Na hornické / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Na hornické o rozloze 42,43 ha se nachází na levém břehu řeky Labe, mezi obcemi Starý Kolín a Záboří nad Labem v okrese Kutná Hora. Předmět ochrany: Soubor společenstev lužního lesa, vodní a mokřadní společenstva zarůstajících tůní a mrtvých ramen a společenstva střídavě vlhkých nivních luk s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Udávaná nadmořská výška je od 198 do 202 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 23.5. 2002 s platností od 15.6. 2002 (nařízení 2002-05-23-2/2002, Okresní úřad Kutná Hora). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Poděbradské Polabí (11b), geomorfologická jednotka: Středolabská tabule (VIB3).

Jedná se malý luh nedaleko soutoku řek Labe a Doubrava. Najdeme tu klidné místo uprostřed neklidného prostředí. Může sem být pěkný výlet, např. cyklistický. Pro milovníky českých luhů je zde zajisté co spatřit.


Informační cedule při cestě od Labe.
1
Severojižní cesta napříč chráněným územím.
2
Některé čluny kotví v lese, tam je říční piráti opravdu stěží budou hledat...
3
Slunce proniká přes lužní listí.
4
Od západu na východ protíná chráněné území železniční trať Kolín - Pardubice.
5
Slepá ramena v Hornické jsou většinou zarostlá žabincem.
6
Přirozená lužní lávka, račte vstoupit.
7
Prostředí takovéto nemá daleko k přirozenému vývoji.
8
Místa, kam pronikne uvnitř luhu sluneční světlo až na zem, jsou většinou jen velmi malá.
9
Slunce za dubem.
10
Pohleďme vzhůru do koruny lužního dubu.
11
Strniště u trati, uprostřed chráněného území.
12
Cesta strništěm uprostřed chráněného území.
13
Cesta mezi řekou Labe a chráněným územím.
14
Pěkná lužní pěšina.
15

Počet fotografií: 15 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:19:49 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Týnecké mokřiny (6 km) | Kolínské tůně (6 km) | Kaňk (6 km) | Veltrubský luh (13 km) | Tonice-Bezedná (13 km) | Labské rameno Votoka (13 km) | Pňovský luh (14 km) | Semínský přesyp (14 km) | Lom u Nové Vsi (14 km) | Libický luh (15 km) | Skalka u Velimi (15 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!