Stará Hráz / Chráněná území


mapabod

Přírodní rezervace Stará Hráz o rozloze 8,22 ha se nachází při silnici mezi obcí Stupava a městem Koryčany v okrese Kroměříž. Předmět ochrany: Ochrana porostů reprezentujících společenstva květnatých bučin a jasanových olšin s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlin v podrostu. Jako příklad lze uvést vstavač bledý (Orchis pallens), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), kruštík modročervený (Epipactis purpurata), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), hlístník hnízdák (Neotia nidus avis), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a další. Udávaná nadmořská výška je od 320 do 360 m n.m. K prvnímu vyhlášení došlo 19.7. 1994 s platností od 1.8. 1994 (vyhláška 1994-07-19-vyhláška, Okresní úřad Kroměříž). Z dalších úředních údajů stojí za zmínku např. kategorie podle IUCN: IV - řízená rezervace, fytogeografické členění: Chřiby (77c), geomorfologická jednotka: Chřiby (IXB3).

Jedná se vesměs o zalesněnou jižní stráň, pod kterou protéká říčka Kyjovka, která zde vytváří nádherné meandry, na které stojí zato se podívat. Ovšem to vše ostatní kolem je poněkud fádní. Přístup sem je ovšem snadný po silnici mezi Stupavou a Koryčany.


Rozcestí pod chráněným územím Stará Hráz.
1
Otevřená závora na cestě přes chráněné území Stará Hráz.
2
Říčka Kyjovka protéká přes chráněné území Stará Hráz.
3
Erozní činnost říčky Kyjovky v nitru chráněného území Stará Hráz.
4
Kyjovka a naplaveniny v ní.
5
Sráz k říčce Kyjovka.
6
Říčka Kyjovka tu tvoří levotočivý oblouk.
7
Babka shlíží meandr říčky Kyjovka.
8
Babka na sluníčku.
9
Odbočka z asfaltové lesní cesty v nitru chráněného území Stará Hráz.
10
Fádní lesní sráz.
11
Asfaltová lesní cesta, která vede přes chráněné území Stará Hráz.
12
Obnažená část kořenů vyvracejícího se stromu.
13
Slunce proniká přes bukové listy.
14
Sluneční flek na lesním podrostu.
15
Les s bylinným patrem.
16
Hlemýžď se usadil svisle na kmeni.
17
Hlavu vzhůru!
18
Kopytník evropský v nitru chráněného území Stará Hráz.
19
Pohled z kraje lesa přes popadané uschlé větve na silnici Stupava – Koryčany.
20

Počet fotografií: 20 | Poslední aktualizace: 04.02.2019 18:48:52 | Vytvořeno pomocí bash scriptu (Václav Černý) | Nápověda

Blízká, zde dostupná území Kazatelna (do 2 km) | Kozel (2 km) | Maršava (3 km) | Moravanské lúky (4 km) | Bralová (4 km) | Holý kopec (4 km) | Podsedky (5 km) | Barborka (7 km) | Přehon (7 km) | Medlovický lom (7 km) | Smutný žleb (7 km)

Důležité odkazy a jiné fotografie Fotografie přírody - hlavní stránka | Šíje.cz - rozcestník | Zajímavé odkazy *** Řeka Labe - fotografie | Hradec Králové - fotografie

Mohlo by se Vám líbit ... Historická literatura | Historické povídky | Řeka Odra | Řeka Morava | Řeka Orlice


© foto 2008 - 2023 Václav Černý vaclav.cerny@sije.cz Veškerá autorská práva vyhrazena!