svých sousedech.
2
Je to znát, že jsme v luhu.
3
Cesta přes Vrť.
4
Dílem by bylo možné říct, že jsme v lužním pralese.
5
Topoly, které velké povětří poslalo na zem.
6
Pěšiny tu co chvíli jsou narušovány občasnými malými vodními toky, které ani nemusí téct, jen jde o vlhké pásy.
7
Ocelová lávka přes spojnici se slepým ramenem.
8
Vypadá to jako soutok, ale voda se tu moc nehýbe, jde jen o spojnici se slepým ramenem u Vrtě. V pozadí Litolský most přes Labe.
9
Pohled proti proudu Labe u vyústění spojnice do slepého ramene u Vrtě.
10
Turistický rozcestník Vrť.
11
Cesta mezi chráněným územím Vrť a řekou Labe.
12
Osiky a topoly ve Vrti.
13
V západní části chráněného území rostou též buky a duby.
14
Sluneční sloupec si našel zapomenutou pavučinu.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:22:36 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Mydlovarský luh (4 km) | Hrbáčkovy tůně (5 km) | Lipovka - Grado (7 km) | Písečný přesyp u Píst (10 km) | Černý orel (10 km) | Hluchov (14 km) | Lom u Radimi (15 km) | Stráň u Chroustova (15 km) | Sládkova stráň (17 km) | V jezírkách (21 km) | Písečný přesyp u Osečka (21 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!