Losky / Chráněná území


mapabod

Přírodní památka Losky o rozloze 0,07 ha se nachází v severovýchodním sousedství obce Ježov, při silnici na Osvětimany, jinak též zhruba 7 km severovýchodně od města Kyjov v okrese Hodonín. Předmět ochrany: Část opuštěného hliniště. Ve stěně hliniště jsou odkryty sprašové sedimenty kvartérního stáří obsahující několik fosilních půd a jejich derivátů. Vývoj na lokalitě neprobíhal nepřetržitě. Nejstarší polohy fosilních půdních sedimentů odpovídají cromerskému interglaciálu (pedokomplex X) a nejmladší půdy staršímu würmskému interstadiálu (pedokomplex II). Celý profil je výjimečný svým neobyčejně dynamickým vývojem, který svědčí o střídání období klidných s nerušenou tvorbou půd s obdobími neklidnými, v nichž probíhala jak sedimentace spraší, tak odnos. Lokalita skýtá řadu paleoklimatických a paleogeografických údajů pro celou přilehlou oblast. Udávaná nadmořská výška je od 238 do 256 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 12.9. 2002 s platností od 27.9. 2002 (nařízení 2002-09-12-7/2002, Okresní úřad Hodonín). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: III - přírodní památka, fytogeografické členění: Hustopečská pahorkatina (20b), geomorfologická jednotka: Kyjovská pahorkatina (IXB4).

Jedná se především o kolmou skalní stěnu, pozůstatek těžby spraší pro cihelnu Osvětimany a její nejbližší okolí. Na první pohled nás zaujme jeskyně, která od silnice vypadá tak romanticky, že bychom ji mohli klidně považovat za poustevnický příbytek. Vedou k ní dřevěné schůdky a je odtud výhled na malou louku a silnici za ní. Dá se vylézt také nahoru, ale doporučit to lze jenom stěží. Celkově lze návštěvu tohoto místa doporučit zejména geologům a romantickým duším.


Pohled na odkrytou skálu s jeskyňkou od silnice Ježov – Osvětimany.
1
Vypadá to zajímavě, jako schůdky do poustevnické keskyně.
2
Pohled do útrob jeskyně.
3
Výhled z jeskyně na silnici Ježov – Osvětimany.
4
Pohled Slunci vstříc podél kolmé skalní stěny.
5
Malá boční jeskyňka.
6
Luční plácek pod chráněným územím.
7
Kolmá skalní stěna, která vznikla těžbou spraší pro cihelnu Osvětimany.
8
Z pohledu ke Slunci se hlava může zatočit.
9
Kolmá sprašová stěna pod vrcholem.
10
Jakmile se ve sprašové stěně zachytí vegetace, tak ji začne svými kořeny postupně rozkládat.
11
Nádherní horké Slunce nad kolmou sprašovou stěnou, křovisky porostlé.
12
Kořání si našlo cestu mezi skulinami sprašové skály a tu pomalu rozkládá.
13
Schůdky k jeskyni a  informační cedule.
14
Nepřehledná změť větví nahoře na Loskách.
15
Vypadá to Sluncem selektivně osvětlené listy.
16
Nahoře na Loskách bývala také úřední cedule.
17
Palouček nahoře na Loskách.
18
Severní výhled nahoře na Loskách.
19
Úřední cedule nahoře na Loskách.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:52:40 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Hošťálka (do 1 km) | Ježovský lom (do 1 km) | Medlovický lom (4 km) | Moravanské lúky (6 km) | Kozel (7 km) | Kazatelna (7 km) | Bohuslavické stráně (8 km) | Koukolky (8 km) | Stará Hráz (9 km) | Maršava (9 km) | Písečný rybník (9 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2024 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!