Týnecké mokřiny / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Týnecké mokřiny o rozloze 78,28 ha se nachází mezi městem Týnec nad Labem a obcí Labské Chrčice při pravém břehu řeky Labe, území je v okrese Kolín. Předmět ochrany: Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition, extenzivní sečené louky nížin až podhůří, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy, společenstvo obojživelníků s kuňkou obecnou a další živočichové a rostliny vázané na toto prostředí s důrazem na bohatou avifaunu. Udávaná nadmořská výška je od 202 do 204 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 17.12. 1987 s platností od 1.1. 1988 (vyhláška 1987-12-17-vyhláška, Okresní národní výbor Kolín). Poté ještě došlo k 1 přehášení 21.5. 2012 s platností od 23.7. 2012 (nařízení 2012-05-21-13/2012, Krajský úřad Středočeského kraje). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Pardubické Polabí (15c), geomorfologická jednotka: Pardubická kotlina (VIB4C).

Jedná se nádhernou soustavu slepých ramen a mokřadů mezi nimi, přes které vedou sjízdné cesty. Informační cedule uvádí výskyt těchto zástupců rostlinné říše: stulík žlutý, leknín bělostný a žebratka bahenní, z živočichů pak: bukač velký, žluva hajní, ledňáček říční, chřástal vodní, rákosník velký, kvakoš noční aj. Místo je to velice krásné a lze jej rozhodně doporučit k návštěvě, kéž vám silueta chvaletické elektrárny pohled tento nezkazí...


Příjezdová cesta od Labských Chrčic.
1
Informační cedule všech druhů jsou v zajetí vegetace.
2
Mrkvous tu dorůstá výšky člověka.
3
Polehané pobřežní traviny.
4
Hnízdo třezalky se krásně vyjímá.
5
Elektrárna Chvaletice dokresluje pozadí chráněného území na východě.
6
Východní část chráněného území, slepé rameno je tu téměř zarostlé stulíky.
7
Cesta mezi řekou Labe a slepými rameny pod dráty velmi vysokého napětí.
8
Jedno z nejzapadlejších parkovišť, kdo by jej tu čekal...
9
Pobřežní květena.
10
Rákosový ostrůvek uvnitř slepého ramene.
11
Tam za vodou v rákosí...
12
U takového slepého ramene zaplesá srdce nejednomu rybáři.
13
Blízkost vody činí parný letní den snesitelnějším.
14
Menší průtok vody je hned znát na vodní hladině.
15
Vrba sem neodmyslitelně patří.
16
Že by strážní budka pro strážce parkoviště...
17
Nepropustné rákosí.
18
Cesta podél slepého ramene ve východní části chráněného území.
19
Vlčí máky některé ještě kvetou.
20
Jak dlouho ještě vydrží souška vyčnívat?
21
Stulíky na jedné hladině s žabincem.
22
Voda tu moc pohyblivá není, ale je hlubší, tak dokáže alespoň zčásti odolávat zarůstání.
23
Slepé rameno uprostřed chráněného území.
24
Cesta po pravém břehu Labe v sousedství Týneckých mokřin.
25
Aby příchozí věděli...
26
Severojižní cesta přes Týnecké mokřiny.
27
Slepé rameno v severozápadní části chráněného území.
28
Takový typický obrázek mokřiny.
29
Informační cedule u severozápadního vjezdu do nitra Týneckých mokřin.
30

Počet fotografií: 30 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:19:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Na hornické (6 km) | Labské rameno Votoka (8 km) | Semínský přesyp (9 km) | Kolínské tůně (11 km) | Kaňk (12 km) | Tonice-Bezedná (16 km) | Veltrubský luh (16 km) | Mělické labiště (17 km) | Pňovský luh (17 km) | Libický luh (17 km) | Labiště pod Opočínkem (18 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!