Ježovský lom / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Ježovský lom o rozloze 0,97 ha se nachází necelé 2 km severovýchodně od obce Ježov, směrem na obec Osvětimany, jinak též zhruba 7 km severovýchodně od města Kyjov. Předmět ochrany: Geologická ukázka proximální flyšové sedimentace luhačovického souvrství s dobře patrnými sedimentologickými znaky – erozní podmořská koryta aj. Lokalita je důležitým útočištěm teplomilné flóry a fauny. Udávaná nadmořská výška je od 246 do 268 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 15.7. 1998 s platností od 30.7. 1998 (nařízení 1998-07-15-6/1998, Okresní úřad Uherské Hradiště). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Kyjovská pahorkatina (IXB4).

Jedná se o opuštěný pískovcový lom, jehož dominantou je lomová stěna. Pískovce tu podléhají erozi a tak se tvary v čase mění. Přístup je sem snadný od silnice, jen je třeba dávat pozor na zarostlý přístup. Informační cedule uvádí výskyt těchto rostlinných druhů: zvonek okrouhlolistý, radyk prutnatý, jetel rolní, mateřídouška Kosteletzkyho, mochna stříbrná, pelyněk ladní, tařice kališní, smil písečný, hvězdnice zlatohlávek, čekanice porýnská. Z živočišných druhů jsou uváděni: modrásek vikvicový, saranče modrokřídlá, majka obecná, kudlanka nábožná, rejsek malý, rejsek obecný, hraboš polní, ještěrka obecná, vrabec polní, vlha pestrá, výr velký. Území je to velice hezké a stojí zato se tu zastavit. O jemné detaily a romantické výhledy tu není nouze.


O tom, že jde o bývalá lom, není pochyb, o tom, že jde o chráněné území, nás přesvědčí úřední cedule.
1
Úřední cedule v jižní části chráněného území.
2
Ježovský lom s přehledem od jihu.
3
Osamělý mech.
4
Květy na mechu.
5
Slunce nad Ježovským lomem.
6
Drolící se pískovce Ježovského lomu.
7
Květena Ježovského lomu.
8
Květena Ježovského lomu.
9
Skalní lavice v jižní části Ježovského lomu.
10
Po lomu tu zůstaly strmé skalní svahy.
11
Kouzelné sluneční paprsky za mladou borovou větví.
12
Dno Ježovského lomu.
13
Osamělá borovice v horní části Ježovského lomu.
14
Sluneční paprsek míří na jedno určité místo v horní části Ježovského lomu.
15
Pokroucené vzdušné kořeny borovice v Ježovském lomu.
16
Vzdušný kořen borovice hází doslova zlověstný stín.
17
Ježovský lom je pozůstatek lidské činnosti.
18
Osamělý prosychající keř v Ježovském lomu.
19
Detail prosluněného listí v Ježovském lomu.
20
Horní část Ježovského lomu pohledem z jižní strany.
21
Vyplašený srnec vidlák utíká z Ježovského lomu.
22
Hezký horní pohled na Ježovský lom.
23
Mladý doubek se má k světu.
24
Miniaturní náhorní planina v Ježovském lomu.
25
Ozimná pšenice za Ježovským lomem.
26
Ještěrka se nechala s přehledem zvěčnit.
27
Málo používaná cesta nahoře nad Ježovským lomem.
28
Ježovský lom jako pod lukem.
29
Loňské šípky již jen krátkou chvíli vydrží na šípkové růži.
30
Pohled shora na jižní část Ježovského lomu.
31
Borová dvojčata rostou spíše do šířky, než do výšky.
32
Úřední cedule v severní části chráněného území.
33
Erozí zaoblené pískovce nad Ježovským lomem.
34
Pískovcová romance s mladou borovicí.
35
Mechy pomalu rozkládají pískovce.
36
Obnažený borový šlahoun.
37
Lom přechází v louku a křoviska.
38
V severní části Ježovského lomu.
39
Borové kořeny poněkud zpevňují písečný podklad.
40
Semknutá skupina polovzdušných borových kořenů.
41
Nádherná dvojice skalních zubů v Ježovském lomu.
42
Strmé skály Ježovského lomu podléhají erozi.
43
Pohled ležícího poutníka k nebesům a Slunci vstříc z Ježovského lomu.
44
Vyšší křoviska za Ježovským lomem.
45
Rozostřený pohled dolů do Ježovského lomu přes kvítka.
46
Písečná vegetace v Ježovském lomu.
47
Severní část Ježovského lomu, kostel v pozadí patří do obce Osvětimany.
48
Pískovce Ježovského lomu.
49
Pod skalní lavicí v Ježovském lomu.
50

Počet fotografií: 50 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:52:02 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hošťálka (do 1 km) | Losky (do 1 km) | Medlovický lom (3 km) | Moravanské lúky (6 km) | Kozel (6 km) | Kazatelna (7 km) | Koukolky (8 km) | Bohuslavické stráně (8 km) | Stará Hráz (8 km) | Maršava (8 km) | Holý kopec (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!